Overlijden - aangifte

Scroll naar

Het overlijden van een persoon moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar hij of zij overleden is. Tijdens deze aangifte wordt de akte van overlijden opgesteld. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde. Bij deze aangifte dient ook beslist te worden hoe de teraardebestelling zal gebeuren. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.


Bijzonderheden

 • het overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
 • de identiteitskaart van de overledene
 • de identiteitskaart van de aangever
 • het trouwboekje van de overledene
 • het rijbewijs van de overledene
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene
 • in geval van crematie:
  • aanvraag tot crematie
  • bijkomend medisch attest van de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. Wanneer de vaststellende dokter op het model IIC of IID een natuurlijk overlijden heeft aangeduid, moet een beëdigde dokter een extra controle uitvoeren. Dat attest moet ook aan de burgerlijke stand bezorgd worden.
  • adres van de asbezorging (de begraafplaats, op zee of privéadres)
 • bij een verdacht of gewelddadig overlijden:
  • een proces-verbaal van een officier van de politie
  • de toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

Aanvraag

De aangifte van een overlijden gebeurt hetzij door een familielid, hetzij door een begrafenisondernemer. Bij de aangifte van het overlijden worden een aantal overlijdensakten meegegeven die kunnen gebruikt worden voor ondermeer de mutualiteit, de werkgever, enz.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Aanvraag uittreksel uit overlijdensakte

Je kan dit uittreksel opvragen:
 • via het elektronisch formulier Logo EID FORM
  (elektronische identiteitskaart in kaartlezer noodzakelijk!)
 • of persoonlijk bij dienst Bevolking – Heirstraat 239

 

Aanvraag internationaal uittreksel uit overlijdensakte

Je kan dit uittreksel opvragen:
 • via het elektronisch formulier Logo EID FORM
  (elektronische identiteitskaart in kaartlezer noodzakelijk!)
 • of persoonlijk bij dienst Bevolking – Heirstraat 239
 
 

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons