Adreswijziging

Indien je verhuist, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur van de plaats waar je gaat wonen.

Voorwaarden

Indien je naar een andere gemeente in België verhuist, moet je dit binnen de 8 dagen aangeven bij het gemeentebestuur van de nieuwe woonplaats. Ook als het om een verhuis binnen dezelfde gemeente gaat.

 

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige alleen van adres verandert, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Kosten

De aangifte zelf is kosteloos.

Indien je een nieuwe elektronische identiteitskaart dient aan te vragen, dien je 21,30 euro mee te brengen en 1 recente pasfoto.

Bijzonderheden

  • de identiteitskaarten en elektronische kids-ID van de verhuizers
  • het inschrijvingsbewijs van de wagen(s)

 

Eventueel ook:

  • recente pasfoto
  • een kopie van de gerechtelijke uitspraak over het hoederecht van de kinderen
  • ...

Aanvraag

1. Geef je adreswijziging door aan de dienst Bevolking. Dat kan:

 

 

Vermeld steeds:
 
  • identiteit van de personen die verhuizen (naam, geboortedatum)
  • oud adres
  • nieuw adres
  • beroep
  • tijdstip waarop je bereikbaar bent voor de vaststelling van je nieuwe hoofdverblijfplaats door de wijkagent en telefoon of GSM nummer

 

Om zeker te zijn dat je alle gevraagde gegevens hebt doorgegeven, is het gebruik van het elektronisch formulier te verkiezen boven een aangifte per fax, brief of mail.

 

2. Je krijgt bezoek van jouw wijkagent.
Na de aangifte wordt een politieonderzoek verricht naar de reële verblijfplaats door de wijkpolitie. De datum van inschrijving is de datum van de aangifte van adreswijziging.

 

3. Meld je persoonlijk aan bij de dienst Bevolking.
Na vaststelling door de wijkagent wordt je uitgenodigd door de dienst bevolking.

 

Je moet dan meebrengen: de identiteitskaarten en elektronische kids-ID van de verhuizers,  het inschrijvingsbewijs van de wagen(s) maar daarnaast soms ook recente pasfoto, een kopie van de gerechtelijke uitspraak over het hoederecht van de kinderen...

 

Let op: Breng zeker ook de PIN- en PUK-codes mee van alle elektronische identiteitskaarten, dus ook van de kids-ID. Vanaf dat moment kunnen we pas attesten afleveren met de nieuwe gegevens. Als dit niet dadelijk kan, wordt afgesproken dat ze zo snel mogelijk worden nagestuurd of afgehaald kunnen worden.

 

Opmerking: Indien je nog geen elektronische identiteitskaart hebt, zal je je nog tweemaal moeten aanmelden. De eerste keer om het basisdocument voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart te ondertekenen en een pasfoto te overhandigen en een tweede keer om de nieuwe identiteitskaart af te halen. Voor wie al een elektronische identiteitskaart heeft, gaat het sneller: het nieuwe adres wordt dan elektronisch aangepast in de chip van de kaart..

 

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons