Kapvergunning - aanvraag

Als je één of meerdere bomen of een haag op je perceel wenst te rooien, moet je een kapvergunning van het gemeentebestuur bekomen.

Voorwaarden

Deze regel geldt voor alle bomen met een stamomtrek van 30 cm (niet diameter!). Er wordt geen onderscheid gemaakt in de boomsoorten. Bovendien maakt het niet uit of de boom ziek, beschadigd of helemaal dood is. Ook voor een dode of afstervende boom én een haag, dien je een aanvraag te doen.

 

Indien je een nieuwe haag aanplant, kan je hiervoor bovendien subsidie aanvragen bij het gemeentebestuur.

 

 

Heraanplanting

Dikwijls wordt er in je kapvergunning een heraanplanting opgelegd. De heraanplanting dient meestal uitgevoerd te worden met inheemse boomsoorten met een bepaalde handelsmaat die tevens in de vergunning wordt opgelegd. De bomen die heraangeplant moeten worden, mogen op eender elke plaats van het perceel komen, tenzij er een specifieke plaats wordt opgelegd in de vergunning. Om problemen met je buren te vermijden hou je best wel rekening met de wettelijke plantafstanden uit het Veldwetboek.

terug naar boven

 

Plantafstanden

 • Hoogstammige bomen mogen maar worden geplant op minimum twee meter van de perceelsgrens.  Die afstand wordt gemeten van het midden van de stam tot aan de perceelgrens. 
 • Andere bomen en levende hagen moeten op een afstand van minstens een halve meter worden aangeplant. 
 • Als een hoogstammige boom al dertig jaar te dicht bij de perceelgrens staat, kan de buur echter niet meer eisen dat die boom wordt verwijderd.  Dit recht verjaart namelijk.
 • Fruitbomen die als leibomen langs een afscheidingsmuur tussen twee percelen worden geplant, mogen zonder afstand langs de muur geplant worden door de eigenaar of medeeigenaars van de scheidingsmuur. 
 • Voor bomen die in een nieuwe verkaveling toevallig samenvallen met de perceelsgrens, geldt deze afstandsregeling ook niet!  Deze bomen hoeven omwille van de afstandsregeling dus niet gekapt te worden.  De afstandsregeling is hier echter wel weer van toepassing ingeval van heraanplanting na kapping van de betreffende boom.

terug naar boven

 

Overhangende takken en doorgroeiende wortels

 • Wortels die op jouw eigendom komen, mag je zonder toestemming van de buurman, zelf doorhakken.
 • Het snoeien van overhangende takken is een taak die voor de eigenaar zelf tenzij hij de toelating zou geven aan de buur.
 • Zolang het fruit aan de takken hangt, mag je het niet afplukken. Het blijft eigendom van de buur, zelfs al hangt die tak bijv 2 meter over jouw eigendom. Zodra het op de grond ligt, is het van jouw.

terug naar boven

Uitzonderingen

 • Als je perceel gelegen is in natuur- of bosgebied kan de gemeente Maasmechelen geen kapvergunning afleveren. Je dient dan een kapmachtiging te bekomen van het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Wanneer je een zone op een perceel ontbost, dien je een boscompensatie (per m²) te betalen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, en dit ongeacht of het perceel gelegen is in woon-, woonpark-, natuur- of bosgebied.
 • Wanneer het vellen van bomen gekoppeld is aan bouw- of verkavelingsplannen, dan worden door de architect/bouwpromotor/projectontwikkelaar alle bestaande bomen op een grondplan aangeduid, met vermelding van de te rooien bomen. De toelating tot het rooien van bomen wordt samen met de stedenbouwkundige vergunning m.b.t. het oprichten van het gebouw afgeleverd.  Ook voor alle bomen met een omtrek van meer dan 1 meter, dient een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.

terug naar boven


Bijzonderheden

Voor de kapvergunning moet je niets betalen.

Aanvraag

Voor het kappen van bomen heb je een stedenbouwkundige vergunning (eenvoudig) nodig. Wat moet je hiervoor doen?

 1. In de aanstiplijst vind je een overzicht van de mogelijke nodige documenten die je nodig zal hebben.

 2. Vul het aanvraagformulier in en stel jouw dossier samen (zie aanstiplijst). Bezorg jouw dossier aan:
  Dienst Ruimtelijke ordening
  Heirstraat 239
  3630 Maasmechelen


 3. Een medewerker van de dienst Patrimonium en mobiliteit zal dan indien nodig met jou een afspraak maken voor een plaatsbezoek. Daarna legt de groenadviseur de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Of u een kapvergunning krijgt, hangt onder meer af van de gezondheidstoestand van de boom, de plaats van de boom en de soort.

 4. Zodra het college kennis heeft genomen van jouw aanvraag, ontvang je een schriftelijke beslissing.  Bij een gunstige beslissing stelt het gemeentebestuur meestal als voorwaarde dat een vervangende beplanting (met streekeigen boomsoorten) moet gebeuren.

Uitgelicht

Contact

Dienst Omgeving

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

E-mail

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons