Voltooide werken

 • Aanleg beveiligde fietsoversteekplaats op de Steenweg naar As

  Ter hoogte van het kruispunt met de Weg naar Heiwick wordt op de Steenweg naar As (gewestweg N763), in opdracht van het agentschap Wegen en Verkeer, een beveiligde fietsoversteekplaats aangelegd.

 • Bloemenlaan: wegeniswerken

  19 april 2013

  De wegeniswerken in de Bloemenlaan starten aan de kant van de Koninginnelaan vanaf 7 januari 2013. Het kruispunt Bloemenlaan-Koninginnelaan wordt opgebroken en heringericht vanaf 21 januari 2013. Deze werken zullen voltooid zijn op 29 maart 2013. Doorgaand verkeer zal dan terug mogelijk zijn over de Koninginnelaan, mist aangepaste snelheid.

 • Boorsemstraat, Koolmeesstraat, Lucien Schalenborghlaan en Talderstraat: asfalteringswerken.

  30 mei 2013

  De nv Hoogmartens zal in de periode van maandag 10 juni 2013 tot en met 12 juni 2013 asfalteringswerken uitvoeren in de Boorsemstraat, Koolmeesstraat, Lucien Schalenborghlaan en Talderstraat. De werken zullen in drie werkdagen uitgevoerd worden en telkens een aantal uren in beslag nemen. Daarna worden de wegen terug open gesteld voor het verkeer.
  Het geschorste verkeer wordt omgeleid, voor de:
  - Boorsemstraat, via de Rijksweg - Breitwaterstraat - Leemkuilstraat - Veeweidestraat - Boorsemstraat en omgekeerd;
  - Koolmeesstraat, via de Stationsstraat - Beerensheuvelstraat - Koolmeesstraat en omgekeerd.

 • Dokter Haubenlaan: riolerings- en asfalteringswerken.

  30 mei 2013

  Voor het uitvoeren van rioleringswerken en het aanbrengen van de toplaag in de Dokter Haubenlaan moet dit weggedeelte ter hoogte van het project “PPS Centrum Maasmechelen” afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. De asfalteringswerken zijn door aannemer Martens Wegenbouw gepland op 6, 7, 10, 11 en 12 juni 2013.
  Enkel het weggedeelte waar de riolerings- en asfalteringswerken worden uitgevoerd, wordt afgesloten. De Dr. Haubenlaan zal voor de rest toegankelijk blijven voor plaatselijk verkeer.

  De omleiding voor het doorgaand verkeer wordt voorzien via: Dr. Haubenlaan – Heirstraat – Proostdijstraat – Parklaan – Guido Gezellelaan – Neerveldstraat – Dr. Haubenlaan en omgekeerd.

 • Dokter Haubenlaan: rioleringswerken (PPS Maasmechelen-centrum)

  04 april 2013

  Vanaf donderdag 4 april 2013 zullen er in de Dr. Haubenlaan grote rioleringswerken uitgevoerd worden door aannemer Martens Wegenbouw in opdracht van Infrax, ten behoeve van de aansluiting van het project “PPS Centrum Maasmechelen”. De vermoedelijk einddatum is voorzien op 2 mei 2013. Omdat deze rioleringswerken van zo'n grote omvang zijn wordt de Dr. Haubenlaan afgesloten voor het doorgaand verkeer ter hoogte van de projectzone “kruispunt Dr. Haubenlaan-Parklaan”.

  Dit houdt in:
  - alle verkeer van voertuigen, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, is verboden vanaf 4 april 2013 tot en met 2 mei 2013 op de: Dokter Haubenlaan, gedeelte tussen de inrit parking De Post en de inrit parking bibliotheek en de Parklaan, eerste gedeelte ter hoogte van het kruispunt met de Dr. Haubenlaan;
  - alle verkeer van voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, is verboden vanaf 4 april 2013 tot en met 2 mei 2013 op de: Dokter Haubenlaan, gedeelte tussen de Meelstraat en de inrit parking bibliotheek en de Parklaan, gedeelte tussen de Kasteelstraat en het begin van de werkzone ter hoogte van het kruispunt met de Dr. Haubenlaan.

  De omleiding voor het geschorste verkeer zal als volgt verlopen:
  - voor het verkeer komende van Kotem: Dr. Haubenlaan – Meelstraat – Dijkstraat – Guido Gezellelaan – Parklaan – Proostdijstraat – Heirstraat – Dr. Haubenlaan;
  - voor het verkeer komende van de N78: Dr. Haubenlaan – Jagersborgweg – Deken Bernardstraat – Klokkenstraat – Dr. Haubenlaan.

 • Eisderbosstraat en Heihoevestraat: renovatiewerken

  28 maart 2013

  Vanaf 8 april 2013 tot 3 mei 2013 – op voorwaarde dat het kruispunt Koninginnelaan-Bloemenlaan afgewerkt is – zullen er renovatiewerken plaatsvinden in de Eisderbosstraat en de Heihoevestraat. De omvang van deze renovatiewerken aan het wegdek is van die aard dat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is en deze straten moeten afgesloten worden voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

  De omleiding voor het geschorste verkeer verloopt via de Oude Baan en de Onze-Lieve-Vrouwestraat – Valkenierstraat – Oude Baan.

 • gewestweg N78 - module 10-project: herinrichting schoolomgeving campus De Helix.

  29 juli 2015

  In het kader van een Module 10-project, dat zich toespitst op de herinrichting van schoolomgevingen die gelegen zijn langs een gewestweg, wordt binnenkort de schoolomgeving van campus De Helix infrastructureel heringericht. Ter hoogte van het kruispunt met de Collegestraat wordt onder andere een halteplaats voor openbaar vervoer aangelegd en de gevaarlijke oversteekplaats ter hoogte van de Groenstraat/Looheuvelstraat wordt vervangen door een volwaardig kruispunt met verkeerslichtenregeling.
  De openbare vervoersmaatschappij De Lijn Limburg heeft tijdens de werken alternatieve halteplaatsen voorzien.

 • Heirstraat: aanleg riolering en wegverbetering

  30 mei 2013

  Het gedeelte Heirstraat tussen de Looheuvelstraat en de Trappenstraat krijgt een grondige opknapbeurt. De nv Gemoco voert in opdracht van het gemeentebestuur en Infrax deze wegenis- en rioleringswerken uit. De aannemer startte in juni 2012 met de aanleg van de riolering. Deze is ondertussen uitgevoerd en op dit moment wordt de wegenis (weg, borduurs en bermen) aangelegd. In een 2de fase komt de Heirstraat tussen de Looheuvelstraat en het kanaal Zuid-Willemsvaart aan de beurt. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar 2013. Omdat deze werkzone dichtbij verschillende schoolomgevingen ligt heeft het gemeentebestuur geopteerd om in de Collegestraat, vanaf de Rijksweg richting Heirstraat en in de Heirstraat tussen de Collegestraat en Trappenstraat, vanaf de Collegestraat richting Trappenstraat, eenrichtingsverkeer in te voeren. Dit ter bevordering van een goede doorstroming van het schoolverkeer. Het eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd vanaf 31 augustus 2012 tot 26 oktober 2012.

 • Herinrichting Rijksweg

 • Jagersborgweg/Deken Bernardstraat - fase 2 wegenis- en rioleringswerken

  07 oktober 2013

  Vanaf 22 april 2013 tot en met 12 juli 2013 worden riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd in de Jagersborgweg en een gedeelte van de Deken Bernardstraat. De Jagersborgweg wordt volledig afgesloten en de Deken Bernardstraat wordt afgesloten tussen de Heirstraat en de Olympialaan. Plaatselijk verkeer wordt toegelaten in de Olympialaan en de Deken Bernardstraat, tussen de Olympialaan en de Opperveldstraat. Een omleiding wordt voorzien via de Hermanslaan - Opperveldstraat - Dokter Haubenlaan.

 • Onderhoud gemeentewegen: frees- en asfalteringswerken.

  07 oktober 2013

  Vanaf 9 oktober 2013 tot en met 5 november 2013 zal aannemer Hoogmartens onderhoudswerken uitvoeren aan het wegdek van verschillende straten in onze gemeente: Langstraat, Koning Albertlaan, Weg naar Zutendaal, Broekstraat, Heirstraat (Opgrimbie), Oude Baan en parking winkels Delhaize/Carrefour (publiek/private samenwerking).

 • Ontsluitingsweg (gedeelte): wegeniswerken

  27 maart 2013
 • Ontsluitingsweg, gedeelte tussen de Heufkensweg en Layensweg: asfalteringswerken.

  29 mei 2013

  De nv Hoogmartens zal in de periode van maandag 3 juni 2013 tot en met 7 juni 2013 asfalteringswerken uitvoeren in ontsluitingsweg, het gedeelte tussen de Heufkensweg en de Layensweg. Deze werken zullen een aantal uren in beslag nemen. Daarna zal de ontsluitingsweg weer open gesteld worden voor het verkeer.
  Het geschorste verkeer wordt omgeleid via de Heufkensweg – Koninginnelaan – Layensweg en omgekeerd.

 • Op- en afritten E314 richting Nederland - renovatiewerken

  22 april 2013

  Tijdens de nachten van 22 op 23 en 23 op 24 april 2013 zal het Agentschap Wegen en Verkeer de op- en afrit 33 in Maasmechelen richting Nederland renoveren. Tijdens deze werkzaamheden zal het wegdek vernieuwd worden met asfalt. Om de hinder te beperken zal de aannemer enkel vanaf 21.00u. 's avonds werken tot dinsdagmorgen tot 10.00u. en woensdagmorgen tot 06.00u. De oprit langs de Rijksweg wordt dan telkens afgesloten. Nederland blijft bereikbaar via de oprit aan de overzijde van de Rijksweg, die bereikbaar is via de ontsluitingsweg. De afrit blijft tijdens de volledige duur van de werkzaamheden versmald open.

 • Rijksweg (E-314/Kerkstraat): asfalteringswerken

  30 mei 2013

  Op de Rijksweg, het gedeelte tussen het op- en afrittencomplex en de gemeentegrens Lanaken, worden op 27, 28 en 29 mei asfalteringswerken uitgevoerd en dit telkens vanaf 21.00u. tot 06.00u. 28 mei en 29 zal de hinder het grootst zijn voor het doorgaand verkeer.

  Maandag 27 mei 21:00u. t.e.m. dinsdag 28 mei 06:00u.
  Hinder
  - Bypass rotonde richting Nederland (E314) afgesloten, omleiding via rotonde E314 – Ontsluitingsweg
  - Bypass rotonde richting Lanaken afgesloten, omleiding via rotonde E314 – Ontsluitingsweg
  - Verminderde doorstroming en ontbreken toplaag

  Dinsdag 28 mei (06.00u.-21.00u.)
  Hinder
  - Geen toplaag asfalt op het gedeelte tussen de Weg naar Zutendaal en de Kerkstraat (beide richtingen, beide rijstroken)
  - Geen toplaag asfalt op het gedeelte tussen de Breitwaterstraat en de Weg naar Zutendaal (richting Lanaken, beide rijstroken)

  Dinsdag 28 mei 21:00u. t.e.m. woensdag 29 mei 06:00u.
  Hinder
  Rotonde E314 – Ontsluitingsweg afgesloten
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Nederland (E314): OPEN
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Lanaken: GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Ontsluitingsweg: GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Lanaken (N78): GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Genk (E314): verplicht richting Lanaken, GEEN doorgang richting
  Maasmechelen (omleiding).
  - Komende van Ontsluitingsweg: Ontsluitingsweg AFGESLOTEN tussen N78 en Layensweg
  Omleiding via Weg naar Zutendaal – Heirstraat – Ringlaan.
  Ontsluitingsweg afgesloten tussen de N78 en de Layensweg
  Omleiding via N78 – Koninginnelaan – Layensweg

  Tussen de Breitwaterstraat en Lanaken: verkeer in beide rijrichtingen op één rijstrook

  Woensdag 29 mei (06.00u. - 21.00u.)
  Hinder
  - Geen toplaag asfalt op het gedeelte tussen de Kerkstraat en de Weg naar Zutendaal (richting Maasmechelen, beide rijstroken)
  - Geen toplaag asfalt op de linkerrijstrook tussen de E314 en rotonde E314 – Ontsluitingsweg (beide richtingen)
  - Geen toplaag asfalt op de rotonde E314 – Ontsluitingsweg
  - Geen toplaag asfalt op de linkerrijstrook tussen de rotonde E314 – Ontsluitingsweg en Breitwaterstraat richting Lanaken.

  Woensdag 29 mei 21:00u. t.e.m. donderdag 30 mei 06:00u.
  Hinder
  Rotonde E314 – Ontsluitingsweg afgesloten
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Nederland (E314): OPEN
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Lanaken: GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Ontsluitingsweg: GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Lanaken (N78): GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Genk (E314): verplicht richting Lanaken, GEEN doorgang richting
  Maasmechelen (omleiding).
  - Komende van Ontsluitingsweg: Ontsluitingsweg AFGESLOTEN tussen N78 en Layensweg
  Omleiding via Weg naar Zutendaal – Heirstraat – Ringlaan.
  Ontsluitingsweg afgesloten tussen de N78 en de Layensweg
  Omleiding via N78 – Koninginnelaan – Layensweg

  Tussen Lanaken en de Weg naar Zutendaal: verkeer in beide rijrichtingen op één rijstrook

 • Rijksweg, tussen het op- en afrittencomplex en gemeentegrens Lanaken: asfalteringswerken.

  23 mei 2013

  Op de Rijksweg, het gedeelte tussen het op- en afrittencomplex en de gemeentegrens Lanaken, worden op 27, 28 en 29 mei asfalteringswerken uitgevoerd en dit telkens vanaf 21.00u. tot 06.00u. 28 mei en 29 zal de hinder het grootst zijn voor het doorgaand verkeer.

  Maandag 27 mei 21:00u. t.e.m. dinsdag 28 mei 06:00u.
  Hinder
  - Bypass rotonde richting Nederland (E314) afgesloten, omleiding via rotonde E314 – Ontsluitingsweg
  - Bypass rotonde richting Lanaken afgesloten, omleiding via rotonde E314 – Ontsluitingsweg
  - Verminderde doorstroming en ontbreken toplaag

  Dinsdag 28 mei (06.00u.-21.00u.)
  Hinder
  - Geen toplaag asfalt op het gedeelte tussen de Weg naar Zutendaal en de Kerkstraat (beide richtingen, beide rijstroken)
  - Geen toplaag asfalt op het gedeelte tussen de Breitwaterstraat en de Weg naar Zutendaal (richting Lanaken, beide rijstroken)

  Dinsdag 28 mei 21:00u. t.e.m. woensdag 29 mei 06:00u.
  Hinder
  Rotonde E314 – Ontsluitingsweg afgesloten
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Nederland (E314): OPEN
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Lanaken: GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Ontsluitingsweg: GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Lanaken (N78): GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Genk (E314): verplicht richting Lanaken, GEEN doorgang richting
  Maasmechelen (omleiding).
  - Komende van Ontsluitingsweg: Ontsluitingsweg AFGESLOTEN tussen N78 en Layensweg
  Omleiding via Weg naar Zutendaal – Heirstraat – Ringlaan.
  Ontsluitingsweg afgesloten tussen de N78 en de Layensweg
  Omleiding via N78 – Koninginnelaan – Layensweg

  Tussen de Breitwaterstraat en Lanaken: verkeer in beide rijrichtingen op één rijstrook

  Woensdag 29 mei (06.00u. - 21.00u.)
  Hinder
  - Geen toplaag asfalt op het gedeelte tussen de Kerkstraat en de Weg naar Zutendaal (richting Maasmechelen, beide rijstroken)
  - Geen toplaag asfalt op de linkerrijstrook tussen de E314 en rotonde E314 – Ontsluitingsweg (beide richtingen)
  - Geen toplaag asfalt op de rotonde E314 – Ontsluitingsweg
  - Geen toplaag asfalt op de linkerrijstrook tussen de rotonde E314 – Ontsluitingsweg en Breitwaterstraat richting Lanaken.

  Woensdag 29 mei 21:00u. t.e.m. donderdag 30 mei 06:00u.
  Hinder
  Rotonde E314 – Ontsluitingsweg afgesloten
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Nederland (E314): OPEN
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Lanaken: GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Maasmechelen ( N78) richting Ontsluitingsweg: GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Lanaken (N78): GEEN doorgang, omleiding
  - Komende van Genk (E314): verplicht richting Lanaken, GEEN doorgang richting
  Maasmechelen (omleiding).
  - Komende van Ontsluitingsweg: Ontsluitingsweg AFGESLOTEN tussen N78 en Layensweg
  Omleiding via Weg naar Zutendaal – Heirstraat – Ringlaan.
  Ontsluitingsweg afgesloten tussen de N78 en de Layensweg
  Omleiding via N78 – Koninginnelaan – Layensweg

  Tussen Lanaken en de Weg naar Zutendaal: verkeer in beide rijrichtingen op één rijstrook

 • Veilige fietsoversteekplaats voor het toeristisch fietspad Weg naar Zutendaal

  20 maart 2014

  Maandag 10 maart 2014 start aannemer Gemoco met de heraanleg van de oversteekplaats van het toeristisch en functioneel fietsroutenetwerk op de Weg naar Zutendaal, ter hoogte van de grindplassen. Door de omvang van deze infrastructurele werken aan de bermen en het wegdek is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Dit verkeer wordt omgeleid via de autosnelweg.
  Het klooster blijft bereikbaar via Zutendaal en Maasmechelen. Het verkeer van en naar het Koninklijk domein blijft mogelijk via Maasmechelen.

 • Weg naar Zutendaal

  29 april 2013

  In de Weg naar Zutendaal zullen er vanaf 26 april 2013 tot en met 8 mei 2013 onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek plaatsvinden door aannemer Hoogmartens.
  De Weg naar Zutendaal zal gedurende de hele periode volledig afgesloten worden vanaf de ingang rallycrosscircuit Duivelsberg tot voorbij het kruispunt met de Weg naar Heiwick, ter hoogte van de aansluiting toeristisch fietspad. De overige weggedeelten blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
  Het geschorste verkeer wordt omgeleid via de Oude Baan – Ringlaan – N78 – E314 – N744 – N730 – N77 en omgekeerd.

Uitgelicht

Contact

Mobiliteit

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

mobiliteit@maasmechelen.be

 

Jelka Rogiers

mobiliteitsambtenaar

T 089 76 96 86

jelka.rogiers@maasmechelen.be

 

Marc Corstjens

administratief medewerker

T 089 76 96 87

marc.corstjens@maasmechelen.be

 
Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons