Kinderopvang 't Huis

 • Algemene info kinderopvang

  22 september 2016
 • Openingsuren

  16 augustus 2011
 • Tarieven

  07 januari 2015
 • Verruimde opvang

  25 juli 2011
 • Gemandateerde voorziening

  25 juli 2011
 • Andere opvangvoorzieningen

  07 augustus 2014
 • Zie ook

 • inschrijven kinderopvang

  Hier kunt u uw kinderen online inschrijven.

 • Ondernemen in de Kinderopvang in Maasmechelen

  Starten met een eigen kinderopvang is starten met een onderneming met een hart voor kinderen en gezinnen. Wie aan kinderopvang begint doet dat altijd met een maatschappelijk doel: je wil immers bijdragen aan een betere samenleving. Kinderopvang is niet zomaar een product, het is voor kinderen een tweede thuis wanneer ouders werken of een opleiding volgen. Voor een aantal gezinnen betekent het een belangrijke hefboom voor een betere integratie in de samenleving. Voor de kinderen is de opvang een warme liefdevolle plek waar ze zich ten volle kunnen ontplooien.
  In onze gemeente is er momenteel een tekort aan kinderopvang. Dit betekent dat de vraag groter is dan het aanbod. Vooral betaalbare kinderopvang is zeer belangrijk in Maasmechelen omdat het voor iedereen kansen creëert om werk/opleiding en een gezin te combineren.
  Ondernemen in de kinderopvang, meer bepaald een groepsopvang (beter bekend als kinderdagverblijf) is momenteel interessant omdat er begin juli een oproep komt vanwege Kind & Gezin voor kandidaten basissubsidie.
  Het lokaal bestuur heeft een belangrijke regierol inzake kinderopvang en is bijgevolg op de hoogte van de specifieke noden binnen onze gemeente. Om deze reden wenst het gemeentebestuur voor kandidaten basissubsidie een criterium te hanteren bovenop de criteria die Kind & Gezin hanteert bij de aanvraag.
  Voor alle potentiële nieuwe organisatoren die zich kandidaat wensen te stellen voor de basissubsidie T1 geldt het volgende criterium: “ de organisator heeft de intentie tot omschakeling naar het inkomenstarief van het moment dat een volgende uitbreidingsronde van Kind en Gezin dit toe laat”.
  Momenteel is onze gemeente niet geselecteerd voor nieuwe plaatsten inkomenstarief, maar een gefundeerde motivering vanwege het Lokaal Loket Kinderopvang is aan Kind & Gezin overgemaakt. Indien Maasmechelen gesubsidieerde plaatsen in T2 krijgt toegewezen wenst het gemeentebestuur hiervoor volgende criteria te hanteren:
  “ de organisator biedt flexibele kinderopvang aan. Dit houdt in dat de organisator een aanbod heeft buiten de gewone opvanguren; vroege opvang, late opvang, nachtopvang, weekendovpang,…” – 2 punten
  “de organisator is vlot bereikbaar, onder meer door het openbaar vervoer, of doet inspanningen om haar toegankelijkheid op vlak van bereikbaarheid te vergroten.” – 1 punt
  “de organisator is actief binnen het adviesorgaan Lokaal Overleg Kinderopvang en/of werkt goed samen met het Lokaal Loket Kinderopvang. Actief binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang houdt in dat zij op minstens 1 overleg per jaar aanwezig is. Een goede samenwerking met het Lokaal Loket Kinderopvang houdt in dat zij informatie deelt over die opvangvragen die uitgaan van het loket alsook informatie deelt over de eigen opvangvragen.” – 2 punten.
  Het gemeentelijk Loket Kinderopvang ondersteunt je graag bij al je vragen omtrent de criteria en maakt je wegwijs bij je aanvraag.
  Wendy Valijs – Lokaal Loket Kinderopvang
  loketkinderopvang@maasmechelen.be
  T 089 76 98 15

  Deze instanties kunnen je ook ondersteunen:
  • Unizo geeft, met steun van Kind en Gezin, ondernemersadvies aan starters in kinderopvang.www.unizo.be/kinderopvang/
  • Kind en Gezin ondersteunt startende kinderopvanginitiatieven m.b.t. de vergunningsvoorwaarden, pedagogische aanpak, infrastructuur, subsidies, regelgeving, vergunning.
  https://www.kindengezin.be/kinderopvang/starter/babys-en-peuters/
  • VoorZet (tel. 02 757 96 90 of info@voorzet.be) ondersteunt starters in kinderopvang en informeert over alle aspecten van kinderopvang.
  • Bij 't OpZet (tel. 0479 02 86 30 of info@topzet.be) kan u terecht voor pedagogische begeleiding en informatie over het vormingsaanbod.

Uitgelicht

Contact

Kinderopvang 't Huis

Dorpsstraat 22b

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 791


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons