Bemaling

Bemalingen, wat met het water?

 

Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollig water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Maar waar blijf je met het opgepompte water?

 

Veel te vlug wordt ervoor gekozen de drainage naar de riolering of te leiden. Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding, bovendien is het in veel gevallen zelfs illegaal. 

 

 

Bemalingen, wat met het water?

 infiltratie.

Vlarem omschrijft dat "het grondwater dat onttrokken wordt bij bronbemalingen zoveel mogelijk terug in de grond moet worden ingebracht buiten de onttrekkingszone.

Hiervoor kan gebruik gemaakt woren van infiltratieputten, - bekkens of -grachten.

 

Bemalingswater moet dus zo veel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Op deze manier breng je met de bemaling de minste schade toe aan de lokale waterhuishouding.

 

terug naar boven

afvloeiing.

Als lokale infiltratie om zuiver technisch redenen niet mogelijk is, raadt Vlarem aan het opgepompte water te laten afvloeien naar het dichtsbijzijnde regenwaterstelsel, tenminste voor zover "de infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater geen wateroverlast voor derden veroorzaken."

 

terug naar boven

lozing op de riolering.

Enkel als infiltratie of afvloeing niet haalbar zijn, dan biedt Vlarem nog een laatste alternatief: lozing op de openbare riolering.

Hier dien je echter rekening te houden met een kritische waarde van 10 m³ per uur.
Zolang dit debiet niet overschreden wordt, is een lozing op de riolering legaal.

Pomp je echter meer dan 10 m³ per uur op en is de riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dan mag je enkel lozen als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.

 

Voor het verkrijgen van een toelating van Aquafin, dien je het aanvraagformulier op de website van Aquafin in te vullen.

Je kan ook het Support Center van Aquafin telefonisch contacteren: 03 450 48 48


terug naar boven

 

 


Uitgelicht

Contact

Milieu

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 75

Email

 

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons