Waarom is duurzame ontwikkeling nodig?

 

Waarom is duurzame ontwikkeling nodig?

 

 • De kloof tussen de rijke en arme landen groeit!
 • Deze kloof hangt samen met de achteruitgang van het milieu (afval, gifstoffen, massaal onoordeelkundig gebruik van grondstoffen).
 • Het Zuiden kan nauwelijks tot ontwikkeling komen omdat het Noorden teveel bodem en grondstoffen uit het Zuiden nodig heeft.
 • Samenvattend: Overconsumptie door de rijken veroorzaakt nog meer armoede voor de armen.
 

Ecologische voetafdruk

 

 voetafdruk footprint

 

 

 • De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel land er nodig is:
  • voor alles wat we produceren en aan afval achterlaten/verwerken.
  • om in het levenspatroon van een bepaalde persson, stad of land te voorzien.
 • Maximaal kan elke aardbewoner in principe 1.7 ha benutten om aan zijn behoefte te voldoen: het eerlijk aarde-aandeel of fair earth share. 
 

Hoe zit het nu in de praktijk?

 

 • De gemiddelde inwoner van India verbruikt gemiddeld 0,8 ha.
 • De gemiddelde inwoner van België verbruikt 6,7 ha.
 • De gemiddelde inwoner van Noord-Amerika verbruikt 9,7 ha.
 • Wij verbruiken dus de natuurlijke rijkdommen sneller dan ze zich kunnen herstellen!!


Als we allemaal het consumptiepatroon van een Noord-Amerikaan zouden hebben, dan zouden er vijf aardbollen nodig zijn.


Doe er wat aan en verklein je ecologische voetafdruk!!!
 


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons