Subsidie - Aanplanten van hagen

Het gemeentebestuur van Maasmechelen verleent voor het aanplanten van hagen een premie ten bedrage van 30 % van de aankoopprijs van het plantgoed incl. BTW, met een max. van 0,75 euro per plant.


Voorwaarden

 • De aanplanting moet uitsluitend bestaan uit planten voorkomend op de lijst van streekeigen planten (pdf - 902 kb) en moet aangepast zijn aan de grondsoort.
 • De aanplanting moet gebeuren conform alle bestaande wetten en gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen.
 • Per lopende meter worden er minimaal 3 planten geplant.
 • De individuele planten moeten minimum 0,5 meter hoog zijn.
 • Een haag die tot afsluiting dient en geen gemeenschappelijk eigendom is, moet op ten minste een halve meter van de scheidingslijn van twee percelen staan.
 • Een haag die op minder dan een halve meter van de scheidingslijn tussen twee naburige eigendommen staat, wordt beschouwd als een gemeenschappelijke haag.
 • Je verbindt je er toe de volwassen haag minimaal 1 keer per jaar en maximaal twee keer per jaar te snoeien, en de haag te laten uitgroeien op maximaal twee meter hoogte.
 • De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal gedurden vijftien jaar integraal en intakt op dezelfde plaats te blijven staan.

Bijzonderheden

 • Een kadastraal plan met lokalisatie van de aanplanting.
 • Schets met aanduiding van aangrenzende eigendommen, woning, eventuele bestaande haag en de nieuw aan te planten haag.
 • In voorkomend geval een huurovereenkomst, en de toelating van de eigenaar.
 • Een aankoopbewijs van het plantgoed.

Aanvraag

De aanvraag moet minimum één maand voor de aanplanting bij het college van burgemeester en schepenen ingediend te worden.  De aanvraag gebeurt aan de hand van het subsidieaanvraagformulier (ook te verkrijgen aan de snelbalie van het gemeentehuis). Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de betreffende toelage in aanmerking komt en stelt jou schriftelijk in kennis.

 

Na de aanplanting dien je schriftelijk aan de gemeente te verklaren dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden.  Je moet het controleformulier, dat bijgevoegd is bij het aanvraagformulier, ingevuld en samen met een aankoopbewijs, indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

De gemeentelijke ambtenaar zal na het indienen van een controleaanvraag nagaan of de weken zijn uitgevoerd.  Op basis van dit verslag zal het college van burgemeester en schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de toelage voor het aangeslagen plantsoen.


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons