Beleidsplannen

Bij de aanvang van de huidige legislatuur diende het gemeentebestuur in het eerste jaar een meerjarenplan op te maken volgens de nieuwe richtlijnen van de beleids- en beheercyclus (BBC).

 

Het gemeentebestuur keurde het meerjarenplan 2014-2019 goed, dat de prioritaire doelstellingen bevat die het bestuur eind 2019 bereikt wil hebben, en de wijze waarop ze dat wil doen.

 

Het meerjarenplan, dat een jaar overlapt met de volgende legislatuur, wordt voor de concrete uitvoering jaarlijks geoperationaliseerd in een beleidsnota. De beleidsnota toont een overzicht van alle exploitatie-uitgaven en -ontvangsten en investeringsuitgaven en - ontvangsten voor het betreffende dienstjaar.

 

Klik hier om het meerjarenplan 2014-2019 te lezen, dat bestaat uit de strategische en financiële nota. Intussen is er ook een aangepast meerjarenplan 2014-2021 goedgekeurd. Klik hier om het aangepast meerjarenplan 2014-2021 te raadplegen.

 

Klik hier om de toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 te lezen, die bevat alle achtergrondinformatie, waaronder de omgevingsanalyse en het inspraaktraject. Klik hier om de toelichting bij het aangepast meerjarenplan 2014-2021 te raadplegen.

 

De huidige beleidsnota kan geraadpleegd worden door hier te klikken op budget 2017. Voor bijkomende informatie klik hier op toelichting bij het budget 2017.

 

Meer info?

financieledienst@maasmechelen.be

Administratief Centrum - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen

Financiële dienst

 

T 089 76 96 52 - F 089 76 96 59

Contactpersoon: Vic Hamers - vic.hamers@maasmechelen.be

 

T 089 76 96 61 - F 089 76 96 59

Contactpersoon: Hilde Mennens - hilde.mennens@maasmechelen.be

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons