Erkenning van een kind

Als je een kind wenst te erkennen dan moet je een verklaring afleggen waardoor een wettelijke band ontstaat tussen jezelf en het kind. De erkenning kan gebeuren voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorte. Bij een erkenning voor de geboorte of tijdens de aangifte van de geboorte krijgt het kind steeds de naam van de erkenner!


Voorwaarden

Wanneer kan ik een kind (laten) erkennen?

  • voor de geboorte
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet 

Indien beide ouders niet getrouwd zijn, zijn de voorwaarden afhankelijk van de leeftijd van het kind:

  • Als het kind jonger is dan 12 jaar dan kan de vader het kind erkennen indien de moeder toestemming geeft.
  • Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten zowel de moeder als het kind hun toestemming geven.
  • Als de vader een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige wil erkennen dan volstaat de toestemming van het kind.

Indien de erkennende ouder niet de Belgische nationaliteit heeft, wordt de erkennning beheerst door het recht van de staat waarvan de erkennende ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning. Dit kan ook gevolgen hebben naar de naamgeving.

Kosten

Gratis

Bijzonderheden

In alle gevallen moet je de identiteitskaarten van alle betrokkenen meebrengen.

Afhankelijk van wanneer je het kind erkent, moet je andere documenten meebrengen:

  • Voor de geboorte moet je het origineel zwangerschapsattest van de huisarts of gynaecoloog meebrengen
  • Bij de geboorteaangifte moet je het aangifteformulier geboorte (model 1) meebrengen
  • Na de geboorte moet je een afschrift van de geboorteakte meebrengen (tenzij je in dezelfde gemeente de erkenning aanvraagt dan waar het kind geboren is) 

Wanneer een ouder niet officieel is ingeschreven in het rijksregister of indien zijn/haar burgerlijke staat niet vermeld staat in het rijksregister moet die een bewijs van de burgerlijke staat meebrengen.

Wanneer de nationaliteit van een ouder niet gekend is, moet die een bewijs van nationaliteit meebrengen.

Aanvraag

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar het gemeentehuis gaan om een erkenningsakte te laten opmaken. Je kan naar het gemeentehuis van je woonplaats gaan of naar dat van de gemeente waar je zal bevallen of bent bevallen.

Je kan het best eerst inlichtingen inwinnen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je het kind wil laten erkennen.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je het best een notaris.

 

Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer je goed bij onze dienst Burgerzaken omtrent welke documenten je misschien extra moet meebrengen.


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons