Nieuws

 • 1/3 van Maasmechelen werelderfgoed... Hoe staat het ermee?

  In oktober 2011 werd aangekondigd dat de regering het Nationaal Park Hoge Kempen en de aangrenzende cités wil voordragen voor erkenning als werelderfgoed van UNESCO. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) kreeg de opdracht om deze voordracht aan te sturen en op te volgen, want er gaan jaren heen over zo’n erkenning.
  We zijn nu vijf jaar later…. hoe ver staan het dossier en de procedure?
  Johan Van Den Bosch, die bij het RLKM het erkenningsdossier coördineert, ging in op de vraag van Tuinwijk2020 om hierover een stand van zaken te komen geven.
  Kom zeker luisteren naar deze voordracht, georganiseerd door Tuinwijk2020:
  Wanneer? Maandag 3 april ’17 – 20.00 uur
  Waar? Cultuurcentrum (zaal 1)
  Toegang gratis

 • Recreatieve brug over Maas: Buitenkans voor Euregionale parels!

  Op woensdag 22 maart jl. heeft in Kasteel Elsloo een conferentie plaatsgevonden over de totstandkoming van een grensoverschrijdende recreatieve brug over de Maas tussen Stein en Maasmechelen. Alle toekomstige participanten en belanghebbende organisaties* werden uitgenodigd voor een gezamenlijk moment van aandacht voor de brug. De conferentie werd gezamenlijk door de gemeente Maasmechelen en Stein georganiseerd in navolging van de ondertekening van de intentieverklaring op 6 maart jl.
  Bekijk de video voor een sfeerimpressie en beluister diverse enthousiaste bestuurders.
  Maatschappelijke relevantie

  Het doel van de conferentie is om de visie op de grensoverschrijdende brug en de maatschappelijke relevantie ervan onder de aandacht brengen en deze organisaties daarmee te enthousiasmeren en te engageren. Enthousiaste sprekers namens diverse belanghebbende organisaties hebben deze ontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken belicht.
  Verbinder van majeure lijnen

  De beoogde brug werd besproken in de context van kansen, functionaliteit, haalbaarheid en draagvlak. Zo gaf mevrouw Niewierra (directeur VVV Zuid-Limburg) een toelichting op de economische en toeristische effecten en sprak de heer Schoenmaekers over de betekenis van de brug voor Gastspreker Roel Meertens (IBA) aan het woord.jpghet Rivierpark Maasvallei. De heren Smits en Meertens van respectievelijk het Kolenspoor België en Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad betitelden de brug als verbinder van majeure lijnen van ontwikkeling en toeristische passages tussen het Belgische Kolenspoor en de Nederlandse Leisure Lane.
  Buitenkans voor Euregionale parels!

  Wethouder Gina van Mulken (Cultuur & Maatschappij) is zeer enthousiast over deze nog te realiseren grensoverschrijdende brug en mikt op breed commitment onder de genodigde organisaties: ‘Onze gezamenlijke inspanningen zijn in het belang van heel recreatief Limburg. We leggen actief duurzame verbindingen tussen cultuur, erfgoed, natuur, toerisme & recreatie. Resumerend: een buitenkans voor beide Limburgen, een buitenkans voor Euregionale parels!’.

  Op toeristisch/recreatief gebied vormt de brug zowel lokaal als regionaal een economisch waardepotentieel. Deze duurzame verbinding zal voor structurele toename van mobiliteit zorgen, hetgeen een stimulerend effect kan hebben op reeds aanwezige, maar ook toekomstige bedrijvigheid en werkgelegenheid.
  Boost voor toerisme en economie

  Schepen Erik Kortleven (Toerisme & Economie) onderstreept dit enthousiasme én de relevantie van deze brug: ‘Een kwalitatieve en aantrekkelijke fiets- en wandelrouteverbinding versterkt het economisch potentieel voor de hotels, restaurants en cafés in de beide Limburgen. Een dagrecreant besteedt gemiddeld 35 euro tijdens zijn uitstap. Als fietsers en wandelaars vlot en permanent naar de beide kanten van de Maas kunnen, creëert dit een toeristische meerwaarde voor de ganse regio en een opportuniteit voor ondernemers om een nieuw publiek aan te boren. En daar worden én de ondernemers én de recreanten beter van!’


  * Genodigden zijn afgevaardigden van de provincies, de VVV’s en waterstaten uit zowel België als Nederland, maar ook Natuurmonumenten, diverse omringende gemeenten, het consortium grensmaas, IVN Stein en een aantal inwoners die participeren in DOP’s (dorpsontwikkelingsprocessen).

 • Patro 75 jaar

  In 2017 bestaat voetbalclub Patro Eisden 75 jaar. Vanuit het Patronaat opgericht, groeide deze club uit tot een begrip. Om dit te vieren heeft de jeugdafdeling van Patro Eisden enkele leuke activiteiten opgezet:
  Tentoonstelling ‘Patro 75 jaar’
  Van 1 april tot en met 31 mei –
  • van maandag tot vrijdag – van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 20.00 uur
  • op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
  • gesloten op zondag, van 13 tot 16 april en van 25 tot 28 mei
  Cultuurcentrum – gratis te bezoeken

  Fotoboek
  Academische zitting met de presentatie van het fotoboek waarin de geschiedenis van de club met hoogte- en laagtepunten wordt geschetst én voorstelling van het
  Vrijdag 21 april – 20.00 uur - Cultuurcentrum

  Wedstrijd tussen oud-spelers van Patro Eisden
  Zaterdag 27 mei 2017 – 16.00 uur – gemeentelijk sportstadion

 • Help Maasmechelen aan een Limburgse “#sportersbelevenmeer-award”!

  Eind dit jaar reikt Sport Vlaanderen per provincie de #sportersbelevenmeer-awards uit. Tot 1 oktober krijgen alle Vlaamse gemeenten en steden de kans om zich te profileren als #sportersbelevenmeer- gemeente. De gemeente die het meest in de kijker loopt, mag een award in ontvangst nemen. Wij vinden dat die eer aan Maasmechelen toekomt en we hebben jouw hulp nodig om dat te bewijzen!
  Sporters beleven meer in Maasmechelen. Onze gemeente beschikt over een ware schatkamer aan sportclubs en sportdisciplines. Ook op school worden kinderen en jongeren uitgedaagd te bewegen tijdens intussen legendarische sportinitiatieven zoals de massacross. Wie liever individueel of met vrienden gaat sporten, kan in het unieke decor van de twee toegangspoorten tot het nationaal park sportieve topprestaties neerzetten. Sinds kort beschikken we zelfs over een MTB-route die de Mechelse heide doorkruist.
  We overdrijven dus niet, Maasmechelen verdient zo’n award! Jij kan ons helpen ze binnen te rijven door voortaan twee hashtags toe te voegen aan al jouw sportieve posts op sociale media: de foto van je stevige wandeling langs de Maas, de statistieken van je meest recente run of ride, het filmpje van de dansshow van je kinderen, de post over de uitslagen van je favoriete club, … Het maakt niet uit of je werkt met Facebook, Instagram of Twitter, vermeld #sportersbelevenmeer #maasmechelen en je helpt Maasmechelen een award binnenrijven.

 • Carnavalstoet Eisden Tuinwijk

  Zondag 26 maart 2017 vindt de carnavalstoet plaats in Eisden Tuinwijk. Iedereen welkom. Let even op de genomen verkeersmaatregelen. Meer info: klik hier.

 • Start to run

  Wil jij graag beginnen met lopen? Neem dan deel aan 'Start to run' georganiseerd door de sportdienst van Maasmechelen!
  Startdatum? maandag 24 april (10 weken)
  Wanneer? maandag, woensdag en vrijdag, telkens om 19.00u
  Waar? Gemeentelijk Sportpark
  Prijs? 30 euro
  Inschrijven? https://maasmechelen.kwandoo.com
  Meer info: Sportdienst Maasmechelen T 089 769 708
  #sportersbelevenmeer #maasmechelen

 • Maasmechelen radicaal digitaal: begeleiding bij indienen digitale bouwvergunning door burgers

  Om het gebruik van de digitale aanvraag stedenbouwkundige vergunningen voor burgers te vereenvoudigen, start Maasmechelen met een extra dienstverlening waarbij burgers door onze medewerkers begeleid worden om hun aanvraag digitaal in te dienen.

  Sinds de start van de digitale aanvraag stedenbouwkundige vergunning (1 september 2014) werden in Maasmechelen reeds meer dan 150 aanvragen digitaal ingediend. Maasmechelen, één van de Vlaamse pilootgemeenten, is daarmee koploper in Limburg.
  Het gros van de digitale aanvragen zijn aanvragen waarbij de medewerking van een architect verplicht is, de zogenaamde ‘uitgebreide dossiers’. Het aantal digitale aanvragen van het ‘eenvoudige type’, die door een burger zelf ingediend worden, is voorlopig nog zeer beperkt.

  Samen met de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning (23 februari 2017), zijn architecten verplicht om alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen digitaal in te dienen. Dit is evident na een ‘inloopperiode’ van 2.5 jaar. De gemeente Maasmechelen gaat echter nog een stap verder in haar digitalisering. Zo wordt er een proefproject opgestart waarbij burgers begeleid worden om hun stedenbouwkundige aanvraag ook digitaal in te dienen. De gemeente wil zo een extra dienstverlening aanbieden aan haar burgers en hoopt op die manier het omgevingsloket laagdrempelig te maken.

  Concreet houdt dit in dat burgers met hun documenten naar de gemeente komen en dat zij door een medewerker begeleid worden doorheen het proces van de digitale indiening. Zij maken vooraf een afspraak (via T 089 769 693) zodat wachttijden uitgesloten worden. Hierna verloopt hun dossier volledig digitaal. Op deze manier wordt het digitaal loket ook toegankelijk voor burgers en kunnen ook zij hun dossier digitaal opvolgen.

  Dat de gemeente Maasmechelen, ondanks haar voortrekkersrol als pilootgemeente in de digitale aanvraag stedenbouwkundige vergunning, beslist heeft om niet in te stappen in de omgevingsvergunning op 23/02 mag op het eerste gezicht vreemd lijken. In eerste instantie gebeurt dit om de extra tijd (tot 01.06) te kunnen gebruiken om ook de burger mee te nemen op de digitale rit. Maar vooral ook om niet als ‘proefkonijn’ te moeten dienen wat betreft rechtszekerheid van de nieuwe vergunningen en de opmaak van allerhande formulieren. Om professioneel te kunnen werken, kan Maasmechelen met haar groot aantal aanvragen niet in het diepe springen zonder eerst proef te draaien. Het gegeven dat burgers en bedrijven het recht hebben op een vlotte en goed gemotiveerde behandeling van de vergunningsaanvraag staat boven alles.
  Maasmechelen kiest bijgevolg vandaag voor radicaal digitaal en zal, zoals geheel Vlaanderen, vanaf 01.06 instappen in de omgevingsvergunning.

 • Spoedcursus zwemmen

  Voor elk kind is het belangrijk te leren zwemmen. Is jouw zoon/dochter geboren tussen 2005 en 2011 en kan hij/zij nog niet zwemmen? Maak dan gebruik van de spoedcursus zwemmen tijdens de paasvakantie. In kleine groepjes leren de kinderen gedurende 9 dagen de schoolslag zwemmen.
  Opgelet: Kinderen die kunnen zwemmen op de buik en de rug worden niet meer toegelaten!
  Praktisch:
  Wanneer? Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april 2017 (enkel op weekdagen)
  Van 09.30 tot 10.30 uur of van 10.30 tot 11.30 uur
  Waar? Zwembad Prinsenpark – Ringlaan 400
  Prijs? 60 euro (inschrijving is pas definitief mits betaling vóór 16 maart a.s.)
  Inschrijven via https://maasmechelen.kwandoo.com

 • Watergewenning voor peuters en kleuters

  Tijdens deze 10-delige lessenreeks maken we kinderen vanaf 3 jaar op een speelse manier vertrouwd met het water en leren ze een aantal vaardigheden: waterbellen blazen, stappen in het water, water over het hoofd laten stromen, kopje onder gaan, vanaf de rand met hulp in het water springen, met hulp van een plankje op de buik drijven …..
  De cursus start op zaterdag 22 april 2017 en eindigt op zaterdag 24 juni 2017 (van 11.00 tot 11.30 uur of van 11.30 tot 12.00 uur).
  Praktisch:
  Waar? Zwembad Prinsenpark – Ringlaan 400
  Kostprijs? 30 euro voor de volledige cursus (incl. toegang zwembad, verzekering, lesgeld,…)
  Inschrijven vanaf 18 maart a.s. via https://maasmechelen.kwandoo.com

 • Steriliseer je kat nu, met kortingsbon!

  Ook dit jaar doet onze gemeente mee met de provinciale campagne voor het steriliseren van huiskatten.
  Er worden immers nog steeds té veel kittens geboren waarvoor geen goede thuis wordt gevonden. Veel dierenleed kan dan ook voorkomen worden door je kat te laten steriliseren / castreren.
  Inwoners van onze gemeente kunnen hiervoor gebruik maken van de kortingbonnen die het gemeentebestuur hiervoor aanbiedt. (15 euro korting voor de castratie van een kater, 25 euro korting voor de sterilisatie van een kattin). De kortingbonnen zijn geldig tot 30 april 2017 bij een dierenarts in Belgisch Limburg.
  Je kan deze bonnen afhalen aan het loket technische dienst (gemeentehuis – 3de verdieping) of aanvragen via leefmilieu@maasmechelen.be

 • Oproep voor vrijwilligers in de Buitenschoolse Kinderopvang 't Huis

  Werk je graag met kinderen? Dan is deze oproep misschien voor jou want voor de Buitenschoolse Kinderopvang zijn we nog op zoek naar verschillende vrijwilligers:
  1. Vervoer van kinderen naar en van school
  Als chauffeur ben je, samen met een vaste medewerker, verantwoordelijk voor het veilig vervoer van kinderen tussen 2,5j-12j naar en van school. Dit vervoer gebeurt met dienstvoertuigen (mini busjes) van de gemeente Maasmechelen.

  Wanneer : op schooldagen
  Frequentie : dagelijks. Maximaal 2x per dag (ochtend en middag)
  Waar : locatie IBO ’t Huis en diverse scholen in Maasmechelen
  Taken vrijwilliger : vervoer van kinderen per mini busje


  2. Huiswerkbegeleiding
  Je begeleidt lagere schoolkinderen, die het nodig hebben, bij hun huiswerk. De begeleiding is op vraag van de ouders. Je hebt regelmatig overleg met de coördinator over de vooruitgang van de kinderen.

  Wanneer : Tijdens het schooljaar.
  Frequentie : 2x per week. Dagen af te spreken in onderling overleg met de coördinator
  Waar : locatie IBO ’t Huis – in een rustige ruimte voorzien voor huiswerk


  3. Hulp bij de werking van de kinderopvang in het kader van ouderparticipatie.
  De kinderopvang neemt je hulp als ouder/betrokkene heel graag aan. Je bent hartelijke welkom bij de organisatie en uitvoering van uitstappen, activiteiten, feestjes,.. Alles waarvoor je als ouder je betrokkenheid wil tonen en mee in wil participeren wordt op voorhand met de coördinator besproken.

  Wanneer : tijdens schoolvakanties en woensdagmiddagopvang
  Waar : locatie IBO ’t Huis  4. Hulp bij huishoudelijke taken
  In de kinderopvang zijn er altijd wel verschillende huishoudelijke taken te doen. Een van de taken waarbij je veelvuldig contact hebt met kinderen is de bedeling van soep. Tijdens het middagmoment sta je, samen met een kinderbegeleidster, in voor het goede verloop van de maaltijd. Bijkomende taken: afruimen, afwassen en opruimen van de eetzaal en de keuken.
  Wanneer :tijdens schoolvakanties en woensdagmiddagopvang
  Frequentie : in overleg met de coördinator.
  Waar : locatie IBO ’t Huis


  Dit bieden we jou

  Vanuit de Buitenschoolse Kinderopvang zijn er enkele dingen die we jou aanbieden. Van ons kan je volgende zaken verwachten:


  • Een onbetaalbare ervaring
  • Begeleiding in je taken door ervaren kinderbegeleidsters
  • Een vrijwilligersvergoeding voor de dagen dat je komt helpen
  • Een fijne doelgroep om mee te werken in een uitdagende, diverse en kleurrijke omgeving

  Bij vragen kan je steeds bij terecht bij.


  Marij Janssen: Diensthoofd/coördinator
  089/ 76 97 91
  marij.janssen@maasmechelen.be

  Wendy Valijs: coördinator
  089/ 76 98 15
  wendy.valijs@maasmechelen.be

  Nathalie Gerits: administratief medewerker
  089/ 76 98 15
  nathalie.gerits@maasmechelen.be

 • Gezamenlijke intentieverklaring gemeenten Maasmechelen en Stein voor brug over Maas

  Sinds eind 2016 wordt op initiatief van het gemeentebestuur van Stein en in samenwerking met het gemeentebestuur van Maasmechelen de haalbaarheid onderzocht van een lichte brug tussen Belgisch en Nederlands Limburg. De beide gemeentebesturen kennen groot belang toe aan de totstandkoming van een verbinding voor voetgangers en fietsers over de Maas. De twee gemeenten werken nauw samen en hebben de duidelijke intentie om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken en uiteindelijk te komen tot realisatie van deze brug. Ter bevestiging van deze samenwerking hebben vertegenwoordigers van beide gemeentebesturen op 6 maart jl. een intentieverklaring ondertekend.

 • Openbaar onderzoek Natura 2000 - De natuur in topconditie houden! paarden-op-heide 448

  De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap met het Vlaamse Natura 2000-programma waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen.
  Het voorontwerp van het Vlaams Natura 2000-programma ligt van 7 maart tot en met 7 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis (Dienst Ruimte) of u kan het raadplegen op https://www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

 • Vacatures banner_vacatures

  Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor 2 jaar voor REDDER CONTRACTUEEL (vervangingscontract) niveau D1-3, referentie FK 6.3-AT-D-3-1

 • Vogelgriep - versoepelingen maatregelen

  Met betrekking tot de vogelgriep, worden een aantal versoepelingen aangekondigd. Het betreft hier vooral de hobbyhouders, en zowel voor de ophokregeling als voor het verzamelverbod.

 • Informatieblad Maasmechelen vernieuwd cover

  Sinds het einde van de jaren '70 informeren we jullie onder andere via het infoblad over het reilen en zeilen van onze mooie gemeente. Vandaag stellen we jullie het totaal vernieuwde infoblad voor! Een hele evolutie! :-) We hopen alvast dat het jullie bevalt!

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons