Nieuws

 • Beheerder nieuw wijkcentrum Kotem

  Begin oktober wordt het nieuwe wijkcentrum in Kotem officieel geopend. Voor reserveringen van het wijkcentrum kan je terecht bij de beheerder: Dhr. Marc Hendriks – T 0484 67 62 68 – marc.hendriks@live.be

 • GRUP Zorgbos

  Voor de omgeving ten noordoosten van Home Fabiola wordt momenteel een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt. Een GRUP is een plan waarin vastgesteld wordt op welke manier de omgeving ruimtelijk wordt ingericht en welke functies mogelijk zijn.

  Na overleg met de partners in de omgeving (Home Fabiola en zorgpartners) volgt nu het openbaar onderzoek voor dit plan. Dit geeft burgers de gelegenheid bezwaren en bedenkingen hierover te uiten. Nog tot 29 september loopt het openbaar onderzoek voor GRUP Zorgbos.

  Het plan ligt ter inzage op het Administratief Centrum (3de verdieping). Bezwaren of opmerkingen kan je schriftelijk, per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs overmaken aan: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen, uiterlijk op 29 september 2017.

  Na dit openbaar onderzoek zal de GECORO de geformuleerde adviezen en bezwaren bundelen en hierover een advies formuleren. Op basis hiervan zal de gemeenteraad uiteindelijk het plan definitief aanvaarden.


  Wat zijn de belangrijke wijzigingen?
  • De zone voor openbaar nut wordt kleiner ten voordele van natuur. Hierdoor wordt een belangrijk deel van het gebied definitief onbebouwbaar en wordt dit toegevoegd bij het gebied van het Nationaal Park Hoge Kempen.
  • Dit deel natuurgebied, met zijn historische dreefstructuren, wordt tegelijk een erfgoedlandschap. Dit is een eerste belangrijke stap om te komen tot een groot beschermd natuurhistorisch landschap.
  • De zone voor woonzorg wordt voorzien om te verweven met Home Fabiola en kan, mits de nodige maatregelen genomen worden, ontsloten worden via Reinheuvel / Majoor Berbenlaan / Thomasboslaan.

  Voor de omwonenden organiseert het gemeentebestuur een infovergadering over dit plan:
  Wanneer? Ma 28 augustus – 19.00 uur
  Waar? Home Fabiola (Weldoenerslaan 5)

 • Vrijthof Eisden-dorp: voorbereidend archeologisch onderzoek

  Voorafgaand aan de heraanleg van het Vrijthof in Eisden-dorp dient er archeologisch vooronderzoek te gebeuren. Dit onderzoek start vanaf 21 augustus a.s. en duurt 2 weken.
  Hiervoor wordt telkens een gedeelte van het Vrijthof afgesloten (en is dit deel niet beschikbaar voor parkeren). Het afsluiten gebeurt telkens op zaterdagnamiddag en duurt tot vrijdag 17.00 uur.
  De werken gebeuren in twee fasen, waardoor er op elk ogenblik een gedeelte van het plein beschikbaar blijft.
  Op het plan wordt aangeduid wanneer de werken gepland zijn op welk deel van het plein.

 • Sportacademie 2017-2018

  De sportacademie biedt een recreatief sportprogramma aan voor kinderen van 5 tot 9 jaar. Ze maken spelenderwijs kennis met een brede waaier van sportactiviteiten.
  >> € 60 per schooljaar – 20 % korting voor het 2de kind uit hetzelfde gezin én bij gelijktijdige inschrijving
  >> sportcomplex De Helix - Collegestraat 1
  >> startdatum 27 september ‘17
  >> woensdag van 13.30 tot 14.30 uur: kleuters (geb. 2013-2012)
  >> woensdag van 14.30 tot 15.30 uur: 1ste , 2de en 3de leerjaar (geb. 2011-2010-2009)

  Inschrijven kan enkel online: https://maasmechelen.kwandoo.com
  Meer info: gemeentelijke sportdienst - T 089 76 97 08 of 089 76 96 29

 • Begraafplaatsen in een groene omgeving

  De komende maanden worden de begraafplaatsen van Leut, Meeswijk, Uikhoven, Kotem en Boorsem (oud) heringericht, net zoals dat al voor andere plaatsen gebeurde. Door het verbod op gebruik van pesticiden kwam het onderhoud van de begraafplaatsen in het gedrang. Daarom krijgen de begraafplaatsen een meer natuurlijke look.
  Daarom vormen we alle begraafplaatsen stelselmatig om tot een groene omgeving die ruimte biedt voor stilte, respect, herdenking en ontmoeting. Kortom een plek waar er in alle sereniteit tussen het groen gerouwd kan worden.

  VERNIEUWDE, GROENE INRICHTING
  • Enkel de hoofdpaden blijven verhard. De kleinere secundaire paden worden ingezaaid, zodat zij onderhouden kunnen worden door middel van gazonbeheer.
  • Ook de grote kiezelvlaktes worden ingezaaid waardoor ook deze met gazonbeheer kunnen onderhouden worden.
  • De stroken tussen en achter de graven, die ontoegankelijk zijn voor machinaal beheer, worden opgevuld met vaste planten. Mits een goede plantdichtheid voorkomen we kruidgroei.
  • Dankzij een goede variatie van plantensoorten creëren we een grotere belevingswaarde op de begraafplaatsen. Een goede mix zorgt voor bloeiende planten op elk ogenblik van het jaar.
  • Om de grote kale vlaktes op de begraafplaats te breken en deze een warmere uitstraling te geven, planten we een aantal nieuwe bomen. Deze aanplant gebeurt zodanig dat overlast voor de graven wordt vermeden. Enkele oude bomen met weinig waarde worden gekapt.
  • De asverstrooiingsweide bakenen we af met stapstenen. De stenen worden op maainiveau gelegd om hinder bij maaiwerken te vermijden. Op sommige begraafplaatsen zal de asverstrooiingsweide verplaatst worden naar een meer centrale plaats op de begraafplaats.

  Omdat deze werken op de volledige oppervlakte van de begraafplaats betrekking hebben, is de visuele impact zeer groot. We begrijpen dat de toestand van de begraafplaats tijdens de werken heel wat emoties kan opwekken. De duur van de werken wordt zo kort mogelijk gehouden. We hopen op begrip te kunnen rekenen tijdens deze periode.
  Meer info: begraafplaatsen – T 089 769 618

 • Aanslagen in Barcelona en Cambrils

  Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers, hun vrienden en familie en naar alle hulpverleners in #Barcelona en #Cambrils.

 • Verkoop vergunningen windturbines

  Het gemeentebestuur verkocht de vergunningen voor het bouwen en uitbaten van drie windturbines op het grondgebied van de gemeente. De verkoop werd toegewezen aan de hoogste bieder. Naast de eenmalige verkoopsom betaalt de koper jaarlijks een bijdrage voor verleende recht van opstal en de wiekoverslag.

  De turbines worden ingeplant aan het industrieterrein Oude Bunders. De koper staat in voor de realisatie en de uiteindelijke uitbating ervan.

 • Boskicks op 30 augustus 2017

  Het gemeentebestuur organiseert samen met Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) op woensdag 30 augustus de eerste editie van ‘Boskicks’.
  Tegen het prachtige decor van de bloeiende heide kun je er van 13u30 tot 16u30 genieten van allerlei sportieve, ontspannende en educatieve activiteiten:
  Een partijtje viking kubb op het zandstrand, een ritje op de balance bike over het Zandloperpad, op zoek naar levende wezens in de plassen… Er is voor ieder wat wils. Echte durvers kunnen zelfs met een pendule als tarzan tussen de bomen slingeren of het geheel vanuit de hoogte bekijken tijdens het monkey climbing.
  Boskicks is gratis toegankelijk en richt zich op gezinnen met kinderen. Aan de stenen poort krijgen ze een grondplannetje overhandigd zodat ze zelf kunnen bekijken welke activiteiten ze als eerste willen uitproberen. Alles speelt zich af rond het zandloperpad en in het nieuwe speelbos van de Mechelse Heide. Het afgelopen jaar werd een volledige zone in het bos gereserveerd voor spelende kinderen. Het komende jaar zullen RLKM en het Agentschap Natuur en Bos verder inzetten op de inrichting van dit speelbos. Met Boskicks willen we deze speelplek alvast in de kijker zetten, evenals de pas aangelegde MTB-route.
  Wat? Boskicks
  Wanneer? Woensdag 30 augustus van 13.30u – 16.30u
  Waar? Nationaal Park Hoge Kempen (ingang via ’t Salamanderke)
  Prijs? Gratis
  Opgelet: ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen
  Meer info: jeugd- en sportdienst – T 089 769 630 of jeugd@maasmechelen.be

 • BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

  Bij een noodsituatie in onze gemeente is het belangrijk dat we jou zo snel mogelijk kunnen verwittigen en instructies geven. Dit kunnen we vanaf nu dankzij BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

  BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.

  BE-Alert stuurt berichten via een sms, een gesproken bericht via een vaste lijn of een e-mail. Om een bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Dit is gratis en je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie.
  Registreer je vandaag nog op www.be-alert.be !

 • Verkeershinder Maastricht

  Van maandagochtend 7 tot maandagochtend 21 augustus 2017 is de Noorderbrug in Maastricht volledig afgesloten. Dat zorgt voor forse verkeershinder en drukte op verschillende routes in en om de stad.
  Ga je in deze periode met de auto naar Maastricht? Dan is het advies: probeer de spits te mijden, houd rekening met extra reistijd en parkeer slim. Maastricht Bereikbaar helpt je graag op weg met een aantal tips om je reis slim te plannen en af te leggen: www.maastrichtbereikbaar.nl/noorderbrug-be.

 • Leren fietsen in 6 lessen

  In het kader van ‘Een gezonde gemeente’ worden op de terreinen van Home Fabiola in het najaar fietslessen voor dames van 18 jaar en ouder
  Eerste les op maandag 11 september van 10.30 uur tot 12.00 uur
  Volgende lesdagen: 11 september, 18 september, 25 september, 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober.
  De organisatie zorgt voor de fietsen.
  De deelnameprijs bedraagt 20 euro. Informeer bij uw ziekenfonds of u dit bedrag kan terugbetaald krijgen via de sportpremie ziekenfonds.
  Meer weten?
  Infomoment in het projectencentrum op maandag 4 september 2017 van 10.30 uur tot 11.30 uur. Je kan dan ook inschrijven voor de fietscursus.
  Inschrijven bij Rosie Frenda, dienst Samenleven, T089 76 98 80

 • Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Zorgbos”

  Op 4 juli 2017 besliste de gemeenteraad van Maasmechelen om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ”Zorgbos” voorlopig vast te stellen.
  Het College van Burgemeester en Schepenen onderwerpt het plan, overeenkomstig artikel 2.2.21 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009 en latere wijzigingen, aan een openbaar onderzoek. Het plan ligt ter inzage op het Administratief Centrum van 31 juli 2017 tot en met 29 september 2017. Wie bezwaren of opmerkingen heeft kan deze schriftelijk per aangetekend schrijven overmaken of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen, uiterlijk op 29 september 2017.

 • Tijdelijke verhuis onthaal en dienst burgerzaken

  Vanaf maandag 7 augustus starten in het gemeentehuis de verbouwingswerken op de dienst burgerzaken, het onthaal en de inkomhal. Deze diensten zullen voor de duur van de werken, ongeveer 4 maanden, verhuizen naar het ‘oude’ gemeentehuis. De ingang van het gemeentehuis wordt tijdelijk verplaatst naar de ingang van het vroegere gemeentehuis (links van de huidige ingang).

 • VrienENtaal zoekt begeleiders

  Ben jij een enthousiaste spreekpartner? Wil jij anderstaligen helpen om Nederlands te oefenen. Dan is vriendENtaal iets voor jou.
  Tijdens vriendENtaal kunnen anderstaligen samen met Nederlandstalige vrijwilligers Nederlands oefenen. Samen praten we over dagdagelijkse dingen, dingen die ons bezighouden. Of we gaan er samen op uit.
  VriendENtaal is een initiatief van het Agentschap Integratie en Inburgering en de gemeente Maasmechelen. Er zijn VriendENtaal groepen in heel Limburg.
  We ervaren dat anderstaligen niet altijd de durf of de kans hebben om hun Nederlands, dat ze leren op school in de praktijk toe te passen. Bovendien zijn heel wat mensen sociaal geïsoleerd. Bij vriendENtaal overwinnen ze de spreekangst en leren ze heel wat mensen kennen. Ook jij kan als vrijwilliger een belangrijke rol spelen.
  Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger-begeleider!
  Wat verwachten we van deze persoon:
  - Dat je wekelijks twee uurtjes kunt vrijmaken om de groep te begeleiden.
  - Dat je de aanwezigheden noteert en doorgeeft
  - Dat je zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waar de deelnemers zich goed voelen.
  - Dat je thema’s en gespreksonderwerpen zoekt. Af en toe plan je een uitstap.
  Wij zoeken iemand die:
  - Sociaal is
  - Een groep kan begeleiden. Ervaring om met groepen om te gaan is een pluspunt.
  - Aandacht heeft voor elk individu. Maar daarnaast ook kan zorgen voor een groepssfeer.
  Wij bieden je:
  - Inhoudelijke ondersteuning
  - Jaarlijks een vorming
  Wil jij met ons meewerken?
  Aarzel dan niet en neem zo vlug mogelijk contact op met:
  - Gemeente Maasmechelen
  Dienst Onderwijs&Educatie
  Oude Baan 207
  T 089 769 883

  Contactpersoon: Hamide Sonmez

 • Nieuwe fietskaart Rivierpark Maasvallei

  Sinds kort is de vernieuwde fietskaart RivierPark Maasvallei beschikbaar! De nieuwe kaart bevat de aanpassingen aan het fietsroutenetwerk in beide Limburgen. Ook werd het kaartblad aan Nederlandse zijde uitgebreid.
  De informatie op de kaart is vertaald naar het Duits, Frans en Engels. 4 suggestieroutes brengen je langs enkele van de mooiste plekjes in het RivierPark Maasvallei. De winterdijken zijn bovendien autovrij, zodat je hier ongestoord kilometers aan elkaar kan rijgen. Onderweg geniet je van het prachtige uitzicht. Niet voor niets is de Maasvallei de nummer één streek voor fietstoeristen!”
  De vernieuwde fietskaart kost 3 euro en is te koop bij de toeristische infokantoren in het RivierPark Maasvallei, of via de webshop van Wandelen in Limburg: www.wandeleninlimburg.be.”
  TIP! Neem tijdens je ontdekkingstocht van het Rivierpark zeker ook één van veerponten. Een leuke manier om een verbinding te maken tussen de verschillende Maasdorpjes en natuurgebieden.

 • Tijdelijke verhuis burgerzaken

  Om de dienstverlening voor onze burgers te optimaliseren en een bezoek aan het gemeentehuis aangenamer en comfortabeler te maken, worden de inkomhal, het onthaal en de dienst burgerzaken verbouwd.
  Hierdoor zal vanaf 7 augustus a.s. de ingang van het gemeentehuis tijdelijk verplaatst worden naar het ‘oude’ gemeentehuis. De werken zullen ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Gedurende deze periode stellen onze medewerkers alles in het werk de dienstverlening zo normaal mogelijk te laten verlopen. Wij vragen om in deze periode de betalingen zoveel mogelijk geautomatiseerd (via bancontact) te laten verlopen.
  Hoe de diensten er in de toekomst zullen uitzien en op welke manier de dienstverlening wordt georganiseerd, verneem je binnenkort.
  In de tussentijd hopen we op jullie begrip voor deze –weliswaar tijdelijke- ongemakken.

 • Tijdelijke verhuis dienst burgerzaken

  Om de dienstverlening voor onze burgers te optimaliseren en een bezoek aan het gemeentehuis aangenamer en comfortabeler te maken, worden de inkomhal, het onthaal en de dienst burgerzaken verbouwd.
  Hierdoor zal vanaf 7 augustus a.s. de ingang van het gemeentehuis tijdelijk verplaatst worden naar het ‘oude’ gemeentehuis. De werken zullen ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Gedurende deze periode stellen onze medewerkers alles in het werk de dienstverlening zo normaal mogelijk te laten verlopen. Wij vragen om in deze periode de betalingen zoveel mogelijk geautomatiseerd (via bancontact) te laten verlopen.
  Hoe de diensten er in de toekomst zullen uitzien en op welke manier de dienstverlening wordt georganiseerd, verneem je binnenkort.
  In de tussentijd hopen we op jullie begrip voor deze –weliswaar tijdelijke- ongemakken.

 • Sporthallen reserveren

  Het gemeentebestuur baat drie sporthallen uit: De Helix, De Kommel en Sporthal Schietskuil. Naast trainingen en competities van clubs kunnen deze sporthallen ook gehuurd worden voor occasionele sportactiviteiten en vriendschappelijke wedstrijden.
  Vanaf het seizoen 2017-2018 kan je een sporthal reserveren via sportreservaties@maasmechelen.be. Er wordt voortaan dus gewerkt met een algemeen mailadres zodat geen enkele aanvraag over het hoofd wordt gezien. Wil je de sporthal reserveren, neem dan contact op via sportreservaties@maasmechelen.be of T 089 769 630.

 • Openingsuren zwembad Prinsenpark in zomervakantie

  Wil jij graag een frisse duik nemen in zwembad Het Prinsenpark tijdens de zomervakantie? Dat kan, let wel even op de aangepaste openingsuren tijdens de zomervakantie. Klik hier voor de aangepaste openingsuren.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons