Huwelijk

Scroll naar

Het burgerlijk huwelijk is een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm tussen 2 personen. Sinds juni 2003 kunnen in België ook twee mensen van hetzelfde geslacht trouwen.


Voorwaarden

De Belgische wet stelt verschillende voorwaarden om te mogen trouwen. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden zijn:

  • Minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
  • Toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk.
  • Gebrek aan verwantschap: de wet verbiedt huwelijken tussen mensen die onderling een te nauwe bloedband of aanverwantschap hebben. De Koning kan, om gewichtige redenen, het verbod tot huwelijk tussen aanverwanten opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
  • Verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • Verbod op schijnhuwelijk: Bij een schijnhuwelijk heeft minstens één van de echtgenoten de intentie om verblijfsrecht in België te verwerven. Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand een schijnhuwelijk vermoedt, kan hij of zij het huwelijk weigeren. Pogingen om een schijnhuwelijk aan te gaan zijn strafbaar.
  • Verbod op dwanghuwelijk: Een gedwongen huwelijk is een huwelijk dat wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide echtgenoten, of wanneer de toestemming van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging. Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand een gedwongen huwelijk vermoedt, kan hij of zij het huwelijk weigeren. Gedwongen huwelijken zijn strafbaar.
  • Sinds 1 jul 2010 kan men kiezen of er getuigen zullen optreden bij het huwelijk. De verplichting tot het nemen van 2 getuigen valt weg. Het huwelijk kan voltrokken worden zonder getuigen of in de aanwezigheid van max. 4 getuigen.
  • Niet-Belgen moeten tevens voldoen aan de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan ze de nationaliteit hebben.

Voor meer informatie kan je de dienst Burgerzaken, subafdeling burgerlijke stand van de gemeente waar je wilt trouwen raadplegen.

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons