Rijbewijs (Omwisselen Europees, niet- Europees rijbewijs)

Inwoners komende uit en buiten de Europese Economische Ruimte die in het bezit zijn van een erkend en geldig rijbewijs.

Voorwaarden

Niet-Europees rijbewijs moet bekomen zijn voor inschrijving in België en de geldigheidsdatum mag niet verstreken zijn. Bij een inschrijving mag de houder van een niet-Europees rijbewijs niet rijden op Belgisch grondgebied en moet men overgaan tot omwisseling. Men moet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden en in het bezit van een geldige Belgische identiteitskaart. De houders van een Europees rijbewijs waarvan de geldigheidsdatum verstreken is kunnen onder bepaalde voorwaarden nog een Belgisch rijbewijs bekomen. Zolang de geldigheidsdatum niet verstreken is mag men op Belgisch grondgebied rijden.

Kosten

16 euro

Bijzonderheden

  • Het rijbewijs dat u wenst om te wisselen
  • Twee foto's met een witte achtergrond, geen gescande foto's

Aanvraag

Bij aanmelding in een Belgische gemeente zal men overgaan tot registratie van het in jouw bezit zijnde Europees rijbewijs. Niet-Europese rijbewijzen worden niet geregistreerd. Bij aanvraag tot omwisseling voor een Belgisch rijbewijs zal men de geldigheid en de echtheid van het aangeboden rijbewijs nagaan. Daarna zal men al dan niet overgaan tot omwisseling. Om problemen te vermijden is het aan te raden bij inschrijving in een Belgische gemeente onmiddellijk over te gaan tot omwisseling van het Europees rijbewijs.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons