Schadegeval door bodemverontreiniging

Stookolie sijpelt in de bodem door een overvulling van je stookolietank? Een nachtelijke diefstal van diesel uit de brandstoftank van je bestelwagen met het gevolg dat er diesel blijft lopen uit de tank? 

 

Wat doe je als op jouw grond plots bodemverontreiniging ontstaat?

 

SNEL reageren is alleszins cruciaal! Belangrijk is immers dat de toestand niet verergert.

 

Neem contact op met een bodemsaneringsdeskundige. Op OVAM.be vind je deze lijst. Of meld dit aan de milieudienst. Geef bij je melding aan welke maatregelen je zelf al genomen hebt.

 

Deze melding moet je steeds (verplicht!) binnen de 14 dagen na het ontstaan van het schadegeval doen. De bodemsaneringsdeskundige zal nagaan of onmiddellijke maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Wie doet wat?

De gemeente, de bodemsaneringsdeskundige en de OVAM zijn de drie belangrijkste betrokkenen die u kunnen helpen. Het nieuwe bodemdecreet legt de bevoegdheid voor de klasse 1-inrichtingen en alle percelen in beheer of in eigendommen van gemeenten bij de OVAM. In alle andere gevallen is de gemeente bevoegd.

 

enkele praktische tips om schade te voorkomen of meteen efficiënt aan te pakken:

 

  • Zorg ervoor dat er niet nog meer product vrijkomt. Herstel de defecte leiding, laat de tank leeghalen, dam de gracht af....
  • Contacteer de milieudienst en indien nodig, roep de hulp in van de brandweer of de civiele bescherming.
  • Contacteer de milieudienst om melding te doen van het schadegeval. Dit is verplicht en dient binnen de veertien dagen te gebeuren.
  • Indien de melding tijdig gebeurde, kan je zelf reeds starten met de sanering. De sanering mag maximum 180 dagen duren.
  • Tegelijkertijd stel je een erkend bodemsaneringsdeskundige aan die jou tijdens de sanering begeleidt. De deskundige dient na afloop van de werken een rapport op te maken waarin vermeld staat of er voldoende gesaneerd werd.

 

 

Wanneer je bovenstaande procedure volgt, vermijd je in de zgn. 'klassieke procedure', zoals beschreven in het Bodemdecreet, terecht te komen. De klassieke procedure bevat meer onderzoeken en is daardoor trager en vermoedelijk duurder.

 

Een vervuiling die snel opgemerkt en behandeld wordt, zal normaal gezien ook veel beperkter zijn dan wanneer je de zaken eerst een tijd op zijn beloop laat. Zo kan de vervuiling bijvoorbeeld het oppervlaktewater of de kelder van de buren bereiken, waardoor de sanering op zich een stuk duurder wordt.

 

Meer informatie vind je op ovam.be (schadegevallen) of infolijn van OVAM T 015 284 458 of 015 284 459.

 

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Milieu

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 75

Email

 

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons