Verkiezingen

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in België.

 

In België geldt de kiesplicht vanaf 18 jaar. De stemformulieren worden opgestuurd door de dienst burgerzaken van je woonplaats of van je voorafgaande woonplaats bij een recente verhuis.

Wanneer je geen oproepingsbrief gekregen hebt kan je een duplicaat afhalen bij de dienst burgerzaken. Op de dag van de verkiezingen zelf begeeft elke kiezer zich tijdens de kiesuren het voor hem bestemde kieslokaal in het bezit van uw identiteitskaart en oproepingskaart.

 

Stemmen bij volmacht voor:

 • zieken en/of gehandicapten
 • zij die verhinderd zijn omwille van beroeps- of dienstredenen
 • schippers, marktkramers en kermisreizigers
 • gevangenen
 • kiezers verhinderd wegens hun geloofsovertuiging
 • studenten
 • zij die tijdelijk in het buitenland verblijven (hiervoor is ook een attest van de burgemeester nodig)

De aanvraag om te stemmen bij volmacht dient gestaafd te worden met een vereist attest. Iedere gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken.

FORMULIER VOLMACHT

 

Volmacht omdat je tijdelijk in het buitenland verblijft? Dan dien je tevens dit formulier in te vullen en te laten ondertekenen door de afdeling Burgerzaken.

 

Mogen EU-onderdanen stemmen op 14 oktober 2018?
De niet-Belgische burgers van de Europese Unie kunnen stemmen voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen als ze hiervoor een aanvraag indienen.  Zij kunnen niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen.
Ze moeten aan deze voorwaarden voldoen:

 • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn;
 • op 14 oktober 2018 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
 • op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht;
 • ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Aanvraagformulier voor niet-Belgen binnen EU

 

Welke zijn de landen van de Europese Unie (oftewel EU-landen)?
De volgende landen maken deel uit van de Europese Unie: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 

Mogen niet EU-onderdanen stemmen op 14 oktober 2018?
Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen stemmen voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen als ze hiervoor een aanvraag indienen. Zij kunnen niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen.
Ze moeten aan deze voorwaarden voldoen:

 • tijdens het indienen van de aanvraag hebben ze minstens 5 jaar lang een ononderbroken hoofdverblijfplaats in België, gedekt door een wettelijk verblijf;
 • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn;
 • op 14 oktober 2018 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
 • op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.
 • ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

 Aanvraagformulier voor niet-Belgen buiten EU

 

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Burgerzaken

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 625 of 089 769 621

F 089 769 619

E-mail


NIEUWE OPENINGSUREN!

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons