Geboorte - aangifte

Elke geboorte moet binnen de 15 dagen aangegeven worden bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar het kind geboren is. Tijdens de geboorteaangifte krijgt het kind een officiële naam, wordt de geboorteakte opgesteld en wordt het kind ingeschreven in het register van burgerlijke stand. Getuigen meebrengen hoeft niet langer.

Voorwaarden

Wie mag een geboorte aangeven?

 • Als de ouders getrouwd zijn: de vader en/of de moeder van het kind.
 • Als geen van beide ouders getrouwd zijn en de vader het kind erkende voor de geboorte: de vader en/of de moeder van het kind.
 • Als één van de ouders getrouwd is en de andere niet, dan kunt u best meer informatie vragen aan de dienst Burgerzaken omtrent hoe de aangiftedient te gebeuren en welke regelgeving hierrond bestaat.

 

Het is ook mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn. Voor meer informatie hieromtrent zie "erkenning van een kind".

 

 

Binnen welke termijn moet een geboorte aangegeven worden?

Binnen de 15 dagen (zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen inbegrepen). De dag van de geboorte zelf moet u niet meetellen. Indien de laatste dag waarop u de aangifte moet uitvoeren een zater-, zon- of een wettelijke feestdag is, dan moet u pas de volgende werkdag komen.

Kosten

 • De identiteitskaarten van de ouders.
 • Het geboorteaangifte formulier opgemaakt door de dokter of vroedvrouw (model I).
 • Het trouwboekje (voor gehuwden) of de akte van erkenning voor de geboorte (voor niet-gehuwden).

Bijzonderheden

Stap 1: Aangeven van een geboorte

U dient uzelf persoonlijk aan te melden bij de dienst Burgerzaken. Als u de nodige documenten kunt voorgeleggen, zal een ambtenaar van Burgerlijke Stand onmiddellijk een officiële geboorteakte opstellen.

 

 

Stap 2: In ontvangst nemen van een aantal documenten

 • Een geboortebewijs om het kraamgeld te verkrijgen in het kader van de kinderbijslagwetgeving. Dit document wordt slechts één keer afgeleverd en is bestemd voor de werkgever;
 • Een bewijs om de zwangerschaps- en of rustvergoeding in het kader van de Ziekte en Invaliditeitsverzekering te ontvangen. Dit document wordt één keer afgeleverd en dient aan de mutualiteit bezorgd te worden;
 • Een aantal uittreksels uit de geboorteakte bestemd voor sociale aangelegenheden; enz.;
 • Een formulier voor de verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) dat door de dokter wordt ingevuld na de inenting. Voordat het kind 18 maanden is moet dit attest bezorgd worden aan de dienst Volksgezondheid van de woonplaats.

Aanvraag

Stap 1: Aangeven van een geboorte

U dient uzelf persoonlijk aan te melden bij de dienst Burgerzaken. Als u de nodige documenten kunt voorgeleggen, zal een ambtenaar van Burgerlijke Stand onmiddellijk een officiële geboorteakte opstellen.

 

 

Stap 2: In ontvangst nemen van een aantal documenten

Een geboortebewijs om het kraamgeld te verkrijgen in het kader van de kinderbijslagwetgeving. Dit document wordt slechts één keer afgeleverd en is bestemd voor de werkgever; Een bewijs om de zwangerschaps- en of rustvergoeding in het kader van de Ziekte en Invaliditeitsverzekering te ontvangen. Dit document wordt één keer afgeleverd en dient aan de mutualiteit bezorgd te worden; Een aantal uittreksels uit de geboorteakte bestemd voor sociale aangelegenheden; enz.; Een formulier voor de verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) dat door de dokter wordt ingevuld na de inenting. Voordat het kind 18 maanden is moet dit attest bezorgd worden aan de dienst Volksgezondheid van de woonplaats.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Aanvraag uittreksel uit geboorteakte

Je kan dit uittreksel opvragen:
 • via het elektronisch formulier Logo EID
  (elektronische identiteitskaart in kaartlezer noodzakelijk!)
 • of persoonlijk bij dienst Bevolking – Heirstraat 239

 

Aanvraag internationaal uittreksel uit geboorteakte

Je kan dit uittreksel opvragen:
 • via het elektronisch formulier Logo EID
  (elektronische identiteitskaart in kaartlezer noodzakelijk!)
 • of persoonlijk bij dienst Bevolking – Heirstraat 239
 
 

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons