Inname openbaar domein

Bij inname van het openbaar domein dient er een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de inname van het domein als uitbreiding voor horeca-uitbating en de inname voor het plaatsen van bouwmaterialen die renovatie, herstellen, onderhouden, oprichten en wijzigen van gebouwen mogelijk maken. Voor beiden dien je eerst een toelating van het gemeentebestuur te krijgen. Je moet bovendien belasting betalen.

 

POLITIEREGLEMENT inname van het openbaar domein (goedkeuring gemeenteraad dd. 28/10/2017)

 

BELASTINGSREGLEMENT inname openbaar domein (goedkeuring gemeenteraad dd. 28/10/2017)

 

Terrassen

 

Onder uitbreiding horeca-uitbating verstaan we inname van de terrassen voor het plaatsen van losstaande tafels, stoelen, banken, parasols, verhoogde vloeren, afschermingen, verkoopsstanden, publiciteitsborden, verkoopsautomaten, siervoorwerpen, verankeringen etc.

 

Voor het aanvragen van een nieuwe terrasvergunning als uitbreiding van uw horeca-uitbating, kan je terecht op de dienst Socio-economische ontwikkeling, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

T 089 769 667

F 089 741 414

celeconomie@maasmechelen.be

 

Voor het verlengen of wijzigen van uw bestaande terrasvergunning kan je terecht bij onze dienst Patrimonium en Mobiliteit- Administratief Centrum- Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

T 089 76 97 19

openbaardomein@maasmechelen.be

 

 

 

Werkvergunning

Onder werkvergunning  verstaan we 'de toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg', waarbij voor een bepaalde periode het openbaar domein of zelfs een gedeelte van de openbare weg in gebruik genomen wordt nodig voor het oprichten, renoveren,verbouwen, herstellen, onderhouden van een gebouw.

 

Hier volgen enkele voorbeelden waarvoor een werkvergunning dient aangevraagd te worden :

 

  • plaatsen van bouwkranen- stellingen, silo’s, verhuisliften;
  • plaatsen van bigbags, baksteen- en klinkerpakketten, bouwmaterialen;
  • plaatsen van containers;
  • afleveren van losse grond, zand, kiezel etc.

 

Voor het aanvragen van het innemen van het openbaar domein voor het plaatsen van bouwmaterialen kan je steeds terecht bij onze dienst Patrimonium en Mobiliteit- Administratief Centrum- Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

T 089 76 97 19

openbaardomein@maasmechelen.be

 

 

Belasting

Terrassen (plaatsen van tafels, stoelen, parasols etc inbegrepen):
- zomerterras: 9,00 EUR/m² per jaar; het terras mag ten vroegste vanaf 1 april geplaatst worden tot uiterlijk 30 september van hetzelfde belastingsjaar;
- jaarterras: 12,00 EUR/m² per jaar; het terras mag ten vroegste vanaf 1 januari geplaatst worden tot en met 31 december van hetzelfde belastingsjaar.

Aparte verkoopsstanden: 9,00 EUR/m² per jaar.

Publiciteitsborden: 36,00 EUR/per bord of voorwerp, per jaar.

Verkoopsautomaten:  51,00 EUR/automaat per jaar.

Werkvergunningen:  6,50 EUR per kalenderdag en per schijf van 25m³ inname (dag van plaatsing, levering en afbraak inbegrepen).

 

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor een vergunning moet minimum 10 werkdagen voor de aanvang van de inname van het openbaar domein gebeuren.

 

Uitzondering

Voor de gewestwegen N78 (Rijksweg) en N763 (Joseph Smeetslaan) dient een aanvraag ingediend te worden bij de afdeling Wegen en Verkeer Limburg, District 718 Oost-Limburg, Schoorstraat 2, 3680 Maaseik  T 089 86 93 30.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons