Nieuws

 • Gemeentewegen, we maken er werk van...

  Elke dag worden er inspanningen geleverd voor het onderhoud en het vernieuwen van gemeentewegen.

  Vanaf de zomer worden volgende straten van een nieuwe asfaltlaag voorzien: Louis Mercierlaan, Weg naar Geneuth, Schoolomgeving Mozaïek met de Parklaan en Oenselstraat. In de Proostdijstraat worden bovendien ook nieuwe stoepen en goten aangelegd.

  Herstellingswerken aan het wegdek en de goten met aansluitend bestrijkingswerken zijn voorzien: Hameyweg, Neerveldstraat, Koning Albertlaan (tussen Oude Baan en Thomasboslaan), Groenstraat, Wijk Mariahof, Akkerstraat en de Casinostraat.

 • Bewonersvergadering Vucht

  We horen graag wat er leeft in de Maasmechelse wijken, wat er (nog) beter kan en waarrond we informatie kunnen geven….
  Een van de manieren waarop we dit doen is het organiseren van bewonersvergaderingen. De komende maanden staan de volgende bewonersvergaderingen op de planning:
  Vucht-dorp – 24 april 2017 om 19.30u
  Locatie: ’t Huis, Dorpsstraat 22
  Geïnteresseerden die meer info wensen, kunnen steeds contact met ons opnemen. Wil je deelnemen aan een bijeenkomst dan graag een seintje op tanja.iser@maasmechelen.be of T 089 74 14 04.

 • Veilig sporten op onze kunstgrasvelden

  In diverse media verscheen de laatste tijd berichten over de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels op kunstgrasvelden. In onze gemeente zijn er drie kunstgrasvelden. Om elk gezondheidsrisico uit te sluiten voor de gebruikers van onze velden liet het gemeentebestuur de rubberkorrels onderzoeken.
  Uit dit eerste onderzoek blijkt dat onze kunstgrasvelden voldoen aan de vooropgestelde norm en dus gebruikt kunnen worden zoals voorheen. Sporters kunnen dus met een gerust hart de velden betreden.
  Ondertussen lopen nog enkele andere onderzoeken. Indien hieruit andere resultaten naar voren zouden komen, worden onmiddellijk maatregelen genomen. In de tussentijd wordt ook al gezocht naar mogelijke alternatieven voor de korrels, voor het geval dit in de toekomst toch nodig zou zijn.
  Meer info: sportdienst – T 089 769 860

 • Erfgoeddag op 23 april 2017

  Erfgoed… een vlag die een rijke lading dekt in Maasmechelen. ‘Erfgoed’ wordt vaak geassocieerd met onroerend erfgoed. Toch omvat dit zoveel meer! Ook tradities, culturele evenementen, ambachten, …. maken deel uit van ons erfgoed.
  Tijdens de jaarlijkse erfgoeddag kan je op 16 locaties het Maasmechels erfgoed ontdekken. Het thema van deze editie is ‘ZORG’: niet alleen is er aandacht voor de geschiedenis van de zorgsector, maar ook voor de zorg voor het cultureel erfgoed.

 • Kind zoekt school

  Je kind in een school inschrijven kan niet op elk moment. Voor het schooljaar 2017-2018 starten de inschrijvingen op dinsdag 18 april ’17 (eerste schooldag na de paasvakantie).
  Uitzondering hierop zijn inschrijvingen van:
  - leerlingen die al een broer of zus op de school hebben.
  - leerlingen waarvan een ouder op de school werkt.
  Hiervoor lopen de inschrijvingen van 17 maart t.e.m. 30 maart 2017.

  TIP: Gaat je kind voor het eerst naar het secundair onderwijs? Schrijf dan zeker tijdig in, bij voorkeur vóór 8 juli.

 • Vacatures banner_vacatures

  Het gemeentebestuur van Maasmechelen zoekt 5 jobstudenten voor speelpleinwerking Flapuit en kinderopvang 'T huis.

 • Recreatieve brug over Maas: Buitenkans voor Euregionale parels!

  Op woensdag 22 maart jl. heeft in Kasteel Elsloo een conferentie plaatsgevonden over de totstandkoming van een grensoverschrijdende recreatieve brug over de Maas tussen Stein en Maasmechelen. Alle toekomstige participanten en belanghebbende organisaties* werden uitgenodigd voor een gezamenlijk moment van aandacht voor de brug. De conferentie werd gezamenlijk door de gemeente Maasmechelen en Stein georganiseerd in navolging van de ondertekening van de intentieverklaring op 6 maart jl.
  Bekijk de video voor een sfeerimpressie en beluister diverse enthousiaste bestuurders.
  Maatschappelijke relevantie

  Het doel van de conferentie is om de visie op de grensoverschrijdende brug en de maatschappelijke relevantie ervan onder de aandacht brengen en deze organisaties daarmee te enthousiasmeren en te engageren. Enthousiaste sprekers namens diverse belanghebbende organisaties hebben deze ontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken belicht.
  Verbinder van majeure lijnen

  De beoogde brug werd besproken in de context van kansen, functionaliteit, haalbaarheid en draagvlak. Zo gaf mevrouw Niewierra (directeur VVV Zuid-Limburg) een toelichting op de economische en toeristische effecten en sprak de heer Schoenmaekers over de betekenis van de brug voor Gastspreker Roel Meertens (IBA) aan het woord.jpghet Rivierpark Maasvallei. De heren Smits en Meertens van respectievelijk het Kolenspoor België en Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad betitelden de brug als verbinder van majeure lijnen van ontwikkeling en toeristische passages tussen het Belgische Kolenspoor en de Nederlandse Leisure Lane.
  Buitenkans voor Euregionale parels!

  Wethouder Gina van Mulken (Cultuur & Maatschappij) is zeer enthousiast over deze nog te realiseren grensoverschrijdende brug en mikt op breed commitment onder de genodigde organisaties: ‘Onze gezamenlijke inspanningen zijn in het belang van heel recreatief Limburg. We leggen actief duurzame verbindingen tussen cultuur, erfgoed, natuur, toerisme & recreatie. Resumerend: een buitenkans voor beide Limburgen, een buitenkans voor Euregionale parels!’.

  Op toeristisch/recreatief gebied vormt de brug zowel lokaal als regionaal een economisch waardepotentieel. Deze duurzame verbinding zal voor structurele toename van mobiliteit zorgen, hetgeen een stimulerend effect kan hebben op reeds aanwezige, maar ook toekomstige bedrijvigheid en werkgelegenheid.
  Boost voor toerisme en economie

  Schepen Erik Kortleven (Toerisme & Economie) onderstreept dit enthousiasme én de relevantie van deze brug: ‘Een kwalitatieve en aantrekkelijke fiets- en wandelrouteverbinding versterkt het economisch potentieel voor de hotels, restaurants en cafés in de beide Limburgen. Een dagrecreant besteedt gemiddeld 35 euro tijdens zijn uitstap. Als fietsers en wandelaars vlot en permanent naar de beide kanten van de Maas kunnen, creëert dit een toeristische meerwaarde voor de ganse regio en een opportuniteit voor ondernemers om een nieuw publiek aan te boren. En daar worden én de ondernemers én de recreanten beter van!’


  * Genodigden zijn afgevaardigden van de provincies, de VVV’s en waterstaten uit zowel België als Nederland, maar ook Natuurmonumenten, diverse omringende gemeenten, het consortium grensmaas, IVN Stein en een aantal inwoners die participeren in DOP’s (dorpsontwikkelingsprocessen).

 • Patro 75 jaar

  In 2017 bestaat voetbalclub Patro Eisden 75 jaar. Vanuit het Patronaat opgericht, groeide deze club uit tot een begrip. Om dit te vieren heeft de jeugdafdeling van Patro Eisden enkele leuke activiteiten opgezet:
  Tentoonstelling ‘Patro 75 jaar’
  Van 1 april tot en met 31 mei –
  • van maandag tot vrijdag – van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 20.00 uur
  • op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
  • gesloten op zondag, van 13 tot 16 april en van 25 tot 28 mei
  Cultuurcentrum – gratis te bezoeken

  Fotoboek
  Academische zitting met de presentatie van het fotoboek waarin de geschiedenis van de club met hoogte- en laagtepunten wordt geschetst én voorstelling van het
  Vrijdag 21 april – 20.00 uur - Cultuurcentrum

  Wedstrijd tussen oud-spelers van Patro Eisden
  Zaterdag 27 mei 2017 – 16.00 uur – gemeentelijk sportstadion

 • Openbaar onderzoek Natura 2000 - De natuur in topconditie houden! paarden-op-heide 448

  De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap met het Vlaamse Natura 2000-programma waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen.
  Het voorontwerp van het Vlaams Natura 2000-programma ligt van 7 maart tot en met 7 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis (Dienst Ruimte) of u kan het raadplegen op https://www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons