Heraanplant bomen Tuinwijk

Je hebt het zeker al eens gezien: de laanbomen in de Tuinwijk zijn oud en daardoor niet meer stabiel Daarom besliste de gemeenteraad om in de komende jaren de bomen langs de verschillende lanen te rooien en nieuwe bomen aan te planten. Op die manier blijft de Tuinwijk een mooie, groene wijk.

 

Het gemeentebestuur van Maasmechelen en Tuinwijk2020 hechten bijzondere waarde aan de instandhouding en het onderhoud van het groen in Eisden-Tuinwijk.  Deze tuinwijk, die in de 20ste eeuw ten behoeve van de arbeiders van de steenkoolmijn van Eisden werd gebouwd, werd ondertussen als bouwkundig erfgoed erkend. 

 

Reeds bij de ontwikkeling van de Tuinwijk was de groenvoorziening een niet te onderschatten aandachtspunt. Los van de voorschriften die golden voor de privé-tuinen, werden de belangrijkste straten voorzien van een beplanting met hoogstammen. Deze bomen bepalen sterk het beeld van de Tuinwijk. Sommige wegen dragen zelfs de naam van de boomsoort die je er vindt.

 

De oude, volgroeide laanbeplanting in Eisden-Tuinwijk heeft echter haar beste tijd gehad en de aftakeling doet her en der al haar intrede.  Het college van burgemeester en schepenen wil daarom investeren in de vernieuwing van de beplanting in de Tuinwijk. Omdat het over honderden bomen gaat, wordt de heraanplant niet in één keer uitgevoerd, maar gefaseerd over de komende decennia.

Om geen afbreuk te doen aan het karakter van de Tuinwijk worden alle bomen vervangen door nieuwe, jonge bomen, al dan niet van dezelfde soort. Enkel op die manier bekomen we – met bomen van eenzelfde formaat over de volledige straat – een eenvormig en kwalitatief hoogwaardig straatbeeld. De nieuwe bomen worden uiteraard zo geplaatst dat opritten toegankelijk blijven en dat ze de straatverlichting niet hinderen. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de bomen langs de Louis Mercierlaan er het slechtst aan toe zijn. Begin 2018 zal de heraanplant hier dan ook starten op het eerste gedeelte, vanaf de Koninginnelaan. De komende jaren volgt de rest van deze laan alsook de andere lanen. 

Gelijklopend met de heraanplant vernieuwen we de verouderde beplantingsvakken aan de uiteinden van de straten. 

 

Dankzij deze gefaseerde en structurele aanpak blijft de Tuinwijk ook de komende decennia een groene oase in onze gemeente.

 

Meer info: dienst groen – T 089 769 763

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons