Jaarrekening

Het financieel jaar van een gemeentebestuur wordt jaarlijks afgesloten per 31 december.

In de loop van het volgende jaar worden er dan rekeningen opgesteld om de verrichtingen van het vorige  jaar in kaart te brengen.

 

Deze rekeningen omvatten:

- De budgettaire rekening

- De balans, resultatenrekening en toelichting.

 

De budgettaire rekening is een weerspiegeling van de effectieve uitgaven en ontvangsten die in de loop van het afgesloten jaar hebben plaatsgevonden.  Dit met als uitgangspunt de gemeentelijke budgetten zoals bepaald in de begroting.

 

De balans en resultatenrekening heeft dezelfde opmaak als een jaarrekening binnen een privé-onderneming.  Het gemeentebestuur heeft weliswaar geen verplichting tot neerlegging van de rekening bij de Nationale Bank.

 

De balans geeft een beeld van het patrimonium, de vorderingen en de schulden die het gemeentebestuur gedurende het jaar verder beheerd heeft en de evolutie hiervan.

De resultatenrekening geeft een overzicht van de uitgaven en ontvangsten die hebben plaatsgevonden voor het waarborgen van de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.

 

Deze rekeningen worden aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring en vervolgens voorgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden, dewelke de uiteindelijke goedkeuring verlenen.

 

Documenten ter inzage:

Budgettaire rekening per 31/12/2012

Balans en resultatenrekening per 31/12/2012

 

Budgettaire rekening per 31/12/2011

Balans en resultatenrekening per 31/12/2011

 

Budgettaire rekening per 31/12/2010

Balans en resultatenrekening per 31/12/2010 

 

Budgettaire rekening per 31/12/2009

Balans en resultatenrekening per 31/12/2009

 

 

 

Meer info?

financieledienst@maasmechelen.be

Administratief Centrum - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen

Financiële dienst, Boekhouding, tweede verdieping

 

T 089 76 96 58 - F 089 76 96 59

Contactpersoon: Wendy Zwakhoven – wendy.zwakhoven@maasmechelen.be

 

 


Uitgelicht

Contact

Financiën

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 61

F 089 76 96 59

E-mail

 

 


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons