Pensioenen

Met pensioen gaan betekent niet alleen het einde van je beroepsactiviteiten, maar ook van je maandelijks loon. Na een actieve loopbaan kan je genieten van een pensioen.

 

In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel. Voor wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, bestaat er het recht op de inkomensgarantie voor ouderen. Heel wat mensen hebben een gemengde loopbaan. Zij kunnen dan een pensioen ontvangen vanuit twee of drie stelsels.


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

  Uitgelicht

Contact

Burgerzaken

Persoonlijke vergunningen en pensioenen

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 23

F 089 76 96 19

E-mail

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons