Nieuws

 • Senioren in beweging

  Het is voor iedereen, en met name voor senioren, goed om elke dag een half uur te bewegen. Kies een activiteit of een sport die je graag doet. Denk zeker niet te snel dat iets niet meer kan of niet lukt. Er bestaan bovendien heel wat aangepaste vormen van bewegen waardoor iedereen actief kan blijven.

 • Gratis parkeren op gemeenteplein

  Parkeren op het gemeenteplein blijft gratis. Het betalend parkeren zal –wegens herhaaldelijk falen van het systeem- niet doorgaan. De firma die instond voor de realisatie verwijderde ondertussen de slagbomen en herstelde de parking terug in de originele staat.

 • Vergroening begraafplaats

  Omwille van het verbod op gebruik van pesticiden voor groenonderhoud werden de verschillende begraafplaatsen heringericht tot een groene omgeving. Het voorziene groen begint inmiddels vorm te krijgen, waardoor de beoogde natuurlijke look stilletjes aan zichtbaar wordt.
  Het is wellicht even wennen voor de bezoekers van de begraafplaatsen. Het uitzicht is immers drastisch gewijzigd. Met deze groene omgeving vormen de begraafplaatsen inmiddels opnieuw een plek waar in alle sereniteit gerouwd kan worden.

 • Kadaster verhuist

  Het kadaster zal na 27 oktober a.s. niet langer in het Oud Klooster in Maasmechelen zitten. Deze dienst verhuist.
  Inwoners van Maasmechelen kunnen vanaf 30 oktober 2017 terecht in de kantoren van het kadaster in Bree (Stadsplein 1 – T 0257 80620) of Hasselt (Voorstraat 43 bus 22 - T 0257 56970).

 • Vacatures

  Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van 2 gemeenschapswachten en een deskundige 'Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen'. Solliciteren kan t.e.m. 20 november 2017.

 • Heraanplant bomen Tuinwijk

  Je hebt het zeker al eens gezien: de laanbomen in de Tuinwijk zijn oud en daardoor niet meer stabiel. Daarom besliste de gemeenteraad om in de komende jaren de bomen langs de verschillende lanen te rooien en nieuwe bomen aan te planten. Op die manier blijft de Tuinwijk een mooie, groene wijk.
  Het gemeentebestuur van Maasmechelen en Tuinwijk2020 hechten bijzondere waarde aan de instandhouding en het onderhoud van het groen in Eisden-Tuinwijk. Deze tuinwijk, die in de 20ste eeuw ten behoeve van de arbeiders van de steenkoolmijn van Eisden werd gebouwd, werd ondertussen als bouwkundig erfgoed erkend.

  Reeds bij de ontwikkeling van de Tuinwijk was de groenvoorziening een niet te onderschatten aandachtspunt. Los van de voorschriften die golden voor de privé-tuinen, werden de belangrijkste straten voorzien van een beplanting met hoogstammen. Deze bomen bepalen sterk het beeld van de Tuinwijk. Sommige wegen dragen zelfs de naam van de boomsoort die je er vindt.

  De oude, volgroeide laanbeplanting in Eisden-Tuinwijk heeft echter haar beste tijd gehad en de aftakeling doet her en der al haar intrede. Het college van burgemeester en schepenen wil daarom investeren in de vernieuwing van de beplanting in de Tuinwijk. Omdat het over honderden bomen gaat, wordt de heraanplant niet in één keer uitgevoerd, maar gefaseerd over de komende decennia.
  Om geen afbreuk te doen aan het karakter van de Tuinwijk worden alle bomen vervangen door nieuwe, jonge bomen, al dan niet van dezelfde soort. Enkel op die manier bekomen we – met bomen van eenzelfde formaat over de volledige straat – een eenvormig en kwalitatief hoogwaardig straatbeeld. De nieuwe bomen worden uiteraard zo geplaatst dat opritten toegankelijk blijven en dat ze de straatverlichting niet hinderen.

  Uit onderzoek blijkt dat de bomen langs de Louis Mercierlaan er het slechtst aan toe zijn. Begin 2018 zal de heraanplant hier dan ook starten op het eerste gedeelte, vanaf de Koninginnelaan. De komende jaren volgt de rest van deze laan alsook de andere lanen.
  Gelijklopend met de heraanplant vernieuwen we de verouderde beplantingsvakken aan de uiteinden van de straten.

  Dankzij deze gefaseerde en structurele aanpak blijft de Tuinwijk ook de komende decennia een groene oase in onze gemeente.

  Meer info: dienst groen – T 089 769 763

 • Schepenwissel

  Tijdens de gemeenteraad van 10 oktober 2017 legde Mustafa Uzun (CD&V) de eed af als nieuwe schepen. Hij volgt hiermee Mieke Ramaekers op. De gemeenteraad dankte Mieke Ramaekers voor haar inzet als schepen de afgelopen jaren.

  De schepenwissel gaat in vanaf zondag 15 oktober 2017. De bevoegdheden van schepen Mustafa Uzun zijn tewerkstelling, kinderopvang, onderwijs, bibliotheek, diversiteit, wijkontwikkeling, leefmilieu, gelijke kansen en diversiteit, PWA en duurzaamheid.

 • Vacatures banner_vacatures

  Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot tot de aanleg van een werfreserve voor 2 jaar van een (m/v) TECHNISCH ASSISTENT WEGEN niveau D1-3 –contractueel

  tot aanwerving van een (m/v)
  DESKUNDIGE GEBOUWEN B1-3
  contractueel – 38/38 – met aanleg van werfreserve voor 2 jaar

  tot aanwerving van een (m/v)
  MEDEWERKER JEUGDHUIS ‘T ALIBI
  niveau C1-3 – contractueel – 38/38 – met aanleg van werfreserve voor 2 jaar

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons