20130603_verslag AVMaasmechelen BaO

3 juni 2013

[Algemene Vergadering LOP Maasmechelen bao]


Verslag Algemene Vergadering 3 juni 2013,

Cultureel Centrum Maasmechelen, van 17.00u tot 20.30u

 1. Aanwezig: zie lijst in bijlage
 1. Agenda

 • 16.30u -17.00u: onthaal met koffie en broodjes

 • 17.00u -18.00u: evaluatie van de inschrijvingsafspraken


 • 18.30u - 20.00u: bepalen van prioriteiten en doelstellingen voor de komende 6 jaar


 • 20.00u - 20.30u: receptie


 1. Bijlagen bij het verslag


 • Aanwezigheidslijst van de AV

 • Aanwezigheidslijst van de werktafels

 • Overzicht afspraken voor het schooljaar 2014-2015

 • Overzicht kernpunten van de werktafels ivm prioriteiten en doelstellingen


 1. Veel materiaal dat gerealiseerd is door de 3 LOP’s tijdens de laatste 5jaar lag ter inzage.

 1. Volgende AV: inde tweede helft van november 2013


 • Welkomstwoord door Peter Kohlbacher, voorzitter LOP SO

  • De Voorzitter geeft een korte toelichting over de bedoeling en het verloop van de vergadering.

 1. Evaluatie van de inschrijvingsafspraken van 17.00u tot 18.00u.

  1. Zie bijlage: overzicht van de afspraken

  2. Opmerking: LOP BaO Maasmechelen wenst samen met de 2 andere LOP’s dezelfde afspraken maken: de dagelijkse besturen agenderen de vraag.

 2. Pauze van 18.00u-18.30u:

  1. Onthaal van extra genodigden die niet lid zijn van de AV

  2. Marita Leyssen, LOP voorzitter BaO Dilsen-Stokkem introduceert de 2 schepenen van Onderwijs Mieke Ramaekers (Maasmechelen) en Sofie Vandeweerd (Dilsen-Stokkem). Zij benadrukken in het kort het belang van dit overleg. De volgende 1.30u worden gebruikt voor een bevraging in verband met lokale prioriteiten en doelstellingen voor de komende 6 jaar. Alle aanwezigen hebben zich op voorhand ingeschreven voor een of andere werktafel. De resultaten worden achteraf in een LOP-beleidsplan gegoten, of worden gebruikt voor het flankerend onderwijsbeleid van beide gemeentes.

 3. Bevraging in verband met prioriteiten en doelstellingen: van 18.30u tot 20.00u

  1. Er zijn 5 werktafels, die begeleid worden door 2 personen: een van Dilsen-Stokkem en een van Maasmechelen: een gespreksleider en een noteerder. Bedoeling is om tot doelstellingen te komen.

  2. Overzicht van de werktafels en de aandachtspunten:Prioriteiten/ besproken aandachtspunten

Werktafel 1: ouderparticipatie

Hamide Sonmez en Kim Seri

 • open en transparante communicatie

 • ouderbetrokkenheid bevorderen

 • denkers en doeners

 • pedagogische ondersteuning betrekken

 • Inspraak verhogen bij probleemoplossend werken: spijbelen, tucht, definitieve uitsluiting

 • drempels?

 • huistaakbeleid ≠huiswerkbegeleiding

 • Schooltaal, vaktaal, thuistaal

 • BaO≠SO

Werktafel 2: toekomst

Tiziana Marini en Katleen Jacobs

 • Zelfbeeld versterken

 • Jongeren informeren over beroepssectoren

 • Motiveren

 • stimuleren

 • werkplekleren introduceren

 • Taalbeleid

 • Spijbelen

 • Ervaringsgericht/talentgericht

 • Rol van school (directies en lkn)

 • Stageplaatsen, lokale samenwerking

 • mobiliteit

Werktafel 3: leerrecht

Uschi Francot en Irma Scheepers

 • scharniermomenten

 • BuO: herstructurering aanbod

 • Talenten ontdekken

 • Complexe problematiek leidt tot tuchtproblemen: en daarna?

 • Gezinsondersteuning

 • Onderwijs op maat, rekening houdend met leefwereld

 • Foute studiekeuzes opvangen

 • taal≠schooltaalgebruikte taal

 • zelfbeeld

 • kosten SO op mekaar afstemmen

 • spijbelen, verzuim en dixit briefjes

 • begeleiding na tuchtprocedure

Werktafel 4: (on)gelijke onderwijskansen

Lies Adriaens en Wendy Maesen

 • respectvol omgaan met taal voor AN en taalarmoede Nederlandstaligen

 • sterk beleidsvoerend inzetten op ankerscholen AN

 • taalbeleid en zorgbeleid

 • respectvol omgaan met meertaligheid

 • HOOFDDOEL: van gelijke onderwijskansen naar gelijkwaardige onderwijskansen

 • Via maatwerk naar gemeenschappelijk curriculum

 • Via kunstprojecten naar talentontwikkeling

 • Motivatie verhogen

 • Ouders sensibiliseren om kinderen regelmatig naar school te sturen

 • Welbevinden van jongere centraal stellen

 • Taalachterstand wegwerken met respect voor thuistaal

 • Vorming lkn

 • Thuissituatie is geen belemmering voor talenten

 • Lk als rolmodel

 • Studiekeuzebegeleiding

 • Pre-teaching promoten

 • Afspraken over herinschrijving def uitgesloten ll (SO)

 • Oriëntatie naar meer uitdagende studiekeuzes

 • Leren leren BaO

 • Leren leren SO

 • Begeleidingsplan uitwerken ism CLB (SO)

 • Financiële drempels in studies wegwerken

 • Taalprojecten BaO aanhouden

 • Scharniermomenten KO naar LO naar SO

 • Relatie met ouders versterken

 • Transparante kosten

 • Uitwisselingsmomenten BaO/SO

 • Huiswerkbeleid BaO/SO

 • Vooroordelen wegwerken

Werktafel 5: brede kijk

Gabriëlla Van Grootel en Peter Kohlbacher

 • Totale ontwikkeling van ind

 • Visie op samenleving

 • Vrije tijdsaanbod op mekaar afstemmen

 • Kosten en financiering van vrije tijd

 • Mobiliteitsplan toegankelijkheid vrije tijd

 • Schoolse initiatieven laten doorlopen van BaO naar SO

 • Kosten op school beperkt houden

 • Opvoedingsondersteuning

 • Na- en voorschoolse opvang in en buiten school

 • Gestructureerde studiekeuzebegeleiding

 • Talenten en interesses ontdekken

 • Ouderparticipatie verhogen

Met dank aan de tafelbegeleiders voor de stipte opvolging van afspraken en timing!

Receptie van 20.00u tot 21.00u

 1. Opvolging van deze bevraging:

  1. Verslag wordt naar alle participanten gestuurd.

  2. Kladversie beleidsplan is klaar tegen september 2013, dagelijks bestuur

  3. Beleidsplan wordt goedgekeurd op de AV tweede helft van november 2013


Verslag

Doris Toujour4

DT, verslag AV 3 juni 2013


Uitgelicht

Contact

Onderwijs&Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 98 00


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons