2014 vragenlijst huis van het kind - kinderarmoede

Afbeelding 1

Vragenlijst

Huis van het Kind & kinderarmoede


Met deze korte vragenlijst willen we peilen naar acties, projecten, beleidsaanpak en noden binnen jullie organisatie en binnen Maasmechelen.


  1. CONTACTGEGEVENS

Naam organisatie …………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………..

Mailadres …………………………………………………………………………………..

Contactpersoon …………………………………………………………………………………..

Mailadres contactpersoon …………………………………………………………………………………..

Tel. …………………………………………………………………………………..


  1. MATRIX: DOELGROEP & WERKING


Doelgroep

Invalshoeken

Werkvorm(en)

Baby’s (0 – 2,5)

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd

Kinderen

kleuteronderwijs

lager onderwijs

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd

Jongeren (12 – 18 jaar)

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd

Ouders met kinderen

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd

Alleenstaanden met kinderen

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd

Ouders

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd


Aanstaande ouders

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd


Grootouders

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd


Anderen ………………………………

…………………………………………………

Medisch

Psychosociaal

Opvoeding

Onderwijs

Leefomgeving/vrije tijd

…………………………………………………


  1. WELKE VRAGEN KRIJGEN JULLIE HET MEEST? U MAG MEER VERDUIDELIJKEN.

Leefomgeving speelpleintjes


andere ………………………………………………………………………………….


Kinderopvang inschrijving

kosten

bereikbaarheid

andere ………………………………………………………………………………….


Gezondheid medische kosten

informatie

andere ………………………………………………………………………………….


Vrije tijd kosten

inschrijving


aanbod


andere ………………………………………………………………………………….


Onderwijs schoolkosten


communicatie


huiswerkbegeleiding


andere ………………………………………………………………………………….


Opvoeding informatie


begeleiding


ontmoeting


andere …………………………………………………………………………………


Ontmoeting ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Andere ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

  1. WELKE KNELPUNTEN ERVAREN JULLIE MET HET WERKEN VAN DE DOELGROEP?


Bereiken van de doelgroep

Communicatie van de doelgroep

Toeleiding vanuit intermediairen

Bekendheid van de organisatie of deelwerking

Andere: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….


  1. WELKE ONDERSTEUNING KUNNEN JULLIE ALS ORGANISATIE GEBRUIKEN?


Vorming met als mogelijke thema’s:

communicatie

duidelijke taal

sociale kaart van organisaties actief in Maasmechelen

aanbod vrije tijd in Maasmechelen

andere:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Extra bekendmaking van het aanbod naar de doelgroep

Netwerkoverlegmomenten

Andere: ………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………….


  1. SOCIALE KAART


  1. Bent u op de hoogte van de organisaties die actief zijn in Maasmechelen en een specifiek aanbod hebben naar de doelgroep?


Ja

Neen

Zo neen, hoe kan dit aanbod beter bekend gemaakt worden bij intermediairen?

Nieuwsbrief

Netwerkoverlegmomenten

Andere: ………………………………………………………………………………….
  1. MISSING LINK


  1. Naar welke doelgroep ontbreekt er volgens u een specifiek aanbod zoals ontmoeting, informatie, begeleiding, activiteiten, ondersteuning, … in de gemeente Maasmechelen?


Doelgroep

Welk specifiek aanbod ontbreekt en specificeer?

Naar aanstaande oudersBaby’sKinderen:

Kleuteronderwijs

Basisonderwijs


Jongeren (12 – 18j)Jongvolwassenen (18 – 25j)Alleenstaande oudersOudersGrootouders

  1. Bent u als organisatie bereid om mee te werken aan de bestrijding van kinderarmoede?


Neen

Ja, zo ja op welke manier? …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Meer info

Dienst Onderwijs & Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

T 089 7698800

huisvanhetkind@maasmechelen.be


Bevraging huis van het kind/kinderarmoede – OCMW en Gemeente Maasmechelen Pagina 5


Uitgelicht

Contact

Onderwijs&Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 98 00


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons