Machtiging praalwagens

De gemeentelijke machtiging voor praalwagens moet aangevraagd worden in de gemeente van deelname aan een carnavalsoptocht alsook in de gemeente waar de vereniging is gevestigd of vertrekt naar een carnavalsoptocht.

 

carnavalswagen2005 4Het aanvraagformulier vindt u hieronder terug.  Vul dit volledig in en voeg er een foto van uw praalwagen aan toe.

De aanvraag moet ingediend zijn minimum 15 werkdagen voor de eigenlijke manifestatie bij de dienst Patrimonium en Mobiliteit, administratief centrum-2de verdiep, Heirstraat 239 te 3630 Maasmechelen. De machtiging is geldig voor het karnavalsseizoen 2018 en dient steeds bij de praalwagen aanwezig te zijn.

 

Indien u met dezelfde praalwagen verschillende stoeten doet, dient u dit te vermelden op het aanvraagformulier (bijlageblad 1 - aanvraag machtiging praalwagens - deelnamelijst stoeten 2018).

Vermeld of u ofwel op de vermelde datum naar een stoet gaat of dat u een proefrit maakt met het voertuig.


 

De vereniging is gehouden aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens en de omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging dienen te worden nageleefd. In bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de wet van 21 november 1989 met betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, die ook voor praalwagens verplicht is (zie bijlageblad 2 - reglementering praalwagens).

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Mobiliteit

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

F 089 769 679

E-mail

 

Ivo Vanderhallen

T 089 769 719

ivo.vanderhallen@maasmechelen.be

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons