Subsidie - Installatie van een infiltratievoorziening

Voor de aankoop en installatie van een infiltratievoorziening, geeft het gemeentebestuur van Maasmechelen (bijkomend aan de premie die via Infrax aangevraagd kan worden) een premie van 2,50 euro per aangesloten m² aan verhard oppervlak, met een max. van 75 euro.


Voorwaarden

 1. Deze premie geldt enkel voor woningen die vergund zijn voor 07/09/1999.  Woningen die gebouwd werden na deze datum komen dus niet in aanmerking voor deze subsidie.

 2. De installatie dient te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’.

  • Infiltratievoorzieningen zonder voorafgaande buffering, als alternatief voor hemelwaterhergebruik, moeten voldoen aan de volgende eisen:

   Afvoerdebiet

   Buffervolume

   10 l/s/ha

   360 l/h/100 m²

   100 m³/ha

   1.000 l/100 m²

   5 l/s/ha

   180 l/h/100 m²

   150 m³/ha

   1.500 l/100 m²

   2 l/s/ha

   72 l/h/100 m²

   200 m³/ha

   2.000 l/100 m² 

   1 l/s/ha

   36 l/h/100 m²

   275 m³/ha

   2.750 l/100 m²

   Terugkeerperiode = 1 jaar


   Indien een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien.

  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² aan verhard oppervlak aangesloten.
 

Bijzonderheden

 • een kopie van de factuur
 • een kopie van de laatst verleende bouwvergunning

Aanvraag

De aanvraag tot hiet bekomen van de premie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie.  De aanvraag gebeurt aan de hand van het subsidieaanvraagformulier (ook  te verkrijgen aan de snelbalie van het gemeentehuis).


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons