Identiteitskaart - voorlopig

Als je identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd (v.b. chip is losgekomen) is en je vertrekt naar het buitenland dan maak je in eerste instantie gebruik van de beschikbare spoedprocedures.

 

Wanneer je de identiteitskaart zelfs met deze spoedprocedures niet op tijd kan krijgen dan bestaat er een uitzonderlijke mogelijkheid om een voorlopige identiteitskaart te bekomen bij de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel.

 

Ook wanneer er problemen zijn met de PIN/PUK-brief bestaat de mogelijkheid om een voorlopige identiteitskaart aan te vragen.

De voorlopige identiteitskaart is een vervangend document dat 2 maanden geldig is. 

Voorwaarden

Deze procedure is uitzonderlijk en kan enkel na afspraak (gemaakt door de dienst bevolking).

Je moet voldoen aan strikte voorwaarden:

 

 • Je hebt de Belgische nationaliteit en bent ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.
 • Het is niet meer mogelijk om via een spoedprocedure op tijd een identiteitskaart of reispas te verkrijgen.
 • De verloren of gestolen identiteitskaart is nog geldig voor tenminste 1 maand.
 • Je hebt aangifte gedaan van verlies of diefstal en bent in bezit van het attest van verlies of diefstal (bijlage 12).
 • Bij problemen met de PIN/PUK-brief moet de kaart maximaal 45 dagen voor de aanvraag van de voorlopige identiteitskaart aangevraagd zijn geweest.
 • Het land waar je naar toe reist aanvaardt een voorlopige identiteitskaart. Je reisbestemming zal expliciet vermeld worden op je aanvraagformulier. 

Kosten

De voorlopige identiteitskaart is gratis.

Een nieuwe identiteitskaart kost € 21,30.

Bijzonderheden

Wat heb je nodig?

 • Voor de aanvraag van je nieuwe identiteitskaart:
  > attest van verlies of diefstal;
  > 1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud).
   
 • Voor de aanvraag van de voorlopige identiteitskaart:
  > aanvraagdocument dat je hebt gekregen bij de dienst bevolking;
  > attest van verlies of diefstal;
  > 1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud);
  > reisdocumenten (vervoers- of verblijfbewijs). 

Als je de nieuwe identiteitskaart komt afhalen dan lever je de voorlopige identiteitskaart terug in.

Je pasfoto moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 

 • Recent: maximum 6 maanden oud.
 • Foto in vooraanzicht, zonder hoofddeksel.
 • Beide ogen zichtbaar.
 • Kleurenfoto met witte achtergrond.
 • Afmetingen foto: 35 x 45 mm.
 • Afmetingen hoofd: tussen de 31 en 36 mm.
 • Het hoofd is volledig zichtbaar en in het midden van de foto. 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan door een volwassene die het ouderlijk gezag uitoefent een voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd worden. De voorwaarden voor het bekomen van een voorlopige identiteitskaart zijn hier ook geldig.

Bij aangifte van verlies, diefstal of vernietiging ontvang je een bijlage 6 (i.p.v. een bijlage 12).

 

Openingsuren Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: elke werkdag van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. 

Aanvraag

 • Je doet melding van verlies of diefstal bij de politie. Je ontvangt een attest van verlies of diefstal (bijlage 12).
 • Je vraagt binnen de 2 werkdagen een nieuwe identiteitskaart aan.
 • Je maakt via de gemeente een afspraak bij de federale overheidsdienst in Brussel om de voorlopige identiteitskaart te bekomen. 

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons