Erfrechtverklaring

Scroll naar

Een erfrechtverklaring is een document dat aangeeft wie de erfgenamen van een overledene zijn en dat de gelden van een overledene vrijmaakt na zijn/haar overlijden. Het document wordt opgemaakt indien er geen testament of huwelijkscontract werd opgemaakt. Het kan dienen om delen van een erfenis, niet groter dan 744 euro vrij te maken. De erfrechtverklaring kan worden opgesteld door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats van de overledene of door het lokale registratiekantoor .


  • Een erfrechtverklaring zal meestal gevraagd worden wanneer kleine bedragen, die toekwamen aan de overledene, na diens overlijden, nog moeten uitbetaald worden. Dat kan gaan om een laatste pensioen, vakantiegeld, kleine bankrekeningen, ... In veel gevallen kan de erfrechtverklaring niet onmiddellijk opgesteld worden, omdat er opzoekingen naar mogelijke erfgenamen moeten uitgevoerd worden in de archieven. Wanneer de overledene ook langdurig in een andere gemeente gewoond heeft, is het mogelijk dat opzoekingen moeten uitgevoerd worden in de archieven van andere gemeentebesturen.

  • Als het te innen bedrag groter is dan 744 euro kan men een attest van erfopvolging laten opmaken bij het lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën om de rekening te deblokkeren. Voorwaarde is wel dat de rekeningtegoeden niet hoger zijn dan 50.000 euro.

  • Voor hogere bedragen is een akte van bekendheid vereist, afgeleverd door de Vrederechter of door de notaris.

Kosten

Gratis

Bijzonderheden

  • Identiteitskaart
  • Eventueel huwelijksboekje van de overledene
  • Een bewijs van de bank dat het bedrag niet groter is dan 744 euro

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons