Noodplanning

Veiligheid uit zich in verschillende deelaspecten:

 

  • handhaving van rust en openbare orde;
  • waarborgen van de veiligheid van personen en eigendommen,
  • coördinatie van de hulpverlening bij noodsituaties,
  • informatie aan de bevolking,
  • opleiding van interventiediensten,

 

Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld op niveau van de burgemeester, van de gouverneur en van de minister.

 

Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. De noodplannen worden opgesteld om te zorgen voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu. De bepalingen van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) kunnen worden aangevuld met bijzondere luiken, die in bijzondere nood- en interventieplannen staan (BNIP), naargelang de aard van de noodsituaties en risico’s die men ontmoet. Bepaalde risico’s vereisen inderdaad dat rekening wordt gehouden met het specifiek karakter ervan, om zich er zo goed mogelijk op voor te bereiden.

 

Om een coördinatie op internationaal niveau mogelijk te maken, worden in de noodplannen verscheidene bepalingen en akkoorden van internationale samenwerking opgenomen. Het betreft wederzijdse bijstand in met name de bescherming tegen catastrofen en ongevallen.

 

 

Soorten noodplannen

 

NIP – ANIP Bevat de algemene richtlijnen en de benodigde informatie om het beheer van noodsituaties te waarborgen.

Vb. het Algemeen Provinciaal Nood- en Interventieplan

 

NIP – BNIP Vult het ANIP aan met bijkomende specifieke richtlijnen betreffende een specifiek risico.

Vb. Seveso noodplannen, het nucleair noodplan, …

 

Monodisciplinair Interventieplan Regelt de interventiemodaliteiten van één discipline, in overeenstemming met de bestaande NIP.

Vb. het Medisch Interventie Plan (MIP)

 

Intern noodplan Is erop gericht de schadelijke gevolgen van een noodsituatie te beperken binnen en door een bedrijf of instelling, door aangepaste materiële

en organisatorische noodmaatregelen uit te werken.

Het intern noodplan wordt opgesteld door het betrokken bedrijf of instelling.

 

  • HET ANIP (algemeen Nood- en Interventieplan vindt u rechts onder rubriek " ZIE OOK"


Uitgelicht

Contact

Secretariaat

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 37

F 089 76 96 49

E-mail

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons