2014 Verwerking matrix 2

DOELGROEP : BABY’S


MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Kraamzorg Amerijtje

x

x

xAanstaande en jonge ouders is onze voornaamste doelgroep; wij geven info en advies, hebben een infotheek, verwijzen door naar andere prof zoals oa vroedvrouwen, kraamzorg,…, we geven cursussen en workshops, lenen materiaal uit, en werken projecten uit voor deze doelgroep

Landelijke kinderopvangxDienst voor onthaalouders:

Dag- en buitenschoolse opvang in gezins- en groepsopvang (0-12 jaar)

OCMW – LCO & thuisbegeleiding


x

x


x

LCO & thuisbegeleiding

Kind & Gezin

x

x

x

x


HUISBEZOEKEN door verpleegkundige en/of gezinsondersteuner

CONSULTATIES door arts en/of verpleegkundige en gezinsondersteuner

Contactmomenten zoals

PEDAGOGISCH SPREEKUUR

OUDERGROEPEN VOOR GVO of OO

KLEUTERPARTICIPATIE

Telefonische dienstverlening KindenGezin-Lijn 078/150 100


CKG Molenberg

+ ‘t Spoor

x

x

x


x

Ambulante opvang

Crisisopvang

Zeer korte residentiële opvang (6 weken)

Lange residentiële opvangx

x

x
Landelijke Thuiszorg - Kraamzorg


x

x
‘t DebberkeEerste stappen (CGG)


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten aanbieden/uitbouwen

Huisbezoeken

Info-voormiddagen door verschillende diensten

De Kleine Kameleon kinderdagverblijfx


x


Luierlandx


x

De algemene verzorging en begeleiding in de ontwikkeling van baby’s en peuters.

Gezinsbond

x

Groepsspellen

HAM

x

x

x


x

Preventieve zuigelingenzorg

Familiehulp vzw

x

x

x

x

x

Kraamzorg-aanbod met de bijhorende opdrachten en taken van de verzorgende (verzorgend – huishoudelijke – psychosociaal): vb., hulp bij babybadje, advies over voeding, huishoudelijke taken, …

Troeven gezinszorg algemeen bij mensen in armoede: laagdrempelig, continu, integraal aanbod, verzorgende als rolmodel, verzorgenden kunnen tijd investeren in de hulpvraag van de cliënt en de cliënten krijgen de tijd om stap voor stap aan verandering te werken.
KINDEREN K.O.

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Amerijtje


We hebben wel 1 workshop voor kinderen: ‘Er komt er eentje bij’, deze gaat over het krijgen van een broertje of zusje waar toekomstige ouders met hun kind naar toe kunnen komen, maar dit is niet onze directe doelgroep

‘t Huis


x

x

x

x


Heikampx

xBoseindx

xSt. Janx

xMeeswijk
xDienst onderwijs & educatie
x

x

Op reis met taal

Kameleon
x2de stappen (CGG)


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten uitbouwen

Huisbezoeken

Info- voormiddagen door verschillende diensten

LOP MM BaOx

x

x

Overleg en werken aan gelijke onderwijskansen

in overleg met decretaal bepaalde partners. Acties gekoppeld aan het eigen beleidsplan met als doelen:

- maximale leer- en ontwikkelingskansen alle kinderen

- vermijden van discriminatie, segregatie en uitsluiting

- streven naar sociale mix en bevorderen sociale cohesie

Waar mogelijk: afstemming en samenwerking met flankerend onderwijsbeleid in MM

HAM

x

x

x


x

CLB GO!

x

x

x

xRap op Stap

x


OCMW –LCO & thuisbegeleiding


x

x

x

x

LCO & thuisbegeleiding

Sportdienst

x

Sportactiviteiten

Landelijke Thuiszorg - Kraamzorg


x

x
Vrij CLB

x

x


x


Medisch onderzoek

Ingaan op vragen van leerlingen, ouders en school

Huis van de Mens


x

Gezinsbondx


x

opvoedingsactiviteiten

CKG Molenberg

+ ‘t Spoor

x

x

x


x

Ambulante opvang

Crisisopvang

Zeer korte residentiële opvang (6 weken)

Lange residentiële opvang


Familiehulp vzw


x

x

x

x

Aanbod gezinszorg. Meer specifieke voorbeelden: huiswerkbegeleiding, luisterend oor, mee zoeken naar vrijetijdsinvulling, …KINDEREN L.O.

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Jeugddienst

x

Vrijetijdsaanbod via Doepas en soccertour
Inspraaktrajecten bij inrichting van openbare ruimte/speelterreinen

‘t Huis


x

x

x

x


Heikampx

xBoseindx

xSt.Janx

xKameleon
xLOP MM BaOx

x

x

Overleg en werken aan gelijke onderwijskansen

in overleg met decretaal bepaalde partners. Acties gekoppeld aan het eigen beleidsplan met als doelen:

- maximale leer- en ontwikkelingskansen alle kinderen

- vermijden van discriminatie, segregatie en uitsluiting

- streven naar sociale mix en bevorderen sociale cohesie

Waar mogelijk: afstemming en samenwerking met flankerend onderwijsbeleid in MM

Vrij CLB

x

x


x


Medisch onderzoek

Ingaan op vragen van leerlingen, ouders en school

Huis van de Mens


x

gezinsbondx


x

opvoedingsactiviteiten

Mozaiek Plus
xHAM

x

x

x


x


CKG Molenberg

+ ‘t Spoor

x

x

x


x

Ambulante opvang

Crisisopvang

Zeer korte residentiële opvang (6 weken)

Lange residentiële opvang


VZW Thebe

x
CLB GO!

x

x

x

xRap op Stap

x


OCMW –LCO & thuisbegeleiding


x

x

x

x

LCO & thuisbegeleiding

CAD Maasland
x

x

Ondersteuning in het werken rond en omgaan met middelengebruik naar intermediairen en de doelgroep

Sportdienst

x

Sportactiviteiten

Familiehulp vzw


x

x

x

x

Aanbod gezinszorg. Meer specifieke voorbeelden: huiswerkbegeleiding, luisterend oor, mee zoeken naar vrijetijdsinvulling, …


JONGEREN (12-18j)

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Kraamzorg Amerijtje

x

x
Tienermoeders en tienerzwangeren

Gezondheidsvoorlichting, individuele gesprekken, workshops, ontmoetingsmomenten, netwerking met partners

Jeugddienstx


x

Vrijetijdsaanbod via Doepas (12 – 16 jaar), via jeugdhuis ’t Alibi (15+) en via soccertour.
Inspraaktrajecten bij inrichting van openbare ruimte/speelterreinen/werking van het jeugdhuis
Vormingsdag voor leiding van het jeugdwerk (16+)

No Credit, Game Over: spel rond schulden

CLB GO!

x

x

x

xPTSDO
xRap op Stap

x


OCMW –LCO & thuisbegeleiding


x

x

x

x

LCO & thuisbegeleiding

CAD Maasland
x

x

Ondersteuning in het werken rond en omgaan met middelengebruik naar intermediairen en de doelgroep

Vzw SOMA

x

activiteitenaanbod

eten

computergebruik & begeleiding

Heikampx
JAC MM


x
Aanbod naar jongeren

Info, advies, ondersteuning, begeleiding , JIP

LOP MM&DS - SO
x

x

Overleg en werken aan gelijke onderwijskansen met decretaal bepaalde partners.

Acties gekoppeld aan het eigen beleidsplan met als doel GOK.

Vrij CLB

x

x


x


Medisch onderzoek

Ingaan op vragen van leerlingen, ouders en school

Huis van de Mens


x

Gezinsbond

x

Bijtanken@home

HAM

x

x

x


x


LISS vzw


xx

Contact leggen in de eigen leefomgeving van de gasten. Opbouwen vertrouwensrelatie en van daaruit werken.

Familiehulp vzw


x
Iets moeilijker te bereiken doelgroep maar ook hier kan de verzorgende vb. op psychosociaal vlak ondersteunen. Luisterend oor, aanwezig - en nabij zijn, positieve bevestiging bij vb. goede schoolresultaten of wanneer de jongere mee helpt in het huishouden.

VZW Thebe

x

OUDERS MET KINDEREN

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Amerijtje


Enkel indien ze zwanger zijn/ willen worden of net een kindje hebben gekregen

Jeugddienst

x

Losse activiteiten: Buitenspeeldag, proevertjesdag Klein Spanje, Dag van Verzet tegen Extreme Armoede (nog niet bevestigd),…

‘t Huis


x

x

xRap op Stap

x


Lokaal loket kinderopvang


Lokaal loket kinderopvang

OCMW –LCO & thuisbegeleiding


x

x

x

x

LCO & thuisbegeleiding

CAD Maasland


Informatie- en ondersteunings- en hulpverleningsaanbod rond het thema middelengebruik

Interactieve vorming: “als kleine kinderen groot worden”

Kind & Gezin


x

x
Dienst ondersijs & educatiex

x

x

Bijeenkomsten: vorming/informatie

Brochures, Wondere Pluim

Invullen studietoelagen/ informatie en doorverwijzing

Vzw SOMA


xx

Activiteitenaanbod & activering

diensten: eten, wasmachine, …

computergebruik & begeleiding

ontmoeting

praatgroepen geestelijk welzijn

Landelijke Thuiszorg - Kraamzorg


x

x
Heikampx
Eerste stappen (CGG)


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten aanbieden/uitbouwen

Huisbezoeken

Info-voormiddagen door verschillende diensten

2de stappen (CGG)


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten uitbouwen

Huisbezoeken

Info- voormiddagen door verschillende diensten

LOP MM - BaOx

x

x

- Acties ifv taliger maken van kinderen en betrekken ouders daarbij

- Transparante communicatie naar ouders

- Ondersteunen ouderbetrokkenheid

- Ouders en scholen ondersteunen in verhogen motivatie van kinderen en ontdekken van talenten bij kinderen

- Opvoedingsondersteuning uitbreiden

LOP MM&DS - SO
x


Wegwijs in het (lokale) onderwijslandschap

Ondersteuning van ouderbetrokkenheid

Ondersteuning naar engagement ivm de Nederlandse taal

Informeren over onderwijs en aansluitende activiteiten

Opvoedingswinkel Maasland


x

xDe opvoedingswinkel biedt een gratis pedagogisch spreekuur waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Daarnaast worden er diverse vormingsavonden gepland in samenwerking met andere actoren in de gemeentes.

Ook wordt het opvoedspel gespeeld met ouders en opvoeders om ontmoeting en het spreken over opvoeding te stimuleren.

Vrij CLB

x

x


x


Medisch onderzoek

Ingaan op vragen van leerlingen, ouders en school

Huis van de Mens


x

Luierlandx


x

Werken aan ouderparticipatie en ondersteunen van de ouders bij opvoedkundige of zorggerichte aspecten in de ontwikkeling.

gezinsbond


x

x


x

Opvoedingsmomenten?

HAM

x

x

x


x


LISS vzw


xx

Tempo van de gast met wat de gast zelf aanbiedt.

CKG Molenberg + ‘t Spoor


x

x

x

x

STOP training

Pedagogische training van ouders in leefgroep

Het Spoor

Kort licht mobiele begeleiding

Lang licht mobiele begeleiding

Middellang intens mobiele begeleiding (baby’s tot 6 maanden)

korte intensieve mobiele begeleiding


Familiehulp vzw


x

x

x

x

Verzorgende, huishoudelijke en psychosociale taken. Het runnen van het huishouden is voor elk gezin een hele klus maar voor kwetsbare gezinnen nog meer. De verzorgenden gaan hier op weg samen met ’t gezin, op tempo van het gezin. Ook hun praktische, laagdrempelige aanpak en luisterend oor zijn van grote waarde. (zie ook project Thuiscompagnie)

Basiseducatie
x

x

Laaggeschoolde ouders met kinderen in de derde kleuterklas via het ouderprogramma gezinsleren in de basisschool van hun kind


VZW Thebe

x


ALLEENSTAANDEN MET KINDEREN

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Amerijtje


Enkel indien ze zwanger zijn/ willen worden of net een kindje hebben gekregen

Jeugddienst

x


‘t Huis


x

x

xRap op Stap

x


Lokaal loket kinderopvang


Lokaal loket kinderopvang

OCMW –LCO & thuisbegeleiding


x

x

x

x

LCO & thuisbegeleiding

CAD Maasland


Informatie- en ondersteunings- en hulpverleningsaanbod rond het thema middelengebruik

Kind & Gezin


x

x
Dienst onderwijs & educatiex

x

x

Bijeenkomsten: vorming/informatie

Brochures, Wondere Pluim

Invullen studietoelagen/ informatie en doorverwijzing

Vzw SOMA


xx

Activiteitenaanbod & activering

diensten: eten, wasmachine, …

computergebruik & begeleiding

ontmoeting

praatgroepen geestelijk welzijn

Landelijke Thuiszorg - Kraamzorg


x

x
Heikampx
Eerste stappen (CGG)


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten aanbieden/uitbouwen

Huisbezoeken

Info-voormiddagen door verschillende diensten

2de stappen (CGG)


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten uitbouwen

Huisbezoeken

Info- voormiddagen door verschillende diensten

LOP MM - BaOx

x

x

- Acties ifv taliger maken van kinderen en betrekken ouders daarbij

- Transparante communicatie naar ouders

- Ondersteunen ouderbetrokkenheid

- Ouders en scholen ondersteunen in verhogen motivatie van kinderen en ontdekken van talenten bij kinderen

- Opvoedingsondersteuning uitbreiden

LOP MM&DS- SO
x


Wegwijs in het (lokale) onderwijslandschap

Ondersteuning van ouderbetrokkenheid

Ondersteuning naar engagement ivm de Nederlandse taal

Informeren over onderwijs en aansluitende activiteiten

Opvoedingswinkel Maasland


x

xDe opvoedingswinkel biedt een gratis pedagogisch spreekuur waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Daarnaast worden er diverse vormingsavonden gepland in samenwerking met andere actoren in de gemeentes.

Ook wordt het opvoedspel gespeeld met ouders en opvoeders om ontmoeting en het spreken over opvoeding te stimuleren.

Vrij CLB

x

x


x


Medisch onderzoek

Ingaan op vragen van leerlingen, ouders en school

Huis van de Mens


x

Luierlandx


x

Werken aan ouderparticipatie en ondersteunen van de ouders bij opvoedkundige of zorggerichte aspecten in de ontwikkeling.

Gezinsbond


x


x

x

opvoedingsmomenten

HAM

x

x

x


x


LISS vzw


xx

Tempo van de gast met wat de gast zelf aanbiedt.

CKG Molenberg + ‘t Spoor


x

x

x

x

STOP training

Pedagogische training van ouders in leefgroep

Het Spoor

Kort licht mobiele begeleiding

Lang licht mobiele begeleiding

Middellang intens mobiele begeleiding (baby’s tot 6 maanden)

korte intensieve mobiele begeleiding


Familiehulp vzw


x

x

x

x

Verzorgende, huishoudelijke en psychosociale taken. Het runnen van het huishouden is voor elk gezin een hele klus maar voor kwetsbare gezinnen nog meer. De verzorgenden gaan hier op weg samen met ’t gezin, op tempo van het gezin. Ook hun praktische, laagdrempelige aanpak en luisterend oor zijn van grote waarde. (zie ook project Thuiscompagnie)

VZW Thebe

x
OUDERS

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Amerijtje


Enkel indien ze zwanger zijn/ willen worden of net een kindje hebben gekregen

Rap op Stap

x


Lokaal loket kinderopvang


Lokaal loket kinderopvang

OCMW –LCO & thuisbegeleiding


x

x

x

x

LCO & thuisbegeleiding

CAD Maasland


Informatie- en ondersteunings- en hulpverleningsaanbod rond het thema middelengebruik

Dienst onderwijs & educatiex

x

x

Bijeenkomsten: vorming/informatie

Brochures

Invullen studietoelagen/ informatie en doorverwijzing

Vzw SOMA


xx

Activiteitenaanbod & activering

diensten: eten, wasmachine, …

computergebruik & begeleiding

ontmoeting

praatgroepen geestelijk welzijn

Sportdienst

x

Sportactiviteiten

Landelijke Thuiszorg - Kraamzorg


x

x
Heikampx
2de stappen


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten uitbouwen

Huisbezoeken

Info- voormiddagen door verschillende diensten

LOP MM - BaOx

x

x

- Acties ifv taliger maken van kinderen en betrekken ouders daarbij

- Transparante communicatie naar ouders

- Ondersteunen ouderbetrokkenheid

- Ouders en scholen ondersteunen in verhogen motivatie van kinderen en ontdekken van talenten bij kinderen

- Opvoedingsondersteuning uitbreiden

LOP MM&DS - SO
x


Wegwijs in het (lokale) onderwijslandschap

Ondersteuning van ouderbetrokkenheid

Ondersteuning naar engagement ivm de Nederlandse taal

Informeren over onderwijs en aansluitende activiteiten

Opvoedingswinkel Maasland


x

xDe opvoedingswinkel biedt een gratis pedagogisch spreekuur waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Daarnaast worden er diverse vormingsavonden gepland in samenwerking met andere actoren in de gemeentes.

Ook wordt het opvoedspel gespeeld met ouders en opvoeders om ontmoeting en het spreken over opvoeding te stimuleren.

Huis van de Mens


x

gezinsbond


x


x

x

Gspelmomenten

HAM

x

x

x


x


LISS vzw


xx


CKG Molenberg + ‘t SpoorxTriple P

Familiehulp vzw


x

x

x

x

Verzorgende, huishoudelijke en psychosociale taken. Het runnen van het huishouden is voor elk gezin een hele klus maar voor kwetsbare gezinnen nog meer. De verzorgenden gaan hier op weg samen met ’t gezin, op tempo van het gezin. Ook hun praktische, laagdrempelige aanpak en luisterend oor zijn van grote waarde

Basiseducatie
x

x

Via algemeen aanbod BE en

specifieke ouderprogramma’s in basisscholen :

  • taallokaal (Nederlandse les voor ouders) en

gezinsleren ( voor ouders met kinderen in de derde kleuterklas)

VZW Thebe

xAANSTAANDE OUDERS

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Kraamzorg Amerijtje

x

x

x

x

x

Dit is onze voornaamste doelgroep; wij geven info en advies, hebben een infotheek, verwijzen door naar andere prof zoals oa vroedvrouwen, kraamzorg,…, we geven workshops, lenen materiaal uit, en werken projecten uit voor deze doelgroep

Rap op Stap

x


Lokaal loket kinderopvang


Lokaal loket kinderopvang

OCMW –LCO & thuisbegeleiding


x

x

x

x

LCO & thuisbegeleiding

CAD Maasland

x

Ondersteuning van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek

Kind & Gezin


x
Huisbezoeken aan zwangere maatschappelijk kwetsbare gezinnen door regioverpleegkundige en/of gezinsondersteuner

Vzw SOMA


xx

Activiteitenaanbod & activering

diensten: eten, wasmachine, …

computergebruik & begeleiding

ontmoeting

praatgroepen geestelijk welzijn

Landelijke Thuiszorg - Kraamzorg


x

x
Eerste stappen (CGG)


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten aanbieden/uitbouwen

Huisbezoeken

Info-voormiddagen door verschillende diensten

2de stappen


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten uitbouwen

Huisbezoeken

Info- voormiddagen door verschillende diensten

Opvoedingswinkel Maasland


x

xDe opvoedingswinkel biedt een gratis pedagogisch spreekuur waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Daarnaast worden er diverse vormingsavonden gepland in samenwerking met andere actoren in de gemeentes.

Ook wordt het opvoedspel gespeeld met ouders en opvoeders om ontmoeting en het spreken over opvoeding te stimuleren.

Huis van de Mens


x

Gezinsbond


x


x

x

Gspelmomenten

HAM

x

x

x


x

Zwangerschapsopvolging in de praktijk

LISS vzw


xx


CKG Molenberg + ‘t Spoor

x

x

x


x

Amber

Familiehulp vzw


xx

  • Prenataal aanbod kraamzorg indien nodig voor moeder en kind

Specifiek Vb.: mee voorbereiden komst van baby: wat is er nodig, kan ’t gezin hier zelf voor zorgen, gaat de verzorgende mee op zoek?


GROOTOUDERS

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Amerijtje


Wij krijgen soms ook vragen van grootouders, maar dit is niet onze voornaamste doelgroep

‘t Huisx
Rap op Stap

x


Dienst ondersijs & educatiexBijeenkomsten: vorming/informatie

Brochures


Vzw SOMA


xx

Activiteitenaanbod & activering

diensten: eten, wasmachine, …

computergebruik & begeleiding

ontmoeting

praatgroepen geestelijk welzijn

Sportdienst

x

Sportactiviteiten

Eerste stappen


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Vraaggerichte activiteiten aanbieden/uitbouwen

Huisbezoeken

Info-voormiddagen door verschillende diensten

2de stappen (CGG)


x

x


x

Ontmoetingsgroep

Opvoedingswinkel Maasland


x

xDe opvoedingswinkel biedt een gratis pedagogisch spreekuur waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Daarnaast worden er diverse vormingsavonden gepland in samenwerking met andere actoren in de gemeentes.

Ook wordt het opvoedspel gespeeld met ouders en opvoeders om ontmoeting en het spreken over opvoeding te stimuleren.

Huis van de Mens


x

Gezinsbond

x

leefgroepen

HAM

x

x

x


x


LISS vzw


xx


Familiehulp vzw


xx

Gezinszorg: verzorgende, huishoudelijke en psychosociale taken.


VZW Thebe

x

ANDEREN

MEDISCH

PSYCHOSOCIAAL

OPVOEDING

ONDERWIJS

LEEFOMGEVING/VRIJE TIJD

WERKVORM(EN)

Kraamzorg Amerijtje

  • professionelen
XVorming en advies, doorverwijzing,…

Diversiteit

  • Alle Maasmechelaren

  • kansengroepen


x

x

x

x


Lokaal loket kinderopvang

Initiatieven kinderopvang +lokaal overleg kinderopvang


Lokaal loket kinderopvang

OCMW –LCO & thuisbegeleiding


x

x

x

x


CAD Maasland

Alle doelgroepen & sectoren met een vraag


Consult, informatie, vorming, ondersteuning, hulpverlening

Vzw SOMA

  • iedereen is welkomLOP MM – BaO

Onderwijspartners en niet -onderwijspartners in MMx

x

x

- Acties ifv taliger maken van kinderen en betrekken ouders daarbij

- Transparante communicatie naar ouders

- Ondersteunen ouderbetrokkenheid

- Ouders en scholen ondersteunen in verhogen motivatie van kinderen en ontdekken van talenten bij kinderen

- Opvoedingsondersteuning uitbreiden

LOP MM&DS – SO

Niet onderwijspartners in Dilsen-Stokkem & MM
x


Wegwijs in het (lokale) onderwijslandschap

Ondersteuning van ouderbetrokkenheid

Ondersteuning naar engagement ivm de Nederlandse taal

Informeren over onderwijs en aansluitende activiteiten

Opvoedingswinkel Maasland


x

xDe opvoedingswinkel biedt een gratis pedagogisch spreekuur waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Daarnaast worden er diverse vormingsavonden gepland in samenwerking met andere actoren in de gemeentes.

Ook wordt het opvoedspel gespeeld met ouders en opvoeders om ontmoeting en het spreken over opvoeding te stimuleren.

Huis van de Mens


x

Kind & Gezin

  • Pleegouder/alle personen verantwoordelijk voor de opvoeding 0-3JHAM

  • Allochtonen

x


LISS vzw

  • Volwassenen zonder kinderen


xxUitgelicht

Contact

Onderwijs&Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 98 00


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons