Beroepsbezigheid - aangifte

Als jij of je echtgeno(o)t(e) na de oppensioenstelling een beroepsbezigheid wilt uitoefenen als werknemer of zelfstandige of een sociale uitkering gaat genieten.

Voorwaarden

De uitoefening van een beroepsbezigheid is echter verbonden aan essentiële voorwaarden:

  • De uitoefening van de beroepsbezigheid of het genot van een sociale uitkering moet voorafgaandelijk worden aangegeven
  • Het mag bepaalde jaargrenzen niet overschrijden
  • Het genot van een sociale uitkering samen met een rustpensioen is niet toegelaten.
Indien je niet aan deze voorwaarden tegemoetkomt kan je pensioen geschorst of verminderd worden. Ten onrechte ontvangen bedragen worden teruggevorderd.

Kosten

De aanvraag zelf is gratis, je betaalt enkel de aangetekende zending.

Bijzonderheden

Naam en adres werkgever. Datum aanvang tewerkstelling.

Aanvraag

Het aangifteformulier is ter beschikking op de gemeentelijke pensioendienst, administratief centrum, gelijkvloers. Eén formulier moet naar de werkgever aangetekend verzonden worden, één formulier moet naar de pensioenkas worden overgemaakt.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons