Schepencollege

Het bestuur van een gemeente wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. De burgemeester wordt door een meerderheid in het nieuwe bestuur (onder andere met een handtekeningenlijst) aan de provinciegouverneur voorgesteld, voor de eerste gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling vergadert. De gouverneur neemt, na een grondig nazicht op mogelijke bezwaren, de eed af van de nieuwe burgemeester en benoemt hem.

 

De schepenen worden aangesteld door de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad bepaalt bovendien een rangorde bij de schepenen. Dit gebeurt tijdens de afroeping, stemming, aanvaarding, eedaflegging en benoeming op de eerste gemeenteraad van het nieuwe gemeentebestuur. De rangorde is van belang om te bepalen wie de burgemeester vervangt tijdens zijn of haar afwezigheid. Het college beslist in de regel bij consensus.

 

 

Samenstelling

 

BURGEMEESTER | Raf Terwingen (CD&V)

 

Bevoegd voor:

 • politie
 • brandweer
 • burgerzaken
 • acquisitiebeleid
 • communicatie
 • vergunningenbeleid ruimtelijke ordening

 

T 089 769 642

raf.terwingen@maasmechelen.be

 

Zitdag: maandag van 16.00 tot 18.00 uur mits voorafgaandelijke afspraak of op afspraak

 

 

 


Raf Terwingen

EERSTE SCHEPEN | Georges Lenssen (OPEN VLD)

 

Bevoegd voor:

 • ruimtelijke ordening en planning
 • groen & landschap
 • landbouw
 • huisvesting & wonen
 • begraafplaatsen
 • mobilteit
 • algemeen grondbeleid

 

T 089 769 646

georges.lenssen@maasmechelen.be

 

Zitdag: op afspraak

 

 

 

Georges Lenssen

TWEEDE SCHEPEN | Erik Kortleven (OPEN VLD)

 

Bevoegd voor:

 • toerisme
 • economie
 • evenementen

 

M 0479 583 440

erik.kortleven@maasmechelen.be

 

Zitdag: op afspraak

 

 

 

Erik Kortleven

DERDE SCHEPEN | Mustafa Uzun (CD&V)

 

Bevoegd voor:

 • tewerkstelling
 • PWA
 • kinderopvang
 • onderwijs
 • bibliotheek
 • gelijke kansen & diversiteit
 • leefbaarheid
 • leefmilieu
 • duurzaamheid

 

T 089 769 644

mustafa.uzun@maasmechelen.be

 

Zitdag: iedere maandag tussen 16.00u en 18.00u op afspraak

 

 

 

 

Mieke Ramaekers

VIERDE SCHEPEN | Marleen Kortleven (OPEN VLD) 

 

Bevoegd voor:

 • openbare werken
 • patrimonium

 

M 0475 587 612

marleen.kortleven@maasmechelen.be

 

Zitdag: op afspraak

 

 

 

Marleen Kortleven

VIJFDE SCHEPEN | Tanja Imbornone (CD&V)

 

Bevoegd voor:

 • financiën
 • personeel
 • ict & digitalisering

 

T 089 778 618

tanja.imbornone@maasmechelen.be

 

Zitdag: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur of op afspraak

 

 

 

Tanja Imbornone

ZESDE SCHEPEN | Johan Wolk (CD&V)

 

Bevoegd voor:

 • cultuur & erfgoed
 • jeugd
 • sport
 • ontwikkelingssamenwerking & jumelages

 

T 089 769 802

M 0499 412 903

johan.wolk@maasmechelen.be

 

Zitdag: op afspraak

 

 

 

 Johan Wolk - schepen

ZEVENDE SCHEPEN | Erik Ver Berne (NVA)

 

Bevoegd voor:

 • welzijn (senioren -  personen met een handicap - armoedebestrijding
 • ocmw-voorzitter

 

T 089 482 800

M 0475 890 831

erik.verberne@ocmwmaasmechelen.be

 

Zitdag: op afspraak

 

Erik Ver Berne


ALGEMEEN DIRECTEUR | Sabine Bervaes

 

 • algemene leiding en instaan voor de goede werking van de gemeentelijke diensten
 • hoofd gemeentepersoneel
 • notuleert vergaderingen gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen
 • ondertekent samen met de burgemeester alle briefwisseling, akten en bekendmakingen
 • leidt het managementteam

 

 T 089 769 640

sabine.bervaes@maasmechelen.be 

 

secretaris portret
 

Uitgelicht

Contact

Secretariaat

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 37

F 089 76 96 49

E-mail

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons