Budget

 

Bij de aanvang van de huidige legislatuur diende het gemeentebestuur in het eerste jaar een meerjarenplan op te maken volgens de nieuwe richtlijnen van de beleids- en beheercyclus (BBC).

 

Het gemeentebestuur keurde het meerjarenplan 2014-2019 goed, dat de prioritaire doelstellingen bevat die het bestuur eind 2019 bereikt wil hebben, en de wijze waarop ze dat wil doen.

 

Het meerjarenplan, dat een jaar overlapt met de volgende legislatuur, wordt voor de concrete uitvoering jaarlijks geoperationaliseerd in een beleidsnota. De beleidsnota toont een overzicht van alle exploitatie-uitgaven en -ontvangsten en investeringsuitgaven en - ontvangsten voor het betreffende dienstjaar.

 

De initiële beleidsnota 2018 kan geraadpleegd worden door hier te klikken op budget 2018. Voor bijkomende informatie klik hier op toelichting bij het budget 2018.
 
Op 20/11/2018 keurde de gemeenteraad budgetwijziging 2 en het aangepast meerjarenplan 2014-2019 goed.

 

Meer info?

financieledienst@maasmechelen.be

Administratief Centrum - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen

Financiële dienst

 

T 089 76 96 52 - F 089 76 96 59

Contactpersoon: Vic Hamers - vic.hamers@maasmechelen.be

 

T 089 76 96 61 - F 089 76 96 59

Contactpersoon: Hilde Mennens - hilde.mennens@maasmechelen.be

 

 

 

Uitgelicht

Contact

Financiën

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 61

F 089 76 96 59

E-mail

 

 


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons