Subsidie - Hemelwaterputten

Voor de aankoop en installatie van hemelwaterputten, geeft het gemeentebestuur van Maasmechelen (bijkomend aan de premie die via Infrax aangevraagd kan worden) een premie van 0,05 euro per liter inhoudsvermogen, en dit met een maximum van 300 euro.

 

Voorwaarden

 1. Deze premie geldt enkel voor woningen die vergund zijn voor 07/09/1999.  Woningen die gebouwd werden na deze datum of verbouwingen waarin de installatie van een regenwaterput als verplichting werd opgenomen in de bouwvergunning, komen dus niet in aanmerking voor deze subsidie. 
 2. De installatie dient te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’.

  • Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minumum van 3.000 liter.

   Horizontale dakoppervlakte

   Minimale tankinhoud

   50 tot 60 m²

   3.000 liter

   61 tot 80 m²

   4.000 liter

   81 tot 100 m²

   5.000 liter

   101 tot 120 m²

   6.000 liter

   121 tot 140 m²

   7.000 liter

   141 tot 160 m²

   8.000 liter

   161 tot 180 m²

   9.000 liter

   181 tot 200 m²

   10.000 liter

   meer dan 200 m²

   5.000 liter per 100 m²


  • Het hergebruik van het opgevangen water is verplicht met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. 
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening.  De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater.  Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater.  Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering.

Bijzonderheden

 • een kopie van de factuur
 • een kopie van de laatst verleende bouwvergunning

Aanvraag

De aanvraag tot het bekomen van de premie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie.  De aanvraag gebeurt aan de hand van het subsidieaanvraagformulier (ook te aan de snelbalie van het gemeentehuis).


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons