Nationaliteit - Naturalisatie

Scroll naar

Op 1 januari 2013 werd het Wetboek van de Belgische nationaliteit grondig gewijzigd.

 

De Belgische nationaliteit kan ten vroegste na een ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar of 10 jaar aangevraagd worden.

 

Daarnaast is er verstrenging en uitbreiding  van de akten en stavingsstukken die bij de nationaliteitsverklaring moeten gevoegd worden. Zo dient er nu een voor eensluidend afschrift van de geboorteakte voorgelegd te worden uit het land van herkomst. Consulaire akten worden niet meer aanvaard.

 

De formaliteiten betreffende de legalisatie en vertaling van de akten moeten vervuld zijn.

 

Integratiecriteria

Daarnaast zijn er ook een aantal integratiecriteria die vervuld moeten zijn, nl.:

1.    Taalkennis

2.    Maatschappelijke integratie

3.    Economische participatie

 

De integratiecriteria zijn niet van toepassing voor de aanvrager die in België geboren is en ononderbroken in België heeft gewoond.

 

Kosten

Het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit ten bedrage van € 150 dient vereffend te worden bij het registratiekantoor. Het is echter aanbevolen het registratierecht pas te betalen indien het dossier door de dienst burgerlijke stand goed werd bevonden.

 

Naturalisatie

Naturalisatie (gunstmaatregel via de Kamer van Volksvertegenwoordigers) kan enkel nog voor personen die aan België buitengewone diensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België.

 

Meer info

Inlichtingen betreffende de te volgen procedure zijn te bekomen kan je bekomen  bij de dienst Bburgerlijke stand (T 089 769 628 en T 089 769 728).

Kosten

2,50 euro

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons