Begraafplaatsen

 

 

Locaties begraafplaatsen

 

 • Mechelen-aan-de-Maas: Boeienaarstraat en Vaartstraat
 • Eisden-Tuinwijk: Paul Lambertlaan
 • Eisden-Dorp: Kerkhofstraat
 • Leut: Ganzenpoelstraat en Dreef (historisch kerkhof)
 • Meeswijk: Vlasstraat
 • Vucht: Gratumstraat
 • Opgimbie: Bredeweg
 • Kotem: Grotestraat
 • Boorsem: Opdekampstraat en Sint-Jorisstraat
 • Uikhoven: Ruiterstraat

 

De begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek toegankelijk.

 • Zomer: 08.00 - 20.00 uur
 • Winter: 08.00 - 18.00 uur
 
overzichtskaart

 

 

Islamitische begravingen

Op de begraafplaats te Eisden-tuinwijk is een moslimperceel voorzien waar moslims kunnen begraven worden volgens de islamitische traditie. Er werden afspraken gemaakt tussen het gemeentebestuur, de Maasmechelse moslimgemeenschap en de imams rond de inrichting van de begraafplaatsen, alsook de wijze van begraven.

 

In Maasmechelen kunnen de volgende personen gecontacteerd worden met betrekking tot de moslimbegravingen, alsook met betrekking tot afspraken in verband met het mortuarium van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk:

 

 • Yasar Arslan | Tevhid moskee | M 0476 20 18 64
 • Zeki Unal | Turks Islamitische Unie | M 0475 49 28 74
 • Othmane Ramzi | Moskee El Islam | M 0484 94 10 64

 

 

Aangifte overlijden

Een overlijden brengt voor de nabestaanden moeilijke momenten mee. Desondanks zijn er aan deze pijnlijke gebeurtenis ook administratieve verplichtingen verbonden. Elk overlijden dient immers aangegeven te worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

 

aangifte van overlijden en/of aanvraag tot crematie


In de praktijk zijn het meestal de begrafenisondernemers die deze administratieve verplichtingen voor hun rekening nemen.


Je kan ook een laatste wilsbeschikking opstellen inzake de wijze van jouw latere teraardebestelling. Als je voor crematie kiest, kan je daarbij ook vooraf aangeven wat er met de assen dient te gebeuren.

 

Bij de aangifte dienen er een aantal documenten voorgelegd te worden.
 

 • Het overlijdensattest dat opgemaakt werd door de behandelende geneesheer
 • De identiteitskaart (rijbewijs, reispas,…) van de overledene
 • Het huwelijksboekje (indien de overledene gehuwd was of van de ouders indien de overledene ongehuwd was)
 • Een getuigschrift betreffende de laatste wilsbeschikking van de overledene
 • Indien de overledene in een andere gemeente begraven wordt dan de gemeente van overlijden: toelating tot begraven, afgeleverd door de gemeente waar de overledene begraven zal worden.
 • Bij een verdacht (gewelddadig) overlijden: een attest van de procureur des konings dat het lichaam werd vrijgegeven.


Bijkomende documenten ingeval van crematie:
 

 • Een aanvraag tot crematie
 • Naast een attest van de behandelende geneesheer ook het attest van een beëdigd geneesheer (aangesteld door het gemeentebestuur)
 • Bij verdacht (gewelddadig) overlijden de toelating tot crematie afgeleverd door de Procureur des Konings

 

Er zijn drie reglementen van toepassing:
 

 

 

 

Regularisatie

Op de verschillende begraafplaatsen in onze gemeente is gestart met het plaatsen van bordjes bij graven. Het gaat enerzijds om graven waarvan de concessie (30 jaar) is verlopen en anderzijds om niet-gekochte graven, ouder dan 10 jaar.
Deze bordjes bevatten een vraag tot regularisatie van de graven.

Het gemeentebestuur is genoodzaakt deze maatregel toe te passen. Het gaat namelijk om een wettelijke verplichting. Er is op korte termijn plaatsgebrek op sommige begraafplaatsen.

De nabestaanden hebben een jaar de tijd om in te gaan op deze oproep. Wanneer men geen gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, zal het graf na een jaar worden verwijderd.
 

Hoe regulariseren?

Graven met een concessie:
Wanneer de 30-jarige concessie is verlopen, kan er op vraag van de nabestaanden een verlenging van 30 jaar worden toegestaan op dezelfde plaats.

Ongekochte graven:
Een niet-geconcedeerd (of ongekocht) graf wordt tien jaar bewaard.
Het gemeentebestuur geeft de nabestaanden nu echter de mogelijkheid om een niet-geconcedeerd graf te laten omzetten naar een geconcedeerd graf.

Het gemeentebestuur heeft geenszins de bedoeling om massaal opgravingen te laten verrichten.
De mogelijkheid wordt gegeven om op de niet gekochte percelen een concessie te nemen op de bestaande graven. Er zal in de regel geen overgraving dienen plaats te vinden.

Indien een overgraving uitzonderlijk nodig is om een perk vrij te maken, zal het gemeentebestuur de kosten ten laste nemen.


Tegemoetkoming
Het gemeentebestuur wil in de mate van het mogelijke rekening houden met de wensen van haar inwoners.
Daarom wordt o.m. voorzien in de mogelijkheid om ook voor kinderen beneden de 7 jaar een concessie toe te laten. Dit kon in het verleden niet.

 

 
 
Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons