Nieuws

 • Ongeval E314

  Vanochtend gebeurde een zwaar verkeersongeval op de E314, ter hoogte van Maasmechelen, in de richting van Nederland. Daarbij kwam een persoon om het leven. Het gemeentebestuur betreurt dit zware ongeval en wenst haar medeleven te betuigen aan de slachtoffers en alle betrokkenen.

  De autosnelweg in de richting van Nederland blijft voorlopig afgesloten. Omleidingen zijn voorzien. In de richting naar Lummen is verkeer inmiddels opnieuw toegestaan. Via www.verkeerscentrum.be blijf je op de hoogte van de actuele verkeerssituatie

 • Limburg samen veerkrachtig

  Het massale verbruik van fossiele brandstoffen moet drastisch terug gedrongen worden. De reserves raken immers uitgeput, maar bovenal hebben fossiele brandstoffen door hun CO2-uitstoot een ongewenst effect op ons klimaat. Europa wil tegen 2050 haar uitstoot drastisch verminderen, maar Limburg is nog ambitieuzer en wil tegen dan zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

  Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie
  Op 30 november 2011 engageerden wij ons, samen met de andere Limburgse gemeenten, al om daaraan mee te werken, toen we het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie ondertekenden. De doelstelling van dit convenant is een vermindering van de CO₂-uitstoot met minimum 20 procent tegen 2020.
  Intussen is er een opvolger van dat plan - het Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie 2030 - en dat is nog ambitieuzer. Op 13 maart ondertekenden 41 gemeenten en de partners DuboLimburg, Infrax, Bond Beter Leefmilieu, LRM, VVSG en Nuhma dit convenant in de ambtswoning van de gouverneur.
  Samen met de provincie zullen wij de CO2-uitstoot met 40% proberen te reduceren. Maar, minstens even belangrijk, wij zullen ons ook voorbereiden om beter om te gaan met en ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. “Klimaatadaptatie”, noemen we dat.

  Gemeentelijk klimaatactieplan
  Als gevolg van deze ondertekening zal onze gemeente tegen eind 2019 een eigen klimaatactieplan bij Europa indienen. Een geïntegreerde aanpak is hierbij van groot belang. Milieu en klimaat worden niet meer in een apart vakje geduwd. De opmaak en uitvoering van een klimaatplan vergen een horizontale aanpak binnen ons gemeentebestuur, waarbij alle diensten en beleidsdomeinen betrokken worden. Onze gemeente staat er niet alleen voor. De provincie Limburg en de betrokken partners zullen ons bestuur elk vanuit hun eigen ervaring en kennis bijstaan in de opmaak en de uitvoering van het klimaatactieplan.

  Wil je meer weten over de inspanning die onze gemeente gaat leveren? Neem dan contact op met de milieudienst. Meer informatie over het ambitieuze klimaatactieplan? www.limburg.be/klimaat.

 • Workshops ondernemers

  Zelfstandige ondernemers, evenals medewerkers en zaakvoerders van KMO's volgen vaak minder opleiding dan hun collega’s werkzaam bij grote(re) ondernemingen. De voornaamste reden hiervoor is tijdsgebrek. Nochtans hebben (klein)handelszaken met beter opgeleide medewerkers en zaakvoerders meer kans op slagen! Hen ondersteunen door professionele en praktijk- en ervaringsgerichte bijscholing met beheersmatige inhoud is dan ook een bijzonder aandachtspunt. Het is daarom dat het gemeentebestuur i.s.m. SYNTRA Vlaanderen en Fortio-bedrijfsopleidingen korte opleidingen organiseert.
  Deze opleiding richten zich tot zelfstandigen, micro-ondernemingen (< 10 werknemers) en kleine KMO’s (< 50 werknemers)

 • Omloop en maatregelen stoet Kotem op 18 maart 2018

  Zondag 18 maart 2018 vindt de carnavalstoet plaats in Kotem. Alle info over de omloop en de verkeersmaatregelen vind je hier.

 • Bewonersvergadering Opgrimbie en Vucht-Dorp

  Ons gemeentebestuur luistert naar haar inwoners. We willen weten wat er leeft in de Maasmechelse wijken, wat er (nog) beter kan, waarrond we informatie kunnen geven, …
  Een van de manieren waarop we dit doen is het organiseren van bewonersvergaderingen. Zo zijn we al enige tijd actief in verschillende wijken van Maasmechelen, zoals Eisden-dorp, Proosterbos, Mariahof, …
  De komende maanden staat de volgende bewonersvergadering op de planning:
  Opgrimbie – 19 maart ‘18 om 19.30 uur: Wijkcentrum Opgrimbie – Hoekstraat 1
  Vucht-dorp – 17 april ’18 om 19.30 uur: ’t Huis – Dorpsstraat 22
  Geïnteresseerden die meer info wensen, kunnen steeds contact met ons opnemen. Wil je deelnemen aan een bijeenkomst dan graag een seintje op tanja.iser@maasmechelen.be of telefonisch op 089 74 14 04.
  Meer info: dienst Samenleven - T 089 74 14 04 - tanja.iser@maasmechelen.be

 • Begraafplaats Eisden-Tuinwijk wordt groene begraafplaats

  De begraafplaatsen in onze gemeente krijgen meer en meer een natuurlijke look. Sinds enige tijd is het immers verboden om pesticiden te gebruiken bij de onkruidbestrijding. Systematisch worden alle begraafplaatsen heringericht tot een ‘groene’ begraafplaats.
  Deze zomer wordt de begraafplaats Eisden-Tuinwijk heringericht tot een groene, open omgeving die ruimte biedt voor stilte, respect, herdenking en ontmoeting.

 • Reglement filmen/fotograferen in zwembad Prinsenpark en gemeentelijke sporthallen

  In zwembad Prinsenpark en de gemeentelijke sporthallen is het niet meer toegestaan om andere bezoekers zonder hun toestemming te fotograferen of te filmen.
  Deze bepaling werd aan de bestaande huishoudelijke reglementen van het zwembad en de sporthallen toegevoegd (goedkeuring gemeenteraad dd. 6 maart ’18).

  Smartphones zijn alom tegenwoordig en worden vaak gebruikt voor het maken van foto’s en filmpjes. Volgens de wet is dit toegestaan in publiek toegankelijke ruimten.
  Eenieder heeft echter ook recht op privacy en kan het weigeren om gefilmd of gefotografeerd te worden. Deze aanpassing aan het reglement is dan ook bedoeld opdat –indien dit nodig zou zijn- de verantwoordelijken kunnen optreden tegen overtreders.
  Aan de toegangen van het zwembad en de sporthallen zullen we dit verbod kenbaar maken.

  Het is zeker niet de bedoeling een strikt en algemeen verbod in te voeren. Het vastleggen van de eerste waterpret met je kind, leuke sportmomenten met je sportclub, …. de herinneringen die je op zo’n momenten vastlegt zijn belangrijk en dit zal zeker ook in de toekomst mogelijk zijn.

 • Maastricht moeilijk bereikbaar

  Opgelet: vanaf maandag 5 maart wordt het kruispunt in Smeermaas voor drie maanden afgesloten voor al het verkeer. Dit is een druk kruispunt voor het verkeer komende van en naar Maastricht. Er zal een omleiding van kracht zijn om Maastricht te bereiken via Veldwezelt.
  Meer info: www.lanaken.be/werkensmeermaas

 • Gratis infosessie 'hoogsensitief opvoeden' op 19 maart 2018

  Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Als ouder heb je vaak vragen omtrent specifieke opvoedsituaties.
  Dienst onderwijs en educatie organiseert regelmatig informatieavonden voor ouders. Deelname is gratis. Inschrijven doe je via https://maasmechelen.kwandoo.com
  HOOGSENSITIEF OPVOEDEN
  19 maart ’18 – 19.30 uur – Cultuurcentrum
  Omgaan met hoogsensitieve kinderen is niet altijd eenvoudig. Tijdens de infoavond verneem je meer over hoogsensitiviteit en hoe ermee omgaan.
  Mevr. Melissa Mertens deelt vol passie haar expertise. Ze ondervond zelf hoe het voelt om ‘anders’ te zijn, niet begrepen te worden en om steeds de neiging te hebben zich aan te passen aan de omgeving.

 • Cameratoezicht voor een veilige gemeente

  De afgelopen jaren werden er heel wat inspanningen geleverd om kleine vormen van overlast (sluikstort, vandalisme, zwerfvuil, …) terug te dringen. Om blijvend resultaat te boeken is een permanente opvolging noodzakelijk. De inzet van verplaatsbare camera’s op overlastgevoelige plekken kan hierin een belangrijk rol spelen.

  De gemeenteraad keurde onlangs een reglement goed waarmee verplaatsbaar cameratoezicht in onze gemeente mogelijk wordt. In de loop van de komende weken zal je in het straatbeeld dan ook camera’s kunnen opmerken. Dankzij de camera’s kan er snel en accuraat ingespeeld worden op overlast en eventuele incidenten.

  Dienst samenleven – wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be – 089 74 14 03.

 • Vacature ploegleider gebouwen en wegen

  Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor Ploegleider Gebouwen en Wegen. Solliciteren kan tot en met 26 maart 2018.

 • Voorstelling: pasta met munt op 20 maart 2018

  Pasta met Munt speelt zich af in de leefwereld van de vrienden Salvatore en Jamal. Met trots, een dosis moed en aanstekelijke humor vertellen ze over bijzondere herinneringen uit hun persoonlijke leven. In een gezellige, warme sfeer nemen ze het publiek mee op een belevingsreis over hun vriendschap. Of je wortels in Italië of Marokko liggen, of je andersgelovig, anders getint of andersgeaard bent, maakt niet uit, deze twee vrienden bewijzen het, een echte vriend neemt je zoals je bent.
  Wanneer? Di 20 maart ’18 – 20.15 uur
  Waar? Zaal Sint-Cecilia – Deken Bernardstraat 7
  Prijs? € 5
  Tickets via www.ccmaasmechelen.be

 • Charter voor een sportieve en gezondere samenleving

  Gisteren werd het ‘Charter voor een sportieve en gezondere samenleving’ getekend.
  Eén van de projecten in dit kader is ‘Tournée Sportief Minérale’ met als initiatiefneemster de Maasmechelse TVL-presentatrice Annemie Ramaekers en ambassadeur Henny Seroeyen, fitness-goeroe en acteur in de reeks De Buurtpolitie.
  Tijdens de maand maart worden de frisdranken verbannen na de jeugdwedstrijden en vervangen door plat en bruisend water. Dit alles in het kader van gezonde voeding/drank binnen de sportclubs. Verschillende Maasmechelse voetbalclubs waren meteen enthousiast over het initiatief ‘Tournée Sportief Minérale’.

  Voor al de jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren, bestuursleden,… wordt er in de loop van de maand maart een infomoment voorzien waar zal gesproken worden door verschillende experts en betrokkenen.

  Aansluitend komt er een evaluatie van de actie en de aanzet naar gezonde voeding/drank binnen de Maasmechelse voetbalclubs naar seizoen 2018-2019.

  De deelnemende clubs van de Samenwerking Jeugdvoetbal Maasmechelen zijn: Boorsem Sport, Eendracht Mechelen aan de Maas, Grimbie '69, Lindeboys Leut , Patro Eisden Maasmechelen, FC Umitspor Maasmechelen.

 • De werken aan Koninginnelaan en Vrijthof uitgesteld door vriesweer

  De werken aan de Koninginnelaan die gepland waren op 26 februari zullen door het vriesweer uitgesteld worden naar 12 maart 2018. Zowel de Watergroep als Infrax laten het leggen van leidingen in bevroren ondergrond niet toe. Volgens de aannemer zal de vooropgestelde einddatum niet in het gedrang komen.
  Ook de werken aan het Vrijthof zullen gezien de vrieskou niet op dinsdag 27 februari 2018 starten. Vanwege de bevroren ondergrond kan het archeologisch onderzoek onmogelijk worden uitgevoerd. Om geen onnodige overlast te veroorzaken, wordt de opbraak van fase 1 met één tot twee weken uitgesteld.

 • Vacature adm medewerker alg diensten

  Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanleg van een werfreserve Administratief Medewerker Algemene Diensten. Solliciteren kan tem 19 maart 2018. Klik hier voor meer info.

 • Vacatures banner_vacatures

  Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot aanleg van een werfreserve voor OMGEVINGSAMBTENAAR STEDENBOUW niveau A1a-A2a – contractueel voor de onmiddellijke indiensttreding van twee medewerkers

 • Invullen belastingsbrief

  Handig om weten indien je binnenkort hulp nodig hebt bij het invullen van je belastingsbrief:
  Enkele medewerkers van de federale overheidsdienst houden zitdag in Maasmechelen om je te helpen bij de online aangifte.
  Wanneer? Van maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni – van 09.00 tot 15.00 uur
  Waar? Raadzaal (oud-gemeentehuis) – Heirstraat 239

  Breng je eID mee en alle documenten waarvoor je fiscale aftrek geniet: pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, giften,….. Is er sprake van buitenlandse inkomsten? Breng dan de jaaropgave 2017 mee.

  Indien je de belastingaangifte voor een andere persoon wenst te doen (bijvoorbeeld voor je ouders), dien je hun eID (of een kopie) mee te brengen.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons