Graven in het verleden van Eisden-dorp

Begin maart ’18 startte de heraanleg van het Vrijthof en omgeving in Eisden-dorp. Tijdens het archeologisch onderzoek in de eerste fase, aan de noordzijde van het plein, stootte men al op enkele interessante vondsten.

 

Werken van deze omvang gaan verplicht gepaard met een archeologisch onderzoek. Indien na een analyse van historische bronnen en een eerste proefsleuvenonderzoek blijkt dat er mogelijks archeologisch waardevolle restanten zijn, wordt een grondiger onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek zoekt men naar restanten in het gebied van de voorziene werken. Concreet betekent dit dat men zich in diepte en breedte beperkt tot datgene dat sowieso voorzien is voor de heraanleg van het plein en omgeving.

 

Tijdens het vooronderzoek werden reeds restanten met romeinse oorsprong vastgesteld, een vermoedelijke waterput en diverse funderingen van gebouwen uit een recenter verleden. Tijdens de eigenlijke opgraving werd een oud wegtracé vastgesteld, waarvan het oudste erg diep lag en mogelijk een hoge ouderdom heeft. Daarnaast werden er ook resten van gebouwen uit de laatste 150 jaar aangetroffen en werden enkele paalkuilen en kuilen met een hogere ouderdom aangesneden. Deze moeten nog verder onderzocht worden voor een nauwkeurige datering.'

 

Om de precieze herkomst en periode te kunnen bepalen, wordt gezocht naar bijkomende sporen. Op basis van deze ontdekkingen wordt de geschiedenis van Eisden-dorp zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht. Er bestaan immers slechts beperkte en summiere omschrijvingen van  het verleden van Eisden-dorp. Deze heraanleg biedt een unieke kans om hierover meer gedetailleerde informatie te ontdekken en vast te leggen. De archeologische ontdekkingen blijven grotendeels behouden in de ondergrond. Enkel losse materiële stukken worden effectief  opgegraven en bewaard.

 

Met veel belangstelling wordt uitgekeken naar de het blootleggen van de ondergrond voor de kerk (fase 2) en onder het plein (fase 4). Die locaties waren in het verleden immers de plaatsen waarrond leven en bewoning zich afspeelden.

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons