Cultuurdienst

De cultuurdienst speelt  een belangrijke rol in de uitwerking en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid, naast belangrijke culturele actoren zoals het cultuurcentrum of de bibliotheek . De cultuurdienst heeft een regierol, maar gaat ook partnerships aan met andere culturele spelers en gemeentelijke diensten.

 

Enkele voorbeelden uit de praktijk: co-organisatie tentoonstellingen MAKK en Kunstenaars aan de Maaskentj, partnership met Maasland Strip, co-organisatie aan internationale tentoonstellingsprojecten als Gartencity #1 en Utopiart 27, co-organisatie Vrijwilligersfeest, participatie aan de Kunstendag voor Kinderen, co-organisatie Cultuurprijsuitreiking, organisatie van een reeks popconcerten van bands met Maasmechelse roots (Portrait Bizarre, Star Industry, Birds that Change Colour, …), samenwerking met dienst diversiteit en federaties (toeleiding verenigingen naar GCR), co-organisatie project 100 jaar WOI, partnership project 50 jaar Turkse migratie, organisatie cultuureducatieve projecten zoals filmworkshop, etcetera.

 

Wat doet de cultuurdienst/cultuurbeleidscoördinator nog meer?

  • Biedt ondersteuning aan de Gemeentelijke Culturele Raad (GCR) en maakt als waarnemend lid deel uit van de maandelijkse Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering; is een schakel tussen gemeentebestuur enerzijds en de adviesraad en de vele culturele verenigingen die ze vertegenwoordigt anderzijds. www.gcr-maasmechelen.be
  • Maakt deel uit van de Commissie Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, die het gemeentebestuur adviseert over het beleid inzake het implementeren van beeldende kunst in de Maasmechelse openbare ruimte.
  • Maakt deel uit van de Cultuurprijscommissie, die de tweejaarlijkse Cultuurprijsuitreiking voorbereidt en vormgeeft. De cultuurprijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties  die zich in Maasmechelen op een bijzondere en markante wijze verdienstelijk gemaakt hebben op cultureel vlak.
  • Biedt ondersteuning aan verenigingen die aanspraak willen maken op de subsidie ‘bijzondere culturele projecten’. Maakt deel uit van de jury die de ingediende dossiers m.b.t. de projectsubsidie beoordeelt.
  • Maakt deel uit van verschillende  gemeentelijke overlegplatforms zoalsForum 6 (Maatschappelijke Participatie voor Jeugd, Cultuur en Sport).
  • Overlegt met een veelvoud aan gesprekpartners, al dan niet ad hoc, om de doelstellingen van het cultuurbeleid concreet vorm te geven en uit te werken.
  • Overlegt op regelmatige basis met de Schepen van Cultuur over de initiatieven die de cultuurdienst wenst te ondernemen.

 

Adres

Cultuurdienst

Koninginnelaan 42

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 97 83

F 089 76 97 99

martijn.persoons@maasmechelen.be

Openingsuren

Op afspraak

 

 


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons