Pensioenbedrag - inhoudingen

Op het maandelijks brutobedrag van je toegekend pensioen kan er een wettelijke inhouding gebeuren, namelijk:

  • Ziekte- en invaliditeitsverzekeringsbijdrage (ZIV-bijdrage)
  • Solidariteitsbijdrage
  • Bedrijfsvoorheffing

Voorwaarden

ZIV-bijdrage

  • Deze is vastgesteld op 3.55% indien het  bruto pensioenbedrag van je pensioen hoger is dan een vastgesteld maandbedrag. Na inhouding mag je pensioenbedrag niet lager zijn dan het voorziene minimum.

Solidariteitsbijdrage

  • Deze is vastgesteld op 2 % indien het brutobedrag van je pensioen hoger is dan een vastgesteld maandbedrag van het totaal van je pensioenen, de renten en alle andere geldende uitkeringen.

Bedrijfsvoorheffing

  • Het belastbaar bedrag van je pensioen is het pensioenbedrag verminderd met de niet-belastende uitkeringen en de sociale bijdragen. Op basis van de fiscale schalen van de Federale Overheidsdienst Financiën houdt elke instelling de bedrijfsvoorheffing af in verhouding tot de uitkeringen die zij je betaalt.

Kosten

Gratis

Bijzonderheden

Voor controle naar de juistheid van deze inhoudingen kan u terecht op de gemeentelijke pensioendienst, administratief centrum, gelijkvloers. Je dient het uitbetalingsstrookje of rekeninguittreksel mee te brengen.

Aanvraag

De uitbetalingsinstelling houdt automatisch één van deze inhoudingen in indien je pensioenbedrag hoger is dan het vastgesteld bedrag. De ingehouden wettelijke bijdragen worden vermeld op het uitbetalingsstrookje of op je rekeninguittreksel.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons