Verkiezingen

Op zondag 25 mei 2014  zijn er in Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

 

In België geldt de kiesplicht vanaf 18 jaar. De stemformulieren worden opgestuurd door de dienst burgerzaken van uw woonplaats of van uw voorafgaande woonplaats bij een recente verhuis. Wanneer men geen oproepingsbrief gekregen heeft kan men een duplicaat afhalen bij de dienst burgerzaken. Op de dag van de verkiezingen zelf begeeft elke kiezer zich tijdens de kiesuren het voor hem bestemde kieslokaal in het bezit van uw identiteitskaart en oproepingskaart. Stemmen bij volmacht voor:

  • zieken en/of gehandicapten
  • zij die verhinderd zijn omwille van beroeps- of dienstredenen
  • schippers, marktkramers en kermisreizigers
  • gevangenen
  • kiezers verhinderd wegens hun geloofsovertuiging
  • studenten
  • zij die tijdelijk in het buitenland verblijven (hiervoor is ook een attest van de burgemeester nodig)

 

De aanvraag om te stemmen bij volmacht dient gestaafd te worden met een vereist attest. Iedere gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken.

 

EU-burger in België?

Ook jij kan stemmen voor het Europees Parlement.

 

Op zondag 25 mei zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen. Ben jij Europees burger en verblijf je in België, dan kan je in ons land deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voorwaarde is dat je bent ingeschreven op de kiezerslijsten. Dit kan je doen tot 28 februari 2014.

 

Je kan meedoen aan de verkiezingen op voorwaarde dat:

Je bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie. Je hoofdverblijfplaats is in een Belgische gemeente. Je bent minstens 18 jaar oud. Je beschikt over stemrecht. Je bent ingeschreven op de kiezerslijst.

 

Hoe?

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de dienst bevolking. Het formulier kan je terugvinden op www.verkiezingen.fgov.be of afhalen bij de dienst bevolking.

 

Opgelet: Indien je in het verleden al een aanvraag hebt ingediend tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving blijft dan behouden.

 


Uitgelicht

Contact

Burgerzaken

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 625 of 089 769 621

F 089 769 619

E-mail


NIEUWE OPENINGSUREN!

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons