Maasmechelen radicaal digitaal: begeleiding bij indienen digitale bouwvergunning door burgers

Om het gebruik van de digitale aanvraag stedenbouwkundige vergunningen voor burgers te vereenvoudigen, start Maasmechelen met een extra dienstverlening waarbij burgers door onze medewerkers begeleid worden om hun aanvraag digitaal in te dienen.
 
Sinds de start van de digitale aanvraag stedenbouwkundige vergunning (1 september 2014) werden in Maasmechelen reeds meer dan 150 aanvragen digitaal ingediend. Maasmechelen, één van de Vlaamse pilootgemeenten, is daarmee koploper in Limburg.
Het gros van de digitale aanvragen zijn aanvragen waarbij de medewerking van een architect verplicht is, de zogenaamde ‘uitgebreide dossiers’. Het aantal digitale aanvragen van het ‘eenvoudige type’, die door een burger zelf ingediend worden, is voorlopig nog zeer beperkt.
 
Samen met de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning (23 februari 2017), zijn architecten verplicht om alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen digitaal in te dienen. Dit is evident na een ‘inloopperiode’ van 2.5 jaar. De gemeente Maasmechelen gaat echter nog een stap verder in haar digitalisering. Zo wordt er een proefproject opgestart waarbij burgers begeleid worden om hun stedenbouwkundige aanvraag ook digitaal in te dienen. De gemeente wil zo een extra dienstverlening aanbieden aan haar burgers en hoopt op die manier het omgevingsloket laagdrempelig te maken.
 
Concreet houdt dit in dat burgers met hun documenten naar de gemeente komen en dat zij door een medewerker begeleid worden doorheen het proces van de digitale indiening. Zij maken vooraf een afspraak (via T 089 769 693) zodat wachttijden uitgesloten worden. Hierna verloopt hun dossier volledig digitaal. Op deze manier wordt het digitaal loket ook toegankelijk voor burgers en kunnen ook zij hun dossier digitaal opvolgen.
 
Dat de gemeente Maasmechelen, ondanks haar voortrekkersrol als pilootgemeente in de digitale aanvraag stedenbouwkundige vergunning, beslist heeft om niet in te stappen in de omgevingsvergunning op 23/02 mag op het eerste gezicht vreemd lijken. In eerste instantie gebeurt dit om de extra tijd (tot 01.06) te kunnen gebruiken om ook de burger mee te nemen op de digitale rit. Maar vooral ook om niet als ‘proefkonijn’ te moeten dienen wat betreft rechtszekerheid van de nieuwe vergunningen en de opmaak van allerhande formulieren. Om professioneel te kunnen werken, kan Maasmechelen met haar groot aantal aanvragen niet in het diepe springen zonder eerst proef te draaien. Het gegeven dat burgers en bedrijven het recht hebben op een vlotte en goed gemotiveerde behandeling van de vergunningsaanvraag staat boven alles.
Maasmechelen kiest bijgevolg vandaag voor radicaal digitaal en zal, zoals geheel Vlaanderen, vanaf 01.06 instappen in de omgevingsvergunning.

 

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons