Inschrijven in een school

Wie?

De inschrijfprocedure is geldig voor kinderen die vanaf het volgende schooljaar naar een nieuwe school gaan of voor het eerst naar school gaan. Kinderen die binnen een school een jaartje opschuiven, moeten niet opnieuw ingeschreven worden.

 

Welke documenten heb je nodig?

Als jouw kind voor het eerst naar school gaat, één van de volgende documenten:

 • Sis kaart
 • Identiteitskaart van moeder en/of vader en het kind dat wordt ingeschreven
 • Identiteitskaartje voor kinderen onder de 12 jaar

 

Als uw kind voor het eerst naar het secundair onderwijs gaat:

 

 • het getuigschrift of het attest dat jouw kind in het basisonderwijs heeft behaald
 • de identiteitskaart van jouw kind en de SIS-kaart
 

Als uw kind van school verandert:

 

 • het rapport van het voorbije schooljaar met het advies van de vorige school
 • de identiteitskaart van jouw kind en de SIS-kaart

 

 

Kleuters

Een kind mag naar de kleuterschool gaan vanaf de eerste instapdatum nadat het 2,5 jaar is geworden. De instapdata voor het  schooljaar 2014 – 2015 zijn:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie 
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

 

De data van de vakantieperiodes voor dit en volgende schooljaren vind je op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

 

Voortaan kan je online berekenen op welke datum precies een kind voor het eerst naar school mag. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceerde daarvoor een online tool.

Van zodra een kind 2,5 jaar is, kan het op de eerstvolgende instapdatum naar school gaan. Er zijn zeven vastgelegde instapdata: telkens de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie, Hemelvaartsdag en op de eerste schooldag van februari. Om te berekenen wanneer een kind kan instappen, heb je enkel zijn geboortedatum nodig. De online tool berekent dan wat de vroegste instapdatum is.

 

 

Verplichte aanwezigheid van min. 220 halve dagen

Vanaf het schooljaar 2010 - 2011 gelden nieuwe regels voor kinderen in de derde kleuterklas. De kleuters zijn voor het eerst verplicht om regelmatig aanwezig te zijn op school.

 

De kleuterjuf noteert voortaan elke dag aanwezigheden. Kinderen moeten minstens 220 halve dagen aanwezig zijn in de klas. Dat is een voorwaarde om te starten in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige school.

 

Waarom? De kleuterschool is een belangrijke voorbereiding op het eerste leerjaar. Kleuters leren er nieuwe woorden, zelfstandig werken, samenwerken of een pen juist vasthouden. 

 

Download de affiche voor scholen en de folder voor ouders of lees meer over de informatiecampagne op http://www.kleuterparticipatie.be

 

 

 

Heb je nog vragen bij de inschrijving?

Dan kan je best zoveel mogelijk uitleg vragen op school of bij het CLB. Je kan ook informatie vragen bij het lokaal overlegplatform (LOP): 

Lop Basisonderwijs Maasmechelen
Mevr. Marleen Lombaert
marleen.lombaert@ond.vlaanderen.be

 


Uitgelicht

Contact

Onderwijs&Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 98 00


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons