Nieuws

 • Samen werken aan een proper en mooi Maasmechelen

  Elke dag zijn er in onze gemeente heel wat mensen actief om te zorgen voor een aangename en mooie leefomgeving. Ook burgers steken vaak een handje toe.
  Zo is bijvoorbeeld Yves Demeyere, samen met verschillende jongeren van het Profo Limburg, al ruim een jaar aan het werk om storende GRAFFITI uit het straatbeeld te verwijderen.
  Inmiddels werden meer dan 70 elektriciteitscabines, bushokjes, vuilnisbakken, zelfs brugpeilers en betonnen omheiningen ontdaan van graffiti. Het gemeentebestuur bedankt deze vrijwilligers en hoopt dat zij blijven strijden tegen deze vorm van overlast.

 • Straatkunstenfestival Del Mundo: verkeersafwikkeling

  N.a.v. straatkunstenfestival Del Mundo op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2017 worden een aantal verkeersmaatregelen genomen. Klik hier voor meer info.
  Meer info over Del Mundo vind je op www.maasmechelenleisurevalley.be of op de facebookpagina.

 • Opschaling brandgevoeligheid naar code ORANJE

  N.a.v. de grote droogte is er een opschaling van de brandgevoeligheid naar code oranje. Dit betekent concreet ondermeer dat machtigingen voor kampvuren kunnen worden ingetrokken, er permanente controles ter plaatse zijn, de brandtorens permanent zijn bemand, en er enkel schietoefeningen met inerte kogels worden toegelaten. Voor meer info klik hier.

 • Grootschalige wegenwerken omgeving campus de helix

  De werken aan de Looheuvelstraat zijn nog volop bezig. De straat werd hiervoor volledig afgesloten. Fietsende studenten kregen twee nieuwe in- en uitritten aan de helix: aan de Broekrootstraat en via de Rijksweg. Ook voor uitrijdend gemotoriseerd verkeer werd een tijdelijke uitrit voorzien aan de Rijksweg. Deze werken duren nog tot het najaar en ook de hinder duurt zeker tot november.

 • Uitbaters gezocht voor cafetaria sporthal De Kommel en sporthal Schietskuil

  Het gemeentebestuur is op zoek naar zelfstandige uitbaters voor de cafetaria’s van sporthal De Kommel en sporthal Schietskuil. Beide sporthallen worden druk bezocht door recreatieve en competitieclubs.
  Sporthal De Kommel ligt in het administratieve centrum en grenst aan speeltuin Jagersborg. Sporthal Schietskuil ligt aan het kunstgrasveld waar de hockeyclub en verschillende voetbalclubs trainen.
  Op beide locaties krijgt de uitbater een ruime cafetaria met berging ter beschikking. Aan de cafetaria van sporthal De Kommel zijn bijkomende ruimtes die eventueel een bestemming kunnen krijgen. De inrichting doe je als uitbater zelf.
  Ben jij de enthousiaste ondernemer die we zoeken? Bezorg ons dan je voorstel. Misschien word jij dan wel de uitbater van één van beide cafetaria’s.

 • Subsidiereglement voor culturele organisaties

  Tijdens de gemeenteraad van 13/06/207 werd het subsidiereglement voor culturele organisaties in Maasmechelen goedgekeurd. Meer info vind je hier.

 • Update: vogelgriep - sluiten van de pluimvee- en vogelmarkten

  Er zijn in ons land in de afgelopen opnieuw besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Aangezien het steeds hobbyhouders betrof, werden er vooral maatregelen in de onmiddellijke omgeving van de besmetting getroffen.
  Er werd daarom beslist om vanaf 14/06/2017 de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten te verbieden. Daarnaast zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkoop,...) met pluimvee verboden.

  Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee kunnen wel nog plaatsvinden, de regels hiervoor zijn:
  - de verzameling is geregistreerd bij het Voedselagentschap
  - De organisator houdt een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers. Deze lijst moet ten minste 2 maanden ter beschikking blijven van het Voedselagentschap.
  - Een aangenomen dierenarts moet toezicht houden op de naleving van de bepalingen ivm besmettelijke pluimveeziekten (verplichte vaccinaties, op voorhand 10 dagen alle pluimvee en vogels opgesloten houden of onder netten zodat contact met wilde vogels niet mogelijk is).

 • De buitenschoolse kinderopvang zoekt enthousiaste vrijwilligers

  Hulp bij het eetmoment
  In de kinderopvang zijn er altijd wel verschillende huishoudelijke taken te doen. Een van die taken, waarbij er veel contact is met kinderen, is het mee begeleiden van het middageten. Ben je behulpzaam en zorgzaam ingesteld en ga je graag om met kinderen? Dan is deze taak misschien wel iets voor jou! Je zorgt, samen met een ervaren kinderbegeleidster, voor het goed verloop van het eetmoment. Bijkomende taken waar je verantwoordelijk voor bent: afruimen, afwassen en opruimen.
  Vervoer van kinderen
  Als chauffeur ben je, samen met een kinderbegeleidster, verantwoordelijk voor het veilig vervoer van kinderen tussen 2,5j en 12j. Dit vervoer gebeurt met mini-busjes. Kan jij je minstens 1x per dag (namiddag) vrij maken? Vind je veiligheid belangrijk? Ga je graag om kinderen om? Dan is deze taak misschien iets voor jou?

  Voor meer informatie neem gerust contact op met ’t Huis T 089 76 97 91 of t_huis@maasmechelen.be

 • Belastingsaangifte online invullen?

  Binnenkort is het weer tijd voor de jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting. Almaar meer inwoners doen dit online via Tax-on-web. Je identificeert jezelf met je elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart en bevestigt je aangifte met je pincode.
  Ken je je codes niet meer? Nieuwe codes kan je aanvragen bij dienst burgerzaken:
  T 089 769 624 – burgerzaken@maasmechelen.be – loket burgerzaken tijdens de openingsuren. Houd er rekening mee dat het ongeveer 3 weken duurt vooraleer je nieuwe codes beschikbaar zijn. Tijdig aanvragen dus!
  Hulp nodig?
  De belastingdienst organiseert zitdagen waar je terecht kan voor hulp bij het invullen van je belastingaangifte:
  Genk – Dieplaan 12: mei (elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur) – juni (elke werkdag van 9.00 tot 15.00 uur)
  Lanaken – Berenhofstraat 12: van 29 mei tot en met 2 juni – van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30 uur

  Meer info: Controle directe belastingen Genk – 02 57 52 170

 • Bekendmaking openbaar onderzoek: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Pauwengraaf”

  Op 2 mei 2017 besliste de gemeenteraad van Maasmechelen om het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ”Pauwengraaf” voorlopig vast te stellen.
  Het College van Burgemeester en Schepenen onderwerpt het plan, overeenkomstig artikel 2.2.14 (na wijziging art. 2.2.21) van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009 en latere wijzigingen, aan een openbaar onderzoek.
  Het plan ligt ter inzage op het Administratief Centrum van 6 juni 2017 tot en met 7 augustus 2017.
  Wie bezwaren of opmerkingen heeft kan deze schriftelijk per aangetekend schrijven overmaken of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen, uiterlijk op 7 augustus 2017.

 • Openingsuren zwembad Prinsenpark in zomervakantie

  Wil jij graag een frisse duik nemen in zwembad Het Prinsenpark tijdens de zomervakantie? Dat kan, let wel even op de aangepaste openingsuren tijdens de zomervakantie. Klik hier voor de aangepaste openingsuren.

 • Rustig studeren? Kom naar de bib!

  Zoek je een rustige studeerplek? Dan heeft de Maasmechelse bibliotheek de oplossing voor jou!
  De bibliotheek is meer dan een plaats waar je materialen kan ontlenen. Het is ook een plek voor rust en studie.
  Voor wie in stilte maar toch samen met andere studenten wil studeren past de bibliotheek haar openingsuren aan.

 • Openbaar onderzoek: vaststelling inventaris van het bouwkundig erfgoed te Limburg

  Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg. Het onderzoek opent op 1 juni 2017 en sluit op 30 juli 2017.
  Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.
  Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 • Fotoboek rond 75 jaar Patro Eisden te koop

  Woensdag 31 mei 2017 sluit de tentoonstelling rond 75 jaar Patro Eisden. Meer dan 2.000 enthousiaste en emotionele bezoekers bezochten de expo, sommigen kwamen 4 tot 5 keren terug. Ook het fotoboek naar aanleiding van dit jubileum loopt als een trein. Een must om te hebben en terug te bladeren in de geschiedenis van deze mijnclub met haar hoogte- maar ook dieptepunten. Je kan het halen in het Cultuurcentrum of in de jeugdkantine van Patro Eisden voor 35 euro.

 • De bibliotheek komt naar je toe...

  Vanaf 1 juni 2017 is er speciaal voor de niet-mobiele inwoners uit onze gemeente een nieuwe dienstverlening bij de bib: ‘de bibliotheek aan huis’!

  Bij elke geïnteresseerde niet-mobiele inwoner komt een medewerker van de bibliotheek langs. Zij noteert welke boeken, cd’s of dvd’s in de smaak vallen en op basis van dit gesprek wordt een smaakprofiel opgesteld.

  In het bibliotheekaanbod zijn tevens grootletter- en luisterboeken aanwezig, m.a.w. de volledige bibliotheekcollectie komt voor deze (gratis) dienstverlening in aanmerking.
  Net zoals iedere andere lener ouder dan 26 jaar betaal je een jaarlijks lidgeld van 5 euro. Het uitlenen van de materialen en de thuisbediening zelf zijn volledig gratis.

  Meer info? Bibliotheek Maasmechelen - Ketty Pantazis T 089 769 720.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons