Schoolkeuze

Leerplicht

 

In België geldt de leerplicht. Dat wil zeggen dat kinderen vanaf 1 september van het jaar waarin ze 6 worden, leerplichtig zijn. Ze zijn voltijds leerplichtig tot vijftien of zestien jaar. Nadien geldt enkel nog deeltijdse leerplicht.

Vanaf dan kunnen leerlingen eventueel les volgen in het deeltijds onderwijs, een middenstandsopleiding of een andere erkende vorming. De leerplicht eindigt wanneer je achttien jaar wordt. Het is echter aangewezen om het schooljaar helemaal af te maken.

 

De leerplicht geldt voor alle kinderen die in België verblijven, ook die met een vreemde nationaliteit, met rondreizende ouders of met ouders die geen officiële papieren bezitten. Als ouder moet je erop toezien dat je leerplichtig kind regelmatig naar school gaat - in de periode tussen 1 september en 30 juni - en dat je eventuele afwezigheden kunt wettigen. Hoe je dit allemaal moet doen, vind je terug in het schoolreglement.

 

Als je verhuist en je kind in het buitenland naar school gaat, moet je dat melden. Je informeert ook altijd best bij het plaatselijke ministerie van onderwijs om na te gaan hoe je moet voldoen aan de leerplichtwetgeving van het gastland. Voor uitzonderlijke omstandigheden kan je altijd terecht bij het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

Als je kind zonder reden afwezig blijft, wordt het geregistreerd als ‘problematisch afwezig' en volgen er sancties. De leerplicht is bedoeld om kinderen kansen te geven zich te ontplooien, iets waar schooldirecties, leerkrachten, ouders en kinderen zelf samen aan moeten werken. De leerplichtwetgeving is er dus niet om mensen te straffen, maar om de rechten van het kind te beschermen. Als daar misbruik van gemaakt wordt, kan je als ouder wel degelijk voor de politierechtbank gedaagd worden.

 

Maak er tijd voor!

Elke school is anders. Elke school heeft haar eigen kijk op opvoeding en onderwijs. In het schoolreglement lees je de rechten en plichten, zowel voor ouders, leerlingen als school. Het is belangrijk dat je dat vooraf weet. Enkel indien je hiermee akkoord bent, kan de school je inschrijven. Je bent verplicht het schoolreglement te ondertekenen.

Elk kind is anders. Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten en interesses.
Informeer je dus goed bij je schoolkeuze. Praat er over met jouw zoon of dochter, praat er met andere ouders over. Ga naar een infoavond van de school en/of neem een kijkje in de school. Doe het bewust in het belang van je kind. Maak er tijd voor!

Aandachtspunten

  • Wacht niet tot september om uw kind in te schrijven.
  • Ga eens langs bij het CLB als je vragen hebt bij de keuze van een studierichting of school.
  • Het is in het belang van uw kind dat u meteen bij de inschrijving aan de school zegt of uw kind speciale begeleiding nodig heeft.
  • Je kan je kind niet in verschillende scholen tegelijk inschrijven.
  • Van school veranderen tijdens het schooljaar blijft een ongewone beslissing. Verander niet onnodig van school, probeer eerst te praten vooraleer je die stap zet. Een goed gesprek kan dikwijls al veel oplossen.

 

 

Uitgelicht

Contact

Onderwijs&Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 98 00


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons