Laatste wilsbeschikking

In een laatste wilsbeschikking kunt u vastleggen hoe u na uw overlijden wenst begraven te worden of wat na crematie met de as dient te gebeuren. U kunt eveneens de keuze van de rituele uitvaart vastleggen. Bij overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Indien er geen laatste wilsbeschikking aanwezig is, mogen de overblijvende partner en/of de kinderen beslissen over de wijze van uitvaart en teraardelegging.

 

Je kan kiezen uit de volgende mogelijkheden van teraardebestelling:

 • Begraving van het stoffelijk overschot
 • Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee
 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Je kan ook de keuze van de rituele uitvaart vastleggen:

 • Geen ritueel
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging

Kosten

Gratis

Bijzonderheden

Identiteitskaart

Aanvraag

Je geeft een persoonlijk een gehandtekende en gedateerde laatste wilsbeschikking af bij de dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd en je krijgt een ontvangstbewijs mee. Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het hoederecht beschikt.


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons