Huwelijkscontract

Scroll naar

Het huwelijkscontract is een akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel kunnen regelen. Deze akte moet opgemaakt worden door een notaris. In het contract kunnen zij:

  • de economische en financiële betrekkingen tussen elkaar vastleggen
  • de eigendom van goederen bewijzen
  • bepalen hoe zij de goederen beheren

Echtgenoten zijn niet verplicht om een huwelijkscontract af te sluiten. Als er geen huwelijkscontract is, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing.

De drie meest voorkomende stelsels zijn:

1. Het wettelijk stelsel

Het wettelijk stelsel verdeelt de goederen van de echtgenoten in drie vermogens:

  • het vermogen van de ene echtgenoot
  • het vermogen van de andere echtgenoot
  • het gemeenschappelijke vermogen

Onder het wettelijk stelsel geldt een scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten. Dat betekent dat de partners zelf hun eigen vermogen beheren, terwijl zij samen het gemeenschappelijke vermogen beheren.

2. Het stelsel van scheiding van goederen

Het stelsel van scheiding van goederen verdeelt de bezittingen van de echtenoten in twee vermogens:

  • het vermogen van de ene echtgenoot
  • het vermogen van de andere echtgenoot

Onder dit stelsel blijven de echtgenoten financieel volledig onafhankelijk van elkaar. Hun inkomen blijft hun eigen bezit. Dat wil niet zeggen dat echtgenoten niets samen kunnen bezitten als ze trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen. De goederen die ze samen hebben, zijn niet gemeenschappelijk maar 'onverdeeld'.

3. Het stelsel van de algehele gemeenschap

In het stelsel van de algehele gemeenschap is alles gemeenschappelijk. Alle goederen behoren toe aan beide partners, ongeacht de wijze waarop de goederen zijn verkregen.

Het heeft dus geen enkel belang wie iets gekocht of betaald heeft, op welke naam de bankrekening staat, op welke naam de factuur staat, of men de goederen al bezat voor het huwelijk of tijdens het huwelijk gekocht of geërfd heeft. Bij echtscheiding of overlijden zal alles verdeeld worden.

 


Aanvraag

Het huwelijkscontract moet opgesteld worden door een notaris. Een wijziging van het huwelijksvermogenstelsel kan ook tijdens het huwelijk nog plaatsvinden. Het wordt via de notaris of de rechtbank naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gestuurd, die een randmelding naast de huwelijksakte maakt.

 

 


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons