Gemeentelijke administratieve sancties

Sinds 1 maart ‘12 is in onze gemeente het systeem van de ‘gemeentelijke administratieve sancties’, kortweg GAS van kracht. Dankzij dit reglement wordt het mogelijk om de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit en overlast aan te pakken zonder tussenkomst van parketten en/of rechtbanken.

 

Wat zullen we aanpakken?

In het reglement zijn uiteenlopende overlastfenomenen opgenomen. Het gemeentebestuur wil vooral dié zaken aanpakken die te maken hebben met: geluidsoverlast, sluikstort en zwerfvuil, loslopende honden en hondenpoep, vandalisme, graffiti,...
 

  • Het is niet toegelaten om op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behalve in  geval van overmacht, onderhouds- of andere werken aan uit te voeren.
  • Op zondag mag men geen grasmaaiers gebruiken.
  • De eigenaar of begeleider, die zich met een hond op de openbare weg of openbare ruimte bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen.
  • Het is verboden huishoudelijk afval te werpen of achter te laten in en naast de straatvuilbakken, naast de glasbollen of glasbakken of naast afvalcontainers.
  • Het is verboden zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen, behorende tot het openbaar domein of in privé-eigendom van de gemeente.


Het gemeentebestuur heeft hiermee dan wel een wettelijke basis in handen om deze zaken aan te pakken, toch is het niet de bedoeling om een heksenjacht te openen. Het is echter wél de bedoeling om tegen dié gevallen van overlast op te treden die door het overgrote deel van de bevolking als storend worden ervaren.
De opgelegde sanctie varieert: men kan een boete opleggen, een bemiddelingsprocedure opstarten of een vorm van alternatieve maatregelen uitwerken. 

 


 
 

Uitgelicht

Contact

Veiligheid en preventie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 781
F 089 741 406

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons