Milieuraad

De opzet van een gemeentelijke milieuraad is het maatschappelijk draagvlak te verbreden voor het lokale milieubeleid. De raad brengt advies uit over het jaarlijks gemeentelijk milieujaarprogramma , over het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan en over alle uitvoeringsplannen van acties uit het GNOP (Gemeentelijke NatuurOntwikkelingsPlan). Zij moet tevens om advies gevraagd worden voor alle gemeentelijke beslissingen en plannen die een invloed hebben op het behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwaliteit. In eerste instantie heeft de milieuraad dus een adviserende taak. Daarnaast is het ook een forum waarbij informatie wordt doorgegeven en waar wordt gediscussieerd over het milieu- en natuurbeleid in de gemeente.

 

Secretariaat

Frank Houben, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen

T 089 76 96 95  - frank.houben@maasmechelenmilieuraad 2 [1600x1200]

Uitgelicht

Contact

Milieu

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 75

Email

 

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons