Orgaandonatie

Bij iedereen kan na zijn overlijden organen of weefsels weggenomen worden. Het gaat hierbij om een stilzwijgende toestemming. Iedereen die zich vooraf niet verzet tegen orgaantransplantatie wordt bereid geacht zijn/haar organen af te staan. De familieleden van de eerste graad (ouders, echtgenoot) kunnen echter hiertegen nog verzet aantekenen.

In een wilsbeschikking kun je uitdrukkelijk verzetten tegen deze orgaantransplantatie of je kunt hierin de uitdrukkelijke toestemming verklaren. Indien je in een wilsbeschikking uitdrukkelijk toestemt met orgaantransplantatie, dan kunnen de familieleden zich hiertegen niet meer verzetten.

Een toestemming of weigering kan op elk moment herroepen worden.


Voorwaarden

De verklaring orgaandonatie voor een minderjarige kan enkel afgelegd worden door de persoon die over het hoederecht beschikt.


Kosten

Gratis

Bijzonderheden

Identiteitskaart

Aanvraag

Je legt een persoonlijk een gehandtekende en gedateerde wilsverklaring orgaandonatie af bij de dienst Bevolking. Je krijgt een ontvangstbewijs mee.


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons