Nieuws

 • Kermis Dr. Haubenlaan 13/07 tem 17/07

  Van vrijdag 13/07 t.e.m. dinsdag 17/07 kan je naar de kermis op de Dr. Haubenlaan!
  Indien qua brandgevoeligheid nog steeds 'code rood' geldt, zal het diervriendelijk vuurwerk op vrijdagavond vervangen worden door een lasershow van 13 minuten.
  Door de opstelling van de kermis is de Dr. Haubenlaan voor een deel niet bereikbaar.

 • Sluitingsdagen gemeentelijke diensten juli

  Woensdag 11 juli zijn de gemeentelijke diensten (behalve Visit Maasmechelen) gesloten n.a.v. de Vlaamse Feestdag. Maandag 16 juli zijn de gemeentelijke diensten gesloten vanaf 16.00u en dit n.a.v. kermismaandag.

 • Gratis nachtbussen van Pukkelpop naar Maasmechelen

  Ook heel wat Maasmechelse jongeren gaan naar Pukkelpop. Het gemeentebestuur zorgt er samen met De Lijn voor dat ze op een veilige en vlotte manier terug naar huis kunnen komen.
  Na afloop van de festivaldag rijden er bussen naar Maasmechelen:
  • donderdag 16 en vrijdag 17 augustus – om 02.30 uur
  • zaterdag 18 augustus om 01.30 uur
  De bussen vertrekken aan een speciale halte bij het festivalterrein en stoppen in Maasmechelen aan volgende haltes: Endepoel – Centrum – College – Rijksweg – Eisden Berensheuvel – Bloemenlaan – Post – Kerkhofstraat – Vrijthof – Schabbertenstraat – Leut Rijksweg
  Meer info: dienst jeugd en vrije tijd – T 089 769 856


 • Cultuurcentrum krijgt hedendaagse look na grondige renovatie

  Het gebouw van het CC Maasmechelen dateert van 1971 (gebouw en polyvalente zaal) en 1980 (schouwburg). Omwille van de leeftijd van het gebouw is een renovatie van de gebouwenschil noodzakelijk. Het schepencollege gaf opdracht aan Inter-Energa tot het uitvoeren van een detailstudie van totaalrenovatie ten behoeve van de optimalisering van de gebouwenschil en energiemaatregelen.

  Marleen Kortleven (schepen van infrastructuur): “Het gebouw wordt als het ware helemaal ingepakt waardoor de isolatie van buitenmuren, dak en de vernieuwing van ramen kunnen gebeuren. Ook de luchtgroepen in het gebouw en evacuatiemaatregelen, zoals o.a. het realiseren van drie extra brandtrappen, worden opgenomen. De gemeente Maasmechelen investeert een totaalbedrag van 4,2 miljoen euro voor deze renovatie in samenwerking met Inter-Energa, die in het najaar 2018 een toewijzingsprocedure zal organiseren. De werken vatten aan in februari 2019 en zijn naar verwachting afgerond tegen medio oktober 2019.”

  De gemeente Maasmechelen neemt in dit grote renovatiedossier ook concrete maatregelen met betrekking tot het optimaliseren en verbeteren van de toegankelijkheid van het cultuurcentrum. De gemeente liet zich hierbij adviseren door een toegankelijkheidsbureau en neemt alle geformuleerde adviezen mee in de renovatie. Johan Wolk (schepen van cultuur): “De inkom van het cultuurcentrum wordt vernieuwd en vergroot, er wordt een bijkomende lift geïnstalleerd die de toegankelijkheid van de verdieping beter bereikbaar maakt. Het aantal schouwburgplaatsen en parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers wordt uitgebreid en de toegankelijkheid van de inkom wordt verbeterd. Er gebeuren bovendien diverse andere ingrepen in het gebouw, zoals onder meer het installeren van trapliften die de tussenverdiepingen en de vergaderlokalen rolstoeltoegankelijk maken. De toiletblokken worden gerenoveerd en krijgen een meer centrale plek in het gebouw. Ook de vestiaire krijgt centraal in de foyer een plaats. Verder wordt de cafetaria vernieuwd waarmee de beschikbare ruimte beter benut zal worden. Bovendien komt er een permanente toog in de polyvalente zaal met het oog op een betere toegankelijkheid en een professionelere uitrusting voor de verenigingen die gebruik maken van deze ruimte.”

  “De renovatie van de infrastructuur met aandacht voor energiezuinigheid, duurzaamheid en toegankelijkheid zijn broodnodig en dragen bij tot het klantvriendelijk onthaal van de bezoekers van het cultuurcentrum”, zegt Eef Proesmans (directeur cultuurcentrum). “Vorig seizoen bezochten 74 000 mensen CC Maasmechelen en het bezoekersaantal loopt nog steeds in stijgende lijn. De aanpak van de gebouwenschil biedt een antwoord op het verhelpen van de problemen die toe te schrijven zijn aan de ouderdom van het gebouw, maar heeft ook als effect dat het gebouw van CC Maasmechelen eindelijk een hedendaagse uitstraling krijgt. De dynamische, sprankelende werking van het cultuurcentrum wordt er binnenkort door weerspiegeld. Bovendien wordt het cultuurcentrum uitgerust met een splinternieuwe danszaal van 122m² met zwevende vloer, noodzakelijk voor de vele dansverenigingen die actief zijn in het cultuurcentrum”.

  “De architectuur van het cultuurcentrum krijgt een klassevolle maar sobere natuurlijke look die aansluit bij de omgeving, rekening houdend met het lopende Unesco-dossier van de tuinwijk. Op die manier sluit de architecturale ingreep aan op dit dossier met aandacht voor een kwaliteitsvolle uitstraling van CC Maasmechelen als positieve en dynamische actor in onze gemeente”, volgens burgemeester Raf Terwingen.

 • Vacature OCMW

  Onze collega's van het OCMW hebben een vacature voor een technisch assistent-chauffeur. Solliciteren kan t.e.m. 1 augustus 2018.

 • Verbod op kampvuren in Maasmechelen

  Het Agentschap voor Natuur en Bos waarschuwt voor erg droge en dorre vegetatie. Sinds 1 juli 2018 geldt code rood voor brandgevoeligheid in heel Limburg.
  Gelet op deze extreme droogte en na overleg met ANB en brandweer, beslist arrondissementscommissaris Michel Carlier, gouverneur wnd., bij politiebesluit dat er vanaf
  vandaag 3 juli 2018 een absoluut verbod op kampvuren in Limburg geldt. Dit besluit blijft van kracht zolang code rood gehanteerd wordt en tot tegenbericht.
  Meer info: https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden .


 • Vacature expert vrijetijdsparticipatie Vacature - banner
 • Dringende tijdelijke maatregelen vanwege VOEDSELAGENTSCHAP inzake houden van pluimvee pluimvee

  Het Voedselagentschap heeft op 29 juni tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle bij pluimvee een halt toe te roepen. Hierdoor is vanaf maandag 2 juli 2018 tot en met 31 juli 2018 (en eventueel verlengbaar):
  - Een verbod op het overdragen (dit is verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels (o.a. struisvogel, emoe, nandoe, casuaris, rhea, …) door en voor hobbyhouders.
  Een hobbyhouder is een niet-professionele houder van één of meer stuks pluimvee. Het gaat dus zowel om personen die bijvoorbeeld maar één of twee legkippen hebben als houders van meerdere stuks sierpluimvee.
  Het verbod geldt voor alle bewegingen van, door en naar hobbyhouders, nl;
  • Overdracht van dieren door professionele verkopers (handelaars, winkels, verkooppunten, thuisverkoop van op een pluimveebedrijf, enz.) naar hobbyhouders;
  • Verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders;
  • Aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers.
  - Een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …). Dit verbod geldt zowel voor de hobbyhouder als voor de professionele handelaar. In de praktijk betekent dit dat er geen enkel stuk pluimvee aanwezig mag zijn op de wekelijke openbare markt of op andere, eerder occasionele evenementen als beurzen, prijskampen, tentoonstellingen, etc. die her en der georganiseerd worden.

 • Ondernemen in de Kinderopvang in Maasmechelen

  Starten met een eigen kinderopvang is starten met een onderneming met een hart voor kinderen en gezinnen. Wie aan kinderopvang begint doet dat altijd met een maatschappelijk doel: je wil immers bijdragen aan een betere samenleving. Kinderopvang is niet zomaar een product, het is voor kinderen een tweede thuis wanneer ouders werken of een opleiding volgen. Voor een aantal gezinnen betekent het een belangrijke hefboom voor een betere integratie in de samenleving. Voor de kinderen is de opvang een warme liefdevolle plek waar ze zich ten volle kunnen ontplooien.
  Denk je eraan om in Maasmechelen een eigen kinderopvang (type groepsopvang) te starten of heb je al concrete plannen? Het lokaal loket kinderopvang maakt je graag wegwijs en ondersteunt je vraag.
  Je kan ook bij andere instanties aankloppen. Een overzicht van deze instanties, de criteria bij kandidaatstelling voor subsidies en alle contactinformatie vind je op de website van onze gemeente: klik hier.

 • Vacature verpleegkundige bij OCMW

  Het OCMW van Maasmechelen is dringend op zoek naar een verpleegkundige. Klik hier voor meer info.

 • Vacature Deskundige overheidsopdrachten

  Het gemeentebestuur heeft momenteel een vacature voor Deskundige Overheidsopdrachten. De functie is statutair, voltijds, niveau B1 - 3 met aanleg van werfreserve voor 2 jaar.
  Klik hier voor meer info.

 • Opschaling brandgevoeligheid naar code ORANJE

  N.a.v. de grote droogte is er een opschaling van de brandgevoeligheid naar code oranje. Dit betekent concreet ondermeer dat machtigingen voor kampvuren kunnen worden ingetrokken, er permanente controles ter plaatse zijn, de brandtorens permanent zijn bemand en er enkel schietoefeningen met inerte kogels worden toegelaten.

 • Vacature Deskundige Facility

  Het gemeentebestuur gaat over tot de aanwerving van een Deskundige Facility, contractueel, voltijds, niveau B1-B3 met aanleg van werfreserve voor 2 jaar. Klik hier voor meer info.

 • Vacature voor Omgevingsambtenaar stedenbouw

  Het gemeentebestuur heeft momenteel een vacature voor:
  OMGEVINGSAMBTENAAR STEDENBOUW

  Statutair, niveau A1A-A2A, voor onmiddellijke indiensttreding van een medewerker
  Solliciteren kan t.e.m. 1 augustus 2018.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons