Verkiezingen

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in België.

 

In België geldt de kiesplicht vanaf 18 jaar. De stemformulieren worden opgestuurd door de dienst burgerzaken van uw woonplaats of van uw voorafgaande woonplaats bij een recente verhuis.

Wanneer je geen oproepingsbrief gekregen hebt kan je een duplicaat afhalen bij de dienst burgerzaken. Op de dag van de verkiezingen zelf begeeft elke kiezer zich tijdens de kiesuren het voor hem bestemde kieslokaal in het bezit van uw identiteitskaart en oproepingskaart.

 

Stemmen bij volmacht voor:

  • zieken en/of gehandicapten
  • zij die verhinderd zijn omwille van beroeps- of dienstredenen
  • schippers, marktkramers en kermisreizigers
  • gevangenen
  • kiezers verhinderd wegens hun geloofsovertuiging
  • studenten
  • zij die tijdelijk in het buitenland verblijven (hiervoor is ook een attest van de burgemeester nodig)

De aanvraag om te stemmen bij volmacht dient gestaafd te worden met een vereist attest. Iedere gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken.

 

 

Niet-Belg en je wenst ingeschreven te worden op de kiezerslijst?

Voorwaarden:

- Minstens 18 jaar oud zijn op datum van 14 oktober 2018

- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente op 1 augustus 2018

- Op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten

- Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

 

Formulieren:

- Aanvraagformulier voor niet-Belgen buiten EU

- Aanvraagformulier voor niet-Belgen binnen EU

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Burgerzaken

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 625 of 089 769 621

F 089 769 619

E-mail


NIEUWE OPENINGSUREN!

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons