Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Zorgbos”

Op 4 juli 2017 besliste de gemeenteraad van Maasmechelen om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ”Zorgbos” voorlopig vast te stellen.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen onderwerpt het plan, overeenkomstig artikel 2.2.21 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009 en latere wijzigingen, aan een openbaar onderzoek.

 

Het plan ligt ter inzage op het Administratief Centrum van 31 juli 2017 tot en met 29 september 2017.

 

Wie bezwaren of opmerkingen heeft kan deze schriftelijk per aangetekend schrijven overmaken of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen, uiterlijk op 29 september 2017.  

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons