Rustpensioen werknemer

Heeft men gewerkt en of sociale uitkeringen genoten, voorafgaandelijk aan de ingangsdatum van het pensioen, dan heeft men recht op een rustpensioen als werknemer.


Voorwaarden

De normale pensioenleeftijd is 65 jaar. Indien men vanaf 60, 61,… jaar  met vervroegd pensioen wenst te gaan, moet men minstens 35 jaar gewerkt hebben (sociale uitkeringen inbegrepen).


Kosten

De aanvraag is gratis en vrijblijvend.


Bijzonderheden

Je loopbaangegevens, al de toegekende vergoedingen en eventueel deze van je echtgeno(o)t(e).


Aanvraag

Elke persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt, wordt vrijgesteld van het indienen van een aanvraag. Elke persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en vanaf 60, 61,… jaar met pensioen wenst te gaan, kan een aanvraag indienen bij de gemeentelijke pensioendienst, administratief centrum, gelijkvloers. Deze aanvraag mag men ten vroegste indienen binnen het jaar voorafgaandelijk aan de ingangsdatum van het pensioen.


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons