Reispas

Iedereen, zelfs een pasgeborene, moet vanaf 01/09/1999 in het bezit zijn van een paspoort zodra het land waar men zich naartoe begeeft een paspoort (eventueel een visum) voor binnenkomst op zijn grondgebied eist. Om de binnenkomst op hun grondgebied toe te laten, eisen meer en meer landen dat een paspoort nog een geldigheidsduur van tenminste 6 maanden heeft op het ogenblik van vertrek uit het land. Reispassen kunnen niet verlengd worden. Er moet telkens een nieuwe reispas worden aangevraagd. Voor meer inlichtingen kan men terecht op de website www.diplomatie.be.

Voorwaarden

Iedere belg die erom verzoekt kan een reispas/paspoort aanvragen. Minderjarigen moeten toestemming hebben van één van de ouders. Hun handtekening is vereist op het aanvraagformulier. Aan belgen tegen wie een vrijheidsberovende gerechtelijke beslissing, een aanhoudingsmandaat of een veroordeling tot een effectieve gevangenis is uitgesproken, is de afgifte van een reispas/paspoort verboden.

Kosten

 • -12 jaar, normale procedure, 5 jaar geldig: 35 euro
 • -12 jaar, spoedprocedure, 5 jaar geldig: 210 euro
 • +12 jaar - 18 jaar, normale procedure, 5 jaar geldig: 45,50 euro
 • +12 jaar - 18 jaar, spoedprocedure, 5 jaar geldig: 220,50 euro
 • +18 jaar, normale procedure, 7 jaar geldig: 75,50 euro
 • +18 jaar, spoedprocedure, 7 jaar geldig: 250,50 euro

Bijzonderheden

Voor het aanvragen van een reispas moet je je persoonlijk aanbieden en in het bezit zijn van:

 • Een pasfoto in kleur met witte achtergrond. Ook de voorschriften betreffende afmetingen van het gezicht dienen te worden gevolgd. Alleen identiteitsfoto's zijn toegestaan, geen gescande foto's.
 • Eventueel:
  • Uw vorige reispas
  • Een bewijs van verlies of diefstal, afgegeven door de federale politie
 • Kinderen -18 jaar moeten vergezeld zijn van één van de ouders.

Aanvraag

Aanvragen gewone procedure

 • Deze procedure kan men volgen wanneer men niet op korte termijn in het bezit moet zijn van een reispas. Omdat deze procedure wat tijd in beslag neemt, raden wij u aan om minstens twee weken vooraf de reispas aan te vragen.
 • Alle aanvragen moeten strikt persoonlijk gebeuren.

Aanvragen voorlopige paspoorten

 • Om louter humanitaire en dringende redenen kan de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse zaken een voorlopig paspoort afleveren, en wel in volgende gevallen:
  • Dringend humanitaire redenen (overlijden, hospitalisatie om dwingende medische redenen) waardoor een familielid of naaste absoluut naar het buitenland dient te vertrekken. Dit geldt eveneens voor de begeleiding van het stoffelijk overschot van een in België overleden persoon die in het buitenland wordt begraven.
  • Diefstal van een paspoort waarvan de houder dringend naar het buitenland moet reizen of teruggaan.
  • Productieproblemen die aan de gemeente of het productiecentrum liggen.

N.B.: Deze gevallen dienen met bewijsstukken te worden gestaafd (medisch attest, vaststelling ongeval, attest ziekenhuis, proces-verbaal diefstal, een vliegtuigticket, het door de administratie geleverd bewijs van een technische fout die zij of het productiecentrum heeft begaan, enz ...)

De betrokkene moet het bewijs leveren dat:

 • De reis geen 24 uur kan worden uitgesteld
 • De reis binnen de 24 uur kan worden ondernomen (ticket)
 • Hij niet kan reizen met een paspoort afgegeven door de overheid waarvan hij ook de nationaliteit heeft.

Aangezien het productiecentrum normaal binnen de 24 uur een paspoort kan bezorgen, staat de FOD Buitenlandse Zaken geen afwijkingen op de bovengenoemde gevallen meer toe.

We vestigen er ook je aandacht op dat de voorlopige paspoorten met de hand worden geschreven en dus geen machineleesbare strook bevatten. Zij kunnendan ook NIET voor de Verenigde Staten worden gebruikt, zelfs niet voor een transit.

Om nutteloze verplaatsingen te vermijden dienen betrokkenen eerst telefonisch een afspraak te maken.

Telefoon Buitenlandse zaken

Kantooruren: 

02/5018352
02/5018526
02/5018326
02/5018826

Buiten kantooruren:
02/5018111

Aanvragen spoedprocedure
Voor uiterst dringende gevallen waarbij het ophalen van het formulier, de personalisering en de levering van een paspoort normaal binnen de 24 werkuren rond kan zijn.

Algemeen
Alle aanvragen moeten strikt persoonlijk gebeuren op de dienst reispassen, administratief centrum, gelijkvloers. Er bestaat geen mogelijkheid om zelf bij het ministerie van  Buitenlandse Zaken een reispas aan te vragen of af te halen. 

Afleveringstermijn
Gewone procedure: 6 werkdagen na datum aanvraag
Spoedprocedure: 24 werkuren na faxbericht voor 15u00
Noodprocedure: rechtstreeks Ministerie Buitenlandse Zaken
Verlenging: niet meer mogelijk vanaf 01/09/2004

Deze afleveringstermijnen zijn louter informatief. Het overschrijden van de termijnen geven geen grond tot beroep. Het is dan ook raadzaam op tijd je reispas aan te vragen. Tijdens drukke periodes is het mogelijk dat deze termijnen worden overschreden.


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons