Openbaarheid van bestuur

Om je beter te betrekken bij het beleid, heb je recht op duidelijke en objectieve informatie. Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur regelt het inzagerecht van de bevolking op onder andere het niveau van de gemeenten. 

 

Actieve en passieve openbaarheid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.

Actieve openbaarheid
Het bestuur neemt zelf initiatieven om informatie te geven over het stadsbeleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de stad als bestuursorgaan via brochures en infobladen, het beknopt verslag van de gemeenteraad, enz.)

Passieve openbaarheid
Je hebt inzagerecht en/of kan om uitleg vragen. Een voorbeeld daarvan zijn de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen, enz.

 

Praktisch

Je doet je aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk.

In je aanvraag staat duidelijk :

  • je naam en correspondentieadres
  • aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

 

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt je aan:

 

Mevrouw Sabine BERVAES
gemeentesecretaris

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

Meer volledige informatie hierover vind je in het decreet vanaf artikel 17.


Uitgelicht

Contact

Secretariaat

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 37

F 089 76 96 49

E-mail

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons