Externe communicatie

De externe communicatie omvat de communicatie met de burger, de inwoners van onze gemeente.

 

Dit gebeurt o.a. via volgende kanalen:

 

 

Onthaal

De onthaalbalie in het administratief centrum is het centrale aanspreekpunt binnen onze organisatie. De onthaalverantwoordelijken verwijzen je door naar de juiste persoon of dienst. Meld je bij een bezoek aan het administratief centrum daarom eerst bij hen aan. Daarnaast staan zij in voor specifieke dienstverlening zoals verkoop pmd-zakken, afleveren onthaalpakket nieuwe inwoners,…

terug naar boven

 

Info Maasmechelen

Het gemeentelijk in formatieblad ‘Info Maasmechelen’ verschijnt om de twee maanden. Het blad bevat informatie over beleidsbeslissingen, actuele projecten, nieuwe of gewijzigde dienstverlening, activiteiten in de gemeente. Daarnaast vind je er ook informatie over het ocmw en de politie. Het magazine wordt gratis huis-aan-huis bedeeld bij alle inwoners van onze gemeente.

 

De verschillende edities van Info Maasmechelen kan je hier raadplegen:

 

terug naar boven

 

Gemeentegids

De gemeentegids verschijnt om de twee jaar. Deze gids bevat praktische informatie over  gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten en hun dienstverlening. Elke inwoner van onze gemeente ontvangt deze gids gratis aan huis. Nieuwe inwoners krijgen een exemplaar in het onthaalpakket. Bijkomende exemplaren van de gids kan je bekomen bij het onthaal. Of raadpleeg de gids online.

terug naar boven

 

Website

Deze website is een digitale databank voor inwoners en bezoekers. Naast de praktische informatie die je terugvindt, kan je gebruik maken van het digitale loket (e-loket). Hiermee kan je o.a. attesten en documenten aanvragen, een klacht indienen, een suggestie doen,….

Via de nieuwsberichten houden we je op de hoogte van de actualiteit in de gemeente: beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege, nieuwe projecten, belangrijke nieuwigheden, dringende berichten, .....

 

terug naar boven

Informatieschermen

Op enkele gemeentelijke locaties vind je informatieschermen terug. Via deze schermen (plasmaschermen) worden informatieve boodschappen verspreid. Het kan hierbij gaan om het aankondigen van evenementen, sluitingsdagen, openingsuren, promotiefilmpjes van de gemeente,.....

Op volgende locaties worden deze schermen gebruikt: administratief centrum, bibliotheek, politie en kunstacademie.

terug naar boven

 

Stratenplan

Elk jaar ontvangt elk gezin in onze gemeente een aangepast stratenplan. Op de voorzijde van dit plan staat het eigenlijke stratenplan. De achterzijde bevat toeristische informatie. Deze plannen worden gratis huis-aan-huis bedeeld. Bijkomende exemplaren kan je afhalen aan het onthaal van de gemeente.

terug naar boven

 

Onthaal nieuwe inwoners

Opdat nieuwe inwoners in onze gemeente zich snel ‘thuis’ zouden voelen, zijn er enkele initiatieven:

Onthaalpakket: bij de inschrijving in onze gemeente ontvangen zij een onthaalpakket. Hierin zitten o.a. een gemeentegids, een stratenplan, een parkeerkaart ‘Maasmechels kwartier’, een rol pmd-zakken,….

Onthaaldag nieuwe inwoners: elk jaar is er een onthaaldag voor de nieuwe inwoners. Tijdens een ontvangst in het gemeentehuis krijgen zij informatie over de gemeente en het gemeentebestuur. Aansluitend is er een rondrit door de gemeente waar ze kennismaken met de troeven van Maasmechelen. Als afsluiter is er een receptie.

website: op deze website is er een aparte rubriek ‘nieuwe inwoners’ waar praktische informatie voor de nieuwe inwoners gebundeld wordt.

terug naar boven

 

Infoflash

Via een ‘Infoflash’ informeren we de burger over specifieke projecten (werken, inhuldigingen, realisaties, …) binnen onze gemeente. Een Infoflash kan bestemd zijn voor alle inwoners óf voor een specifieke doelgroep (een wijk, een vereniging,..). Hiervoor bestaat geen vaste periodiciteit.

terug naar boven

 

Pers

De communicatiedienst onderhoudt de relaties met de pers via:
 

  • Persberichten
  • Persconferenties
  • Persbabbel (maandelijks - voorafgaand aan de gemeenteraadszitting)

terug naar boven

 

Rondleiding gemeentehuis

Tijdens een rondleiding in het gemeentehuis maken groepen kennis met de werking van de gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur. Deze rondleidingen richten zich voornamelijk op  scholen. Een rondleiding aanvragen doe je bij de communicatiedienst (ten minste 3 weken vooraf).

terug naar boven

 

Crisiscommunicatie 

Met name tijdens crisissituaties is het belangrijk om goed en duidelijk informatie te verstrekken. Crisissen zijn onvoorspelbaar en brengen chaos met zich mee. Om zo goed mogelijk hierop voorbereid te zijn, werd een 'crisiscommunicatieplan' opgemaakt. Dit plan voorziet een aantal acties en procedures die gevolgd zullen worden in geval van nood.

De informatieverstrekking gebeurt op die momenten o.a. via:

  • LIVE (Limburgs Informatiesysteem voor de veiligheid)= teletekst 281
  • gemeentelijke website
  • pers (persberichten, persconferenties, ..)
  • noodnummer/informatienummer
  • mobiel oproepsysteem
  • huis-aan-huisbrief 
 

terug naar boven

Sociale media

Ook het gemeentebestuur van Maasmechelen gebruikt sociale media zoals Facebook en Twitter voor haar communicatie. Je vindt er algemene informatieve berichten, aankondigingen, leuke nieuwtjes, informatie over evenementen, foto's en sfeerbeelden van voorbije activiteiten,....

 

Dankzij deze media is het bovendien mogelijk snel en accuraat te communiceren waar nodig.

 

Je vindt ons op: www.facebook.com/gemeentemaasmechelen

en www.twitter.com/maasmechelen

 

Gemeentelijke diensten met specifieke doelgroepen, zoals de jeugddienst en de dienst toerisme hebben een eigen facebookpagina.

www.facebook.com/toerisme.maasmechelen en www.facebook.com/jeugddienstmaasmechelen

 

Uitgelicht

Contact

Communicatie

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 76 97 45
F 089 76 96 49
E-mail


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons